Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Aug 13, 2019
Published Date Aug 13, 2019
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 1.1
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: Systematisk tilbakemelding fra bruker
C: Ikke bruk av systematisk tilbakemelding fra bruker
O:

PICO 2.1
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 3.1
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.1
P: Par med rusmiddelproblemer
I: Felles tilbud
C: Segregert tilbud
O:

PICO 5.1
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 6.1
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 7.1
P: Unge med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 8.1
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 9.1
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: Kjønnsdelt behandling
C: Kjønnsblandet behandling
O:

PICO 10.1
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 1.2
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: Brukerstyrt innleggelse (tilbud om døgnovernatting når pasienten selv vurderer å ha behov for det)
C: Vanlig henvisning - venteliste
O:

PICO 2.2
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 3.2
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.2
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: Gruppeterapi
C: Individuell terapi
O:

PICO 5.2
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: Langtidsbehandling i institusjon
C: Poliklinisk korttidsbehandling
O:

PICO 6.2
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 7.2
P: Barn og unge med rusmiddelproblemer
I: Ambulant tilbud ("arenafleksibilitet")
C: Døgn og poliklinikk
O:

PICO 8.2
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 9.2
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: Kjønnsdelt behandling
C: Kjønnsblandet behandling
O:

PICO 10.2
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 1.3
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: Selvhjelpsprogrammer
C: Ikke selvhjelpsprogrammer
O:

PICO 2.3
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 3.3
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.3
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 5.3
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 6.3
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 7.3
P: Unge med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 9.3
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 1.4
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 2.4
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 3.4
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.4
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 5.4
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 6.4
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 7.4
P: Barn og unge under 25 år som er i behandling
I: Særlig egnede tiltak (dvs aldersspesifikk behandling)
C: Treatment as usual (TAU)
O:

PICO 9.4
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 2.5
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 3.5
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.5
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 5.5
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 6.5
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: Familie- og nettverksinvolvering
C: Uten familie- og nettverksinvolvering
O:

PICO 7.5
P: Eldre rusavhengige som blir eldre
I: Spesialtilpasset behandling
C: Vanlig behandling
O:

PICO 2.6
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.6
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 5.6
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 7.6
P: Gravide med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 2.7
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.7
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 7.7
P: Gravide med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 2.8
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.8
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: Systematisk (organisert) fysisk trening
C: Vanlig behandling
O:

PICO 2.9
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.9
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: Farmakologisk behandling av alkoholavhengighet kombinert med ikke-medikamentelle tiltak
C: Ikke-medikamentelle tiltak alene
O:

PICO 2.10
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.10
P: Benzodiazepinavhengige pasienter
I: Kombinasjonen av medikamenter som demper legemiddelabstinensen sammen med gradvis nedtrapping av benzodiazepiner
C: Nedtrapping alene
O:

PICO 4.11
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.12
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.13
P: Personer med rusmiddelproblemer
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O: