Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Aug 13, 2019
Published Date Aug 13, 2019
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 5.1
P: Personer med TMD-symptomer Temporomandibular joint disorders K07.6, Myalgia M79.1, temporomandibular joint problem K07.6, face pain N03001, ,
I: Akupunktur Temporomandibular joint disorders K07.6, Myalgia M79.1, temporomandibular joint problem K07.6, face pain N03001, ,
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling Temporomandibular joint disorders K07.6, Myalgia M79.1, temporomandibular joint problem K07.6, face pain N03001, ,
O: Temporomandibular joint disorders K07.6, Myalgia M79.1, temporomandibular joint problem K07.6, face pain N03001, ,

PICO 2.1
P: Personer med TMD-symptomer
I: Kjeveortopedi
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling
O:

PICO 5.2
P: Personer med TMD-symptomer Temporomandibular joint disorders K07.6, , , , , Myalgia M79.1, face pain N03001, temporomandibular joint problem L07004,
I: Øvelser / fysioterapi / manuellterapi / kiropraktikk Temporomandibular joint disorders K07.6, , , , , Myalgia M79.1, face pain N03001, temporomandibular joint problem L07004,
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling Temporomandibular joint disorders K07.6, , , , , Myalgia M79.1, face pain N03001, temporomandibular joint problem L07004,
O: Temporomandibular joint disorders K07.6, , , , , Myalgia M79.1, face pain N03001, temporomandibular joint problem L07004,

PICO 2.2
P: Personer med TMD-symptomer
I: Botuliniumtoxin
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling
O:

PICO 5.3
P: Personer med TMD-symptomer Temporomandibular joint disorders K07.6, Myalgia M79.1, temporomandibular joint problem L07004, myalgia L18003,
I: Avspenning i form av biofeedback og mental avspenning (/mindfullness) Temporomandibular joint disorders K07.6, Myalgia M79.1, temporomandibular joint problem L07004, myalgia L18003,
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling Temporomandibular joint disorders K07.6, Myalgia M79.1, temporomandibular joint problem L07004, myalgia L18003,
O: Temporomandibular joint disorders K07.6, Myalgia M79.1, temporomandibular joint problem L07004, myalgia L18003,

PICO 2.3
P: Personer med TMD-symptomer
I: Laserbehandling (low level laser)
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling
O:

PICO 5.4
P: Personer med TMD-symptomer Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
I: Informasjon, rådgivning og veiledet egenbehandling og -aktivitet Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
O: Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,

PICO 2.4
P: Personer med TMD-symptomer
I: Transkutan nervestimulering (TENS)
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling
O:

PICO 5.5
P: Personer med TMD-symptomer Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
I: Kognitiv atferdsterapi (CBT - cognitive behavioral therapy) Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
O: Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,

PICO 2.5
P: Personer med TMD-symptomer
I: Tørrnåling ("dry needling") / ultralyd / lokal applikasjon med capsaicin / iontoforese av legemidler
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling
O:

PICO 5.6
P: Personer med TMD-symptomer Temporomandibular joint disorders K07.6, Primary arthrosis of other joints M19.0, temporomandibular joint problem L07004, arthros L91,
I: Leddinjeksjon / artrosentese Temporomandibular joint disorders K07.6, Primary arthrosis of other joints M19.0, temporomandibular joint problem L07004, arthros L91,
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling Temporomandibular joint disorders K07.6, Primary arthrosis of other joints M19.0, temporomandibular joint problem L07004, arthros L91,
O: Temporomandibular joint disorders K07.6, Primary arthrosis of other joints M19.0, temporomandibular joint problem L07004, arthros L91,

PICO 2.6
P: Personer med TMD-symptomer
I: Okklusal korrigering
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling
O:

PICO 5.7
P: Personer med TMD-symptomer Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
I: Paracetamol /NSAID Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
O: Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,

PICO 2.7
P: Personer med TMD-symptomer
I: Muskelavslappende legemidler / antiepileptika / sentralt virkende analgetika / legemidler mot angst og depresjon / andre legemidler brukt ved TMD
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling
O:

PICO 5.8
P: Personer med TMD-symptomer Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
I: Topical NSAID Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
O: Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,

PICO 5.9
P: Personer med TMD symptomer Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
I: Muskelavslappende legemidler / antiepileptika / sentralt virkende analgetika / legemidler mot angst og depresjon / andre legemidler brukt ved TMD Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD behandling Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
O: Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,

PICO 5.10
P: Personer med TMD-symptomer Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
I: Stabiliseringsskinne Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
C: Ingen behandling / placebo / annen TMD-behandling Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,
O: Temporomandibular joint disorders K07.6, temporomandibular joint problem L07004,