Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge

Main Editor Kristin Østlie
Language no
Last Update Jun 25, 2019
Published Date Jun 25, 2019
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 2.1
P: Overekstremitetsamputasjon , , , , ,
I: Sentralisering av tverrfaglig spesialisert rehabilitering , , , , ,
C: , , , , ,
O: , , , , ,

PICO 3.1
P: Overekstremitetsamputasjon rehabilitation Q000534, Rehabilitation Centers D012047, Amputation D000671, Upper Extremity D034941, Amputation, Traumatic D000673,
I: Tverrfaglig rehabilitering rehabilitation Q000534, Rehabilitation Centers D012047, Amputation D000671, Upper Extremity D034941, Amputation, Traumatic D000673,
C: rehabilitation Q000534, Rehabilitation Centers D012047, Amputation D000671, Upper Extremity D034941, Amputation, Traumatic D000673,
O: rehabilitation Q000534, Rehabilitation Centers D012047, Amputation D000671, Upper Extremity D034941, Amputation, Traumatic D000673,

PICO 4.1
P: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Tverrsektoriell samhandling og informasjonsutveksling
C:
O:

PICO 1.1
P: Armamputerte gjennom eller ovenfor håndleddet Upper Extremity D034941, Amputation, Traumatic D000673, Amputation D000671, rehabilitation Q000534, Prosthesis Fitting D017755, Artificial Limbs D001186,
I: Protesebruk Upper Extremity D034941, Amputation, Traumatic D000673, Amputation D000671, rehabilitation Q000534, Prosthesis Fitting D017755, Artificial Limbs D001186,
C: Ikke protesebruk Upper Extremity D034941, Amputation, Traumatic D000673, Amputation D000671, rehabilitation Q000534, Prosthesis Fitting D017755, Artificial Limbs D001186,
O: Upper Extremity D034941, Amputation, Traumatic D000673, Amputation D000671, rehabilitation Q000534, Prosthesis Fitting D017755, Artificial Limbs D001186,

PICO 2.1
P: Voksne og barn med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Protesetilpasning innen 6 mnd etter amputasjonen
C:
O:

PICO 1.1
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
I: Kompresjonsbehandling
C:
O:

PICO 2.1
P: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Fysioterapi for bevaring av styrke og bevegelighet
C:
O:

PICO 4.1
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
I: Samvalg (protesetype)
C:
O:

PICO 5.1
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
I: Protesetrening
C:
O:

PICO 6.1
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
I: Tekniske hjelpemidler
C:
O:

PICO 7.1
P: Unilateralt overekstremitetsamputerte
I: Sosionomtjenester
C:
O:

PICO 8.1
P: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Praktisk, sosial og emosjonell støtte
C:
O:

PICO 1.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Paracetamol
C:
O:

PICO 2.1
P: Pasienter med fantomsmerter Upper Extremity D034941, Amputation D000671, Phantom Limb D010591, Amputation Stumps D000672,
I: Duloksetin 60 mg Upper Extremity D034941, Amputation D000671, Phantom Limb D010591, Amputation Stumps D000672,
C: Upper Extremity D034941, Amputation D000671, Phantom Limb D010591, Amputation Stumps D000672,
O: Upper Extremity D034941, Amputation D000671, Phantom Limb D010591, Amputation Stumps D000672,

PICO 3.1
P: Voksne med fantomsmerter
I: Gabapentin, korttidsoppfølging (inntil 6 uker)
C: Placebo
O:

PICO 4.1
P: Pasienter med fantomsmerter
I: Pregabalin 300 mg/d, behandling minimum 6 uker
C:
O:

PICO 5.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Lokalbehandling med lidokain
C:
O:

PICO 6.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Capsaicin plaster: 1 treatment with 8% capsaicin cutaneous patch
C:
O:

PICO 7.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Peroral morfin
C: Placebo
O:

PICO 8.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Buprenorfin plaster
C:
O:

PICO 9.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Amitriptylin
C:
O:

PICO 10.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Tramadol
C:
O:

PICO 11.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Botulinumtoksin type A injeksjon
C:
O:

PICO 12.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Regionale nerveblokkader, behandling peroperativt eller kort tid postoperativt
C:
O:

PICO 13.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Fluoksetin 20 mg/d peroralt
C: Placebo
O:

PICO 14.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Propranolol
C: Placebo
O:

PICO 15.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Memantin
C: Placebo
O:

