Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Aug 13, 2019
Published Date Aug 13, 2019
Contact
Disclaimer

Arbeidsgruppens eksterne medlemmer har fylt ut Helsedirektoratets skjema for vurdering av interessekonflikter.

Gro Bengtson og Trude Bakke har ingen potensielle interessekonflikter oppgitt. Randi Kiil arbeider for Nasjonalforeningen for folkehelsen, som er en aktør innen det berørte saksfeltet. Svein Høegh Henrichsen var leder Norsk Forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og KOLS og han leder fagrådet i Lunger i praksis. Han har deltatt i kliniske studier og også mottatt økonomisk støtte i form av reisehonorar fra flere farmasøytiske firma.

Helsedirektoratet vurderer de potensielle interessekonfliktene til ikke å komme i konflikt med det faglige innholdet i retningslinjen.

Retningslinjene er revidert i en brytningsperiode i retningslinjearbeidet i Helsedirektoratet og er gjort med bakgrunn i gjeldende metode da arbeidet ble igangsatt.

Sponsors
Abstract

PICOS