National klinisk retningslinje for celleforandringer på livmoderhalsen. Udredning, behandling og opfølgning med fokus på kvinder over 60 år.

Published by Lone Kjeld Petersen on Sep 3, 2019

Disclaimer

De ansvarlige for denne nationale retningslinje skal indsætte ansvarsfraskrivelse.

Den skal som minimum indeholde følgende:

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 3.1

Population
Alle kvinder over 60 år inviteret i det nuværende screeningsprogram med positiv HPV-test fra cervix.
Intervention
Alle HPV 16/18 positive kvinder skal have foretaget triage med cervixcytologi og kun henvises til KBC ved abnorm cytologi.
Comparator
Alle kvinder med HPV 16/18 henvises direkte til KBC.
Outcomes

PICO 4.1

Population
Alle kvinder over 60 år inviteret i det nuværende screeningsprogram med positiv HPV-test fra cervix.
Intervention
Alle hr-HPV positive kvinder skal have foretaget triage med cervixcytologi og kun henvises til KBC ved abnorm cytologi.
Comparator
Alle kvinder som er hr-HPV positive henvises direkte til KBC.
Outcomes

PICO 5.1

Population
Alle kvinder over 60 år, med positiv HPV test og ikke repræsentative biopsier fra cervix.
Intervention
Der foretages diagnostisk konisatio af kvinder med positiv HPV high risk og ikke repræsentative prøver fra transformationszonen.
Comparator
Fortsat kontrol af disse kvinder med regelmæssig cytologi.
Outcomes

PICO 6.1

Population
Alle kvinder over 60 år, med positiv HPV test og ikke synlig transformationszone.
Intervention
Der foretages diagnostisk konisatio af kvinder med positiv HPV high risk og ikke synlig transformationszonen (See and treat)
Comparator
Fortsat kontrol af disse kvinder med regelmæssig KBC.
Outcomes

PICO 7.1

Population
Alle kvinder med ikke radikal konus.
Intervention
Kontrol efter ikke radikal konus foretages med cervixcytologi og HPV test alene. Der henvises kun til speciallægeudredning med kolposkopi ved positiv HPV test og/eller abnorm cytologi.
Comparator
Kontrol efter ikke radikal konus foretages med cervixcytologi og HPV test, samt kolposkopi. Ved kolposkopiske forandringer foretages relevant histologisk prøve.
Outcomes

PICO 8.1

Population
Alle kvinder med abnorm cervix cytologi.
Intervention
Endocervical cytobrush (standard test jvf de aktuelle nationale guidelines) sammenlignes med cervix abrasio med henblik på diagnostisk præcision og patientrelaterede outcomes.
Comparator
Cervix abrasio eller endocervical cytobrush er en delprocedure ved diagnostik af celleforandringer. Gold standard er det histopatologiske svar på keglesnittet, hvis en sådan udføres efterfølgende. I øvrige tilfælde anvendes det samlede histologiske og evt cytologiske svar efter kolposkopi, diagnostik fra cervikalkanalen samt portiobiopsier fra ectoportio.
Outcomes