PICO 16.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: IV ketamin 0,5 mg/kg engangsdose
C: Placebo (saltvann)
O:

PICO 17.1
P: Pasienter med fantomsmerter og stumpsmerter
I: Muskelavslappende medikamenter
C:
O:

PICO 19.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Tapentadol
C:
O:

PICO 1.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Myoelektrisk protese
C:
O:

PICO 2.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: TENS
C:
O:

PICO 3.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Speilbehandling
C:
O:

PICO 4.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Kognitiv atferdsterapi (CBT)
C:
O:

PICO 5.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Hypnose
C: Venteliste
O:

PICO 6.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: 6 week GMI programme
C: Usual physiotherapy care
O:

PICO 7.1
P: Pasienter med intermitterende fantomsmerter
I: Farabloc
C: Placebo
O:

PICO 8.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Akupunktur
C:
O:

PICO 11.1
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Deep brain stimulation
C:
O:

PICO 1.1
P: Pasienter med nevromsmerter etter amputasjon
I: Operativ behandling
C:
O:

PICO 12.1
P: Overekstremitetsamputerte
I: Ulike hjelpemidler mot kuldehypersensitivitet
C:
O:

PICO 2.1
P: Overekstremitetsamputasjon
I: Valg av amputasjonsnivå og stumplengde
C:
O:

PICO 3.1
P: Overekstremitetsamputasjon
I: Utforming av amputasjonsstumpen
C:
O:

PICO 4.1
P: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner
I: Tommelforlengelseskirurgi
C:
O:

PICO 5.1
P: Overekstremitetsamputerte
I: Revisjonskirurgi
C:
O:

PICO 6.1
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjoner
I: Osseointegrasjon
C:
O:

PICO 7.1
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
I: Humerus T-Protese
C:
O:

PICO 8.1
P: Armprotesebrukere
I: Targeted reinnervation (TMR)
C:
O:

PICO 2.2
P: Overekstremitetsamputasjon
I: Tverrfaglig rehabilitering
C:
O:

PICO 3.2
P: Overekstremitetsamputasjon
I: Innleggelse for rehabilitering
C:
O:

PICO 4.2
P: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten
C:
O:

PICO 1.2
P: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Tverrfaglig vurdering med tanke på behov for protese
C:
O:

PICO 2.2
P: Voksne og barn med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Individuell tilnærming og pasientmedvirkning (protese)
C:
O:

PICO 1.2
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
I: Rigid dressing
C: Soft dressing
O:

PICO 4.2
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
I: Tverrfaglig vurdering (protesetype)
C:
O:

PICO 5.2
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
I: Feilfri læring (i protesetrening)
C:
O:

PICO 7.2
P: Bilateralt overekstremitetsamputerte
I: Sosionomtjenester
C:
O:

PICO 8.2
P: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Fremme bruk av hensiktsmessige mestringsstrategier
C:
O:

PICO 1.2
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: NSAIDs
C:
O:

PICO 2.2
P: Pasienter med fantomsmerter Amputation Stumps D000672, Phantom Limb D010591, Upper Extremity D034941, Amputation D000671,
I: Duloksetin 120 mg Amputation Stumps D000672, Phantom Limb D010591, Upper Extremity D034941, Amputation D000671,
C: Amputation Stumps D000672, Phantom Limb D010591, Upper Extremity D034941, Amputation D000671,
O: Amputation Stumps D000672, Phantom Limb D010591, Upper Extremity D034941, Amputation D000671,

PICO 3.2
P: Voksne med fantomsmerter
I: Gabapentin, langtidsoppfølging (6 mnd)
C: Placebo
O:

PICO 4.2
P: Pasienter med fantomsmerter
I: Pregabalin 600 mg/d, behandling minimum 6 uker
C:
O:

PICO 7.2
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Intravenøs morfin
C: Placebo
O:

PICO 12.2
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Regionale nerveblokkader, behandling ut over akuttfasen
C:
O:

PICO 13.2
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Fluoksetin 40 mg/d peroralt
C: Aktiv placebo benztropine
O:

PICO 16.2
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: IV ketamin 0,4 mg/kg engangsdose
C: Placebo (saltvann)
O:

PICO 1.2
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Sensorisk diskrimineringstrening
C: Standardbehandling
O:

PICO 3.2
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Virtuell illusjonsbehandling
C:
O:

PICO 7.2
P: Pasienter med akutte og kroniske fantomsmerter
I: Farabloc
C:
O:

PICO 1.2
P: Pasienter med nevromsmerter etter amputasjon
I: Perinevromal injeksjon med lidokain
C:
O:

PICO 4.2
P: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner
I: Pollicisasjon
C:
O:

PICO 5.2
P: Armamputerte med korte armstumper
I: Forlengelseskirurgi ved korte armstumper (overarm/underarm)
C:
O:

PICO 3.3
P: Pas med grepstap eller bilaterale armamputasjoner
I: Rehabilitering i sengepost
C:
O:

PICO 4.3
P: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Førstelinjehelsetjenester
C:
O:

PICO 1.3
P: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Individuell vurdering med tanke på behov for protese
C:
O:

PICO 2.3
P: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Tverrfaglig vurdering og individuell vurdering (protese)
C:
O:

PICO 4.3
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
I: Individuell vurdering (protesetype)
C:
O:

PICO 5.3
P:
I: Protesesimulator
C:
O:

PICO 8.3
P: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: God informasjon og beroligelse
C:
O:

PICO 3.3
P: Barn og unge med fantomsmerter
I: Gabapentin
C:
O:

PICO 4.3
P: Pasienter med fantomsmerter
I: Pregabalin 150 mg/d, behandling minimum 6 uker
C:
O:

PICO 13.3
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Paroksetin 40 mg/d peroralt
C: Placebo
O:

PICO 1.3
P: Pasienter med nevromsmerter etter amputasjon
I: Injeksjon med kortikosteroider
C:
O:

PICO 4.3
P: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner
I: Tommelrekonstruksjon ved autotransplantasjon av en tå
C:
O:

PICO 5.3
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
I: Forkortelseskirurgi av protesemessige hensyn
C:
O:

PICO 1.4
P: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Involvement in choice (prosthesis)
C:
O:

PICO 4.4
P: Barn med overekstremitetsamputasjon
I: Protesetilpasning før 2 års alder
C: Protesetilpasning >2 års alder
O:

PICO 8.4
P: Pasienter med ervervet overekstemitetsamputasjon
I: Kartlegge sårbarhetsfaktorer og henvise risikopasienter
C:
O:

PICO 4.4
P: Pasienter med fantomsmerter
I: Pregabalin 450 mg/d, behandling minimum 6 uker
C:
O:

PICO 13.4
P: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
I: Citalopram 40 mg/d peroralt
C: Placebo
O:

PICO 4.4
P: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner
I: Tåflytting til delhåndsamputasjon av typen metacarpal hånd
C:
O:

PICO 4.5
P: Barn med overekstremitetsamputasjon
I: Protesetilpasning før eller ved 3 års alder
C: Protesetilpasning > 3 års alder
O:

PICO 8.5
P: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Oppfølging av sårbare pasienter innenfor gitte tidsintervaller
C:
O:

PICO 4.5
P: Pasienter med fantomsmerter
I: Pregabalin 150 mg/d, behandlingsvarighet minimum 12 uker
C:
O:

PICO 4.5
P: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner
I: Fingerrekonstruksjon ved tå-til-finger flytting
C:
O:

PICO 4.6
P: Barn med overekstremitetsamputasjon
I: Protesetilpasning før 1 års alder
C: Protesetilpasning mellom 1 og 3 års alder
O:

PICO 8.6
P: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Likepersonkontakt
C:
O:

PICO 4.6
P: Pasienter med fantomsmerter
I: Pregabalin 300 mg/d, behandlingsvarighet minimum 12 uker
C:
O:

PICO 4.6
P: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner
I: Modifisert "on-top-plasty"
C:
O:

PICO 4.7
P: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
I: Flere protesetyper
C: Kun én protesetype
O:

PICO 8.7
P: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Medikamentell behandling av søvnvansker etter traume
C:
O:

PICO 4.7
P: Pasienter med fantomsmerter
I: Pregabalin 600 mg/d, behandlingsvarighet minimum 12 uker
C:
O:

PICO 4.7
P: Pasienter med armamputasjon
I: Krukenbergs operasjon
C:
O:

PICO 8.8
P: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon
I: Forebyggende medikamentell behandling mot posttraumatisk stress
C:
O:

PICO 4.8
P: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner
I: Fingerforlengelser ved distraction callotasis / ekstern fiksasjon (alle fingre)
C:
O:

PICO 8.9
P: Voksne og barn utsatt for et traume
I: Individuell engangs psykologisk debriefing
C:
O: