National klinisk retningslinje for celleforandringer på livmoderhalsen. Udredning, behandling og opfølgning med fokus på kvinder over 60 år.

Main Editor Lone Kjeld Petersen
Language dk
Last Update Sep 3, 2019
Published Date Sep 3, 2019
Contact
Disclaimer

De ansvarlige for denne nationale retningslinje skal indsætte ansvarsfraskrivelse.

Den skal som minimum indeholde følgende:

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Alle kvinder over 60 år inviteret i det nuværende screeningsprogram med positiv HPV-test fra cervix.
I: Alle HPV 16/18 positive kvinder skal have foretaget triage med cervixcytologi og kun henvises til KBC ved abnorm cytologi.
C: Alle kvinder med HPV 16/18 henvises direkte til KBC.
O:

PICO 4.1
P: Alle kvinder over 60 år inviteret i det nuværende screeningsprogram med positiv HPV-test fra cervix.
I: Alle hr-HPV positive kvinder skal have foretaget triage med cervixcytologi og kun henvises til KBC ved abnorm cytologi.
C: Alle kvinder som er hr-HPV positive henvises direkte til KBC.
O:

PICO 5.1
P: Alle kvinder over 60 år, med positiv HPV test og ikke repræsentative biopsier fra cervix.
I: Der foretages diagnostisk konisatio af kvinder med positiv HPV high risk og ikke repræsentative prøver fra transformationszonen.
C: Fortsat kontrol af disse kvinder med regelmæssig cytologi.
O:

PICO 6.1
P: Alle kvinder over 60 år, med positiv HPV test og ikke synlig transformationszone.
I: Der foretages diagnostisk konisatio af kvinder med positiv HPV high risk og ikke synlig transformationszonen (See and treat)
C: Fortsat kontrol af disse kvinder med regelmæssig KBC.
O:

PICO 7.1
P: Alle kvinder med ikke radikal konus.
I: Kontrol efter ikke radikal konus foretages med cervixcytologi og HPV test alene. Der henvises kun til speciallægeudredning med kolposkopi ved positiv HPV test og/eller abnorm cytologi.
C: Kontrol efter ikke radikal konus foretages med cervixcytologi og HPV test, samt kolposkopi. Ved kolposkopiske forandringer foretages relevant histologisk prøve.
O:

PICO 8.1
P: Alle kvinder med abnorm cervix cytologi.
I: Endocervical cytobrush (standard test jvf de aktuelle nationale guidelines) sammenlignes med cervix abrasio med henblik på diagnostisk præcision og patientrelaterede outcomes.
C: Cervix abrasio eller endocervical cytobrush er en delprocedure ved diagnostik af celleforandringer. Gold standard er det histopatologiske svar på keglesnittet, hvis en sådan udføres efterfølgende. I øvrige tilfælde anvendes det samlede histologiske og evt cytologiske svar efter kolposkopi, diagnostik fra cervikalkanalen samt portiobiopsier fra ectoportio.
O: