Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Aug 13, 2019
Published Date Aug 13, 2019
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 1.1
P: Rusavhengige pasienter
I: Øyeblikkelig hjelp behandling
C: NOTSET!
O:

PICO 2.1
P: Rusavhengige pasienter
I: Poliklinisk avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 3.1
P: Rusavhengige pasienter
I: Avrusning på institusjon
C: NOTSET!
O:

PICO 4.1
P: Rusavhengige pasienter
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 5.1
P: Innsatte med rusmiddelproblemer
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 6.1
P: Pasienter som bruker rusmidler
I: Brukermedvirkning
C: NOTSET!
O:

PICO 7.1
P: Pasiener som avruses
I: Psykososial behandling
C: NOTSET!
O:

PICO 8.1
P: Pasienter som avruses
I: Behandling av søvnproblemer
C: NOTSET!
O:

PICO 9.1
P: Pasienter som avruses
I: Støttebehandling
C: NOTSET!
O:

PICO 10.1
P: Pasienter som avruses
I: Oppfølging etter avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 11.1
P: Rusavhengige pasienter
I: Kartlegging før avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 12.1
P: Pasienter som bruker alkohol
I: Valg av behandlingsnivå
C: NOTSET!
O:

PICO 13.1
P: Benzodiazepinavhengige pasienter
I: Nedtrapping med benzodiazepiner
C: NOTSET!
O:

PICO 14.1
P: Opioidavhengige pasienter
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 15.1
P: Pasienter som bruker sentralstimulerende rusmidler
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 16.1
P: Rusmiddelavhengige gravide
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 17.1
P: Opioidavhenigige pasienter
I: Oppfølging etter overdoser
C: NOTSET!
O:

PICO 7.2
P: Pasienter som avruses
I: Miljøterapi
C: NOTSET!
O:

PICO 8.2
P: Pasienter som avruses
I: Behandling av angst og uro
C: NOTSET!
O:

PICO 11.2
P: Pasienter som skal kartlegges ved avrusning
I: Kartlegging
C: NOTSET!
O:

PICO 12.2
P: Alkoholavhengige pasienter
I: Avrusning fra alkohol
C: NOTSET!
O:

PICO 14.2
P: Opioidavhengige pasienter
I: Poliklinisk avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 15.2
P: Pasienter som bruker GHB
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 16.2
P: Gravide som bruker alkohol
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 7.3
P: Ansatte på avrusningsenheter
I: Opplæring
C: NOTSET!
O:

PICO 12.3
P: Alkoholavhengige pasienter
I: Krampeprofylakse
C: NOTSET!
O:

PICO 14.3
P: Opioidavhengige pasienter
I: Avrusning på institusjon
C: NOTSET!
O:

PICO 15.3
P: Pasienter som bruker anabole androgene steroider
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 16.3
P: Gravide som bruker benzodiazepiner
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 7.4
P: Rusavhengige pasienter
I: Kjønnsdelt behandling
C: NOTSET!
O:

PICO 12.4
P: Alkoholavhengige pasienter
I: Avrusning på institusjon
C: NOTSET!
O:

PICO 14.4
P: Opioidavhengige pasienter
I: Legemiddelvalg
C: NOTSET!
O:

PICO 15.4
P: Pasienter som bruker cannabis
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 16.4
P: Gravide som bruker opioider
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 12.5
P: Alkoholavhengige pasienter
I: Forebygge og behandle delirium tremens
C: NOTSET!
O:

PICO 14.5
P: Opioidavhengige pasienter
I: Behandling etter avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 15.5
P: Pasienter som bruker cannabinoider
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 16.5
P: Gravide som bruker cannabis
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 12.6
P: Alkoholavhengige pasienter
I: Forebygging av tilbakefall
C: NOTSET!
O:

PICO 15.6
P: Pasienter som bruker flere rusmidler
I: Avrusning
C: NOTSET!
O:

PICO 16.6
P: Gravide som bruker sentralstimulerende midler
I: Avrusning
C: NOTSET!
O: