Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Aug 13, 2019
Published Date Aug 13, 2019
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 2.0
P: Pasienter med symptomer på akutt hjerneslag
I: Diagnostikk og behandling i akuttmottak
C: NOTSET!
O:

PICO 5.0
P: Pasienter med TIA
I: Innleggelse akutt i sykehus på lik linje med hjerneslag
C: Poliklinisk vurdering
O:

PICO 9.0
P: Pasient med hjerneslag
I: Behandling i slagenhet
C: Vanlig sengeavdeling
O:

PICO 4.0
P: Pasienter med symptomatisk karotisstenose (hjerneslag og/eller TIA)
I: Endovaskulær behandling (angioplastikk/stenting)
C: Endarterektomi (åpen kirurgi)
O:

PICO 1.1
P: Pasienter med akutt hjerneslag
I: Direkte kontakt med AMK (med nødtelefon 113)
C: Ingen standardisering
O:

PICO 4.1
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt
I: Platehemmende behandling
C: Ingen platehemmende behandling
O:

PICO 6.1
P: Pasienter med akutt hjerneslag
I: Monitorering av hjerterytme
C: Ingen monitorering
O:

PICO 7.1
P: Voksne med hjerneblødning
I: Senke BT >140 mm Hg til et lavere nivå
C: Observere BT som er under 180 mm Hg uten behandling
O:

PICO 8.1
P: Pasienter med akutt hjerneslag
I: Rutinemessig svelgekartlegging akutt
C: Annen observasjon
O:

PICO 10.1
P: Pasienter med påvist disseksjon i arteria karotis eller -vertebralis
I: Antikoagulasjon som profylakse mot hjerneinfarkt de første tre måneder etter disseksjon
C: Platehemmer
O:

PICO 1.1
P: Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA uten indikasjon for antikoagulasjon
I: Antiplatebehandling
C: ASA/dipyridamol eller clopidogrel versus ASA alene
O:

PICO 2.1
P: Pasienter med gjennomgått hjerneslag eller TIA, og med blodtrykk > 140/90 mmHg
I: Medikamentell blodtrykkssenkende behandling
C: Ingen medikamentell behandling
O:

PICO 3.1
P: Pasienter med gjennomgått hjerneinfarkt eller TIA
I: Råd og veiledning om levevaner som kan påvirke lipidprofilen i gunstig retning (økt fysisk aktivitet, kostendring, vektreduksjon).
C: Ingen råd og veiledning
O:

PICO 5.1
P: Pasienter med hjerneinfarkt eller hjerneblødning som drikker alkohol
I: moderat alkoholforbruk
C: stort alkoholforbruk
O:

PICO 1.1
P: Alle hjerneslagsrammede
I: Ved utskrivning fra sykehus foreligger relevant informasjon om pasienten og plan for videre rehabilitering og oppfølging, og neste ledd i behandlingskjeden er klar til å overta
C: Standard utskrivning fra sykehus
O:

PICO 2.1
P: Hjemmeboende pasienter mer enn ett år etter hjerneslaget
I: Videre rehabilitering i stabil fase
C: Ingen rehabilitering i stabil fase
O:

PICO 4.1
P: Slagrammede med ødemer
I: Kompresjon, elevasjon, elektrisk stimulering
C: Annen eller ingen behandling
O:

PICO 5.1
P: Pasienter med hjerneslag og oppmerksomhetsvansker
I: Generell stimulering med hyppige pauser
C: Ingen tiltak
O:

PICO 6.1
P: Pasienter med hjerneslag
I: Vurdere synsfunksjon og ev. viderehenvise
C: Ingen vurdering eller viderehenvisning
O:

PICO 7.1
P: Pasienter med svelgevansker etter hjerneslag
I: Utredning og tiltak ved svelgvansker og svelgtrening
C: Ingen utredning eller tiltak
O:

PICO 8.1
P: ​ Pasienter med depresjon etter hjerneslag
I: Støttende miljø
C: Ingen tiltak
O:

PICO 9.1
P: Slagrammede
I: Kartlegging av behov for hjemmebasert omsorg i god tid før utskriving
C: Avvente vurdering av behov for hjemmebasert omsorg
O:

PICO 10.1
P: Slagrammedes pårørende
I: Informasjon og oppfølging
C: Ingen spesiell oppfølging av pårørende
O:

PICO 1.2
P: Pasienter med hjerneslag
I: En standardisert organisering av behandlingskjeden
C: Ingen standardisert behandlingskjede
O:

PICO 4.2
P: Akutt hjerneinfarkt behandlet med IV-trombolyse
I: Umiddelbar ASA
C: Avvente ASA
O:

PICO 6.2
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt
I: Rutinemessig væskebehandling
C: Ingen væskebehandling
O:

PICO 7.2
P: Pasienter med akutt hjerneslag
I: Rutinemessig svelgkartlegging akutt
C: ​ Annen observasjon
O:

PICO 8.2
P: Pasienter med hjerneslag
I: Veldig tidlig mobilisering med oppstart innen 24 timer etter symptomdebut
C: Tidlig mobilisering, med oppstart 24-48 timer etter symptomdebut
O:

PICO 10.2
P: Pasienter med sinusvenetrombose
I: Antikoagulasjonsbehandling
C: Ingen antikoagulasjonsbehandling
O:

PICO 1.2
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt eller TIA i forbindelse med et akutt hjerteinfarkt
I: Antitrombotisk behandling; antikoagulasjon og eller platehemming (acetylsalisylsyre)
C: Platehemming med acetylsalicylsyre versus høyintensitets antikoagulasjon med warfarin eller kombinasjon acetylsalisylsyre og lavintensitets antikoagulasjon med warfarin
O:

PICO 2.2
P: Pasienter som har gjennomgått hjerneslag eller TIA med blodtrykk >140 /90
I: Råd og veiledning om endring av levevaner (økt fysisk aktivitet, vektreduksjon, saltreduksjon) som kan senke blodtrykket
C: Ingen råd eller veiledning
O:

PICO 3.2
P: Pasienter med gjennomgått hjerneinfarkt eller TIA
I: Lipidsenkende behandling med statin
C: Placebo
O:

PICO 5.2
P: Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA som røyker
I: Røykeslutt
C: Pasienter med hjerneslag eller TIA som fortsetter å røyke
O:

PICO 1.2
P: Alle pasienter med hjerneslag
I: Rehabilitering i kommunen i nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten
C: Standard samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten
O:

PICO 2.2
P: Pasienter med hjerneslag og deres pårørende.
I: Involvering av pasient og pårørende.
C: Ingen Involvering av pasient og pårørende.
O:

PICO 4.2
P: Slagrammede med nedsatt motorisk funksjon
I: Oppgaverelatert trening, treningsintensitet, styrketrening, elektrisk stimulering
C: Ingen systematisk tilpasset trening eller ingen trening
O:

PICO 5.2
P: Slagrammede med nedsatt våkenhet eller oppmerksomhetsvansker
I: PC-trening
C: Ingen tiltak
O:

PICO 6.2
P: Pasienter med funksjonshemmende hørselstap etter hjerneslag
I: Vurdering ved øre-/nese-/halslege
C: Vurdering ved øre-/nese-/halslege
O:

PICO 7.2
P: Pasienter med svelgevansker
I: Tiltak i måltidssituasjonen
C: Ingen tiltak
O:

PICO 8.2
P: ​ Pasienter med klar depresjon
I: Legemiddel behandling
C: Ingen medikamentell behandling
O:

PICO 9.2
P: Slagrammede
I: Vurdering mht. tilrettelegging av bolig, med oppstart tidlig i forløpet
C: Ingen / utsatt planlegging av tilrettelegging av bolig
O:

PICO 10.2
P: Pårørende til slagrammede som har omsorgsoppgaver
I: Veiledning, informasjon, avlastning
C: Ingen spesiell ivaretagelse av pårørende
O:

PICO 1.3
P: Pasienter med symptomer på akutt hjerneslag
I: Organisering av mottak av pasienter med prehospital varsling og etablering av akutt slagteam-trombolyseteam etter fulgt av behandling i slagenhet
C: Andre modeller for organisering eller ingen fast organisering
O:

PICO 4.3
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt og samtidig atrieflimmer
I: Akutt oppstart av antitrombotisk behandling
C: Ingen behandling
O:

PICO 6.3
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt
I: Oksygentilførsel
C: Ingen oksygentilførsel
O:

PICO 7.3
P: ​ Pasienter med akutt hjerneblødning
I: Medikamentell behandling av feber
C: Ikke behandling av feber
O:

PICO 8.3
P: Pasienter med hjerneslag og tegn til luftveisinfeksjon
I: Behandling mot lungeinfeksjon
C: -
O:

PICO 10.3
P: Akutt hjerneinfarkt, alle aldersgrupper
I: Hemikraniektomi
C: Ikke hemikraniektomi
O:

PICO 1.3
P: Pasienter som får TIA eller hjerneinfarkt i forbindelse med hjertesvikt
I: Antitrombotisk behandling med acetylsalisylsyre (ASA) eller klopidogrel eller warfarin
C: ASA vs warfarin, klopiogrel vs warfarin og klopidogrel vs ASA
O:

PICO 3.3
P: Pasienter med gjennomgått hjerneblødning
I: Lipidsenkende legemidler
C: Ingen lipidsenkende legemidler
O:

PICO 5.3
P: Alle med gjennomgått hjerneslag
I: Fysisk aktivitet
C: Ingen intervensjon, ulik grad av fysisk aktivitet
O:

PICO 1.3
P: Pasienter med hjerneslag med behov for kommunal rehabilitering
I: Rehabilitering i hjemmet eller i dagavdeling, inkludert ergo- og fysioterapitjenester
C: Standard kommunal rehabilitering
O:

PICO 2.3
P: Pasienter med hjerneslag som får rehabilitering
I: Regelmessig evaluering av tiltak/behandling
C: Ingen strukturert evaluering
O:

PICO 4.3
P: Slagrammede med behov for opptrening av utholdenhet og kondisjon
I: Trening som kan øke kondisjon/utholdenhet
C: Ingen systematisk tilpasset trening eller ingen trening
O:

PICO 5.3
P: Slarammede med hukommelsesvansker
I: Kompensatoriske teknikker og hjelpemidler slik som elektroniske dagbøker, dagsplaner og ev. auditive alarmer
C: ​Ingen tiltak
O:

PICO 6.3
P: Slagrammede med synsvansker relatert til slaget
I: Synsforbedrende tiltak
C: Ingen spesifikk behandling mot synsvansker
O:

PICO 7.3
P: Slagrammede med risiko for underernæring
I: ​ Kartlegging av vekt og ernæring, henvisning til klinisk ernæringsfysiolog
C: Ingen tiltak død
O:

PICO 8.3
P: ​ Pasienter med emosjonell labilitet
I: Legemiddel behandling
C: Ingen behandling
O:

PICO 9.3
P: Slagrammede
I: Vurdering av aktuelle hjelpemidler
C: Intet fokus på hjelpemidler
O:

PICO 10.3
P: Slagrammedes pårørende
I: Oppfølging i senfasen
C: Ingen spesiell oppfølging i senfasen
O:

PICO 1.4
P: Pasienter med akutt hjerneslag som er behandlet i slagenhet
I: Organisering av oppfølging med tidlig støttet utskrivning
C: Andre modeller for organisering eller ingen fast organisering
O:

PICO 4.4
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt som kan behandles innen 3 timer etter debut, alle aldersgrupper inklusive >80 år
I: IV-trombolyse innen 3 timer
C: Ikke IV-trombolyse
O:

PICO 6.4
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt
I: Behandle forhøyet blodtrykk i akuttfasen
C: Ikke behandle forhøyet blodtrykk i akuttfasen
O:

PICO 7.4
P: Pasienter med akutt hjerneblødning
I: Behandling av moderat hyperglykemi
C: Ikke behandling av moderat hyperglykemi
O:

PICO 8.4
P: Pasienter med akutt hjerneslag og urinveisinfeksjon
I: Utredning og behandling
C: -
O:

PICO 1.4
P: Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA som har mekaniske hjerteklaffproteser
I: Lavintensitet antikoagulasjon (INR 2,5-3,5)+ acetylsalisylsyre (100 mg x 1)
C: Høyintensitet antikoagulasjon (INR 3,5-4,5).
O:

PICO 1.4
P: Pasienter med hjerneslag med behov for kommunal rehabilitering
I: Døgn-, dag- og hjemmerehabilitering organisert i egen avdeling med eget tverrfaglig personale
C: Standard kommunal rehabilitering
O:

PICO 2.4
P: Hjemmeboende slagrammede som har avsluttet initial rehabilitering
I: Videre rehabilitering etter 6-12 mnd
C: Ingen videre rehabilitering etter 6-12 mnd
O:

PICO 4.4
P: Slagrammede med nedsatt gangfunksjon (forflytningsevne)
I: Oppgaverelatert trening som kan bedre gangfunksjon (forflytningsevne)
C: Ingen systematisk tilpasset oppgaverelatert gangtrening eller ingen trening
O:

PICO 5.4
P: Slagrammede med svikt i eksekutive funksjoner
I: Bruk av kompenserende teknikker som bruk av "huskedagbok"/elektronisk dagbok eller nedskrevne sjekklister
C: ​Ingen tiltak
O:

PICO 6.4
P: Pasienter med slag i dominant hemisfære
I: Screening med tanke på språkvansker, kartlegging av språk- og talefunksjon ved logoped
C: Ingen screening og kartlegging
O:

PICO 7.4
P: Slagrammede med behov for sondeernæring i mer enn 3-4 uker
I: ​ PEG-sonde
C: Ingen PEG-sonde
O:

PICO 8.4
P: Pasienter med depresjon
I: ​ Psykoterapi
C: Ingen psykoterapi
O:

PICO 9.4
P: Slagrammede
I: Tiltak som øker mestring
C: Ingen spesielle tiltak for å øke mestring
O:

PICO 10.4
P: Slagrammede og deres pårørende
I: Tilpasset informasjon
C: Ingen informasjon
O:

PICO 1.5
P: Pasienter med akutt hjerneslag
I: Organisering og behandling i egne enheter- slagenheter
C: Organisering av sykehusbehandlingen i vanlige sengeposter
O:

PICO 4.5
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt som kan behandles mellom 3 og 4.5 timer etter debut
I: IV-trombolyse mellom 3 og 4,5 timer til pasienter i alle aldersgrupper inklusive > 80 år
C: Ikke IV-trombolyse
O:

PICO 6.5
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt
I: Medikamentell behandling av feber
C: Ikke behandling av feber
O:

PICO 7.5
P: Pasienter med akutt hjerneblødning
I: Kontinuerlig hjerterytmemonitorering i akuttfasen
C: Kun klinisk observasjon
O:

PICO 8.5
P: Pasienter med akutt hjerneslag og krampeanfall
I: Behandling med antiepileptika
C: -
O:

PICO 1.5
P: Pasienter med hjerneinfarkt eller TIA og samtidig patent foramen ovale (PFO)
I: Antikoagulasjon eller platehemming
C: Kateterbaser lukning av PFO
O:

PICO 1.5
P: Mennesker med ervervede språk- og kommunikasjonsvansker
I: Kommunalt tilbud om logopedtjenester umiddelbart etter utskrivning fra sykehus
C: Ingen kommunal språkopplæring
O:

PICO 2.5
P: Slagrammede
I: Kartlegging av ferdigheter
C: Ingen evaluering av ferdigheter
O:

PICO 4.5
P: Slagrammede med redusert stå og /eller gangfunksjon
I: Oppgaverelatert trening, utholdenhetstrening, styrketrening
C: Ingen systematisk tilpasset oppgaverelatert trening eller ingen trening
O:

PICO 5.5
P: Personer med apraksi
I: Strategitrening i tillegg til generell ergoterapi
C: Ingen tiltak
O:

PICO 6.5
P: Slagrammede med afasi og/eller taleapraksi
I: Logopediske tiltak i akuttfasen
C: Logopediske tiltak i senere faser
O:

PICO 7.5
P: Pasienter med urininkontinens
I: Bekkenbunnstrening
C: ​ Ingen bekkenbunnstrening
O:

PICO 9.5
P: Slagrammede som har mulighet for å komme tilbake i arbeid
I: Tidlig kontakt med arbeidsplass / arbeidsgiver
C: Ingen kontakt med arbeidsplass / arbeidsgiver
O:

PICO 10.5
P: Slagrammede og deres pårørende
I: Informasjon og opplæring
C: Ingen opplæring/informasjon
O:

PICO 1.6
P: Pasienter med symptomer på hjerneslag innlagt i primær slagenhet
I: Konsultasjon med spesialisert slagsenter sentralt via videokonferanse (Teleslag) eller andre telekommunikasjonsmetoder
C: Pasienter innlagt i primær slagenhet som ikke vurderes sentralt via Teleslag
O:

PICO 4.6
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt
I: Kontrastforsterket sonotrombolyse (intravenøs trombolyse + mikrobobler + ultralyd)
C: IV-trombolyse alene
O:

PICO 6.6
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt
I: Behandling av moderat hyperglykemi
C: Ikke behandling av moderat hyperglykemi
O:

PICO 7.6
P: Pasienter med akutt hjerneblødning
I: Oksygentilførsel
C: Ingen oksygentilførsel
O:

PICO 8.6
P: Pasient med hjerneslag og med delir
I: Tilrettelagt miljø og behandling
C: Ingen tiltak
O:

PICO 1.6
P: Pasienter med hjerneinfarkt, TIA og atrieflimmer warfarin B01A A03, ,
I: NOAK warfarin B01A A03, ,
C: Warfarin warfarin B01A A03, ,
O: warfarin B01A A03, ,

PICO 1.6
P: Slagrammede som kan ha rett til hjelpemidler
I: Kartlegging av behov og bistand til anskaffelse av hjelpemidler
C: Ingen kartlegging av behov eller bistand til anskaffelse av hjelpemidler
O:

PICO 2.6
P: Pasienter med gjennomgått hjerneslag
I: Nedfelling av mål for rehabilitering i eget dokument
C: Ingen bruk av rehabiliteringsplan
O:

PICO 4.6
P: Slagrammede med svekket gangfunksjon og kondisjon
I: Tredemølletrening med og uten vektavlastning
C: Annen gangtrening eller ingen trening
O:

PICO 5.6
P: ​ Pasienter med hjerneslag
I: Kognitiv screening og ev. nærmere kartlegging, funksjonsbeskrivelse
C: Ingen tiltak
O:

PICO 6.6
P: Slagrammede med afasi
I: Logopediske tiltak av tilstrekkelig mengde, hyppighet og med spesifisitet i forhold til pasientens språklige vansker
C: Logopediske tiltak av utilstrekkelig mengde, hyppighet eller uten spesifisitet i forhold til pasientens språklige vansker
O:

PICO 7.6
P: ​ Pasienter med urinretensjon
I: Kateterisering av urinblære
C: Ingen tiltak
O:

PICO 9.6
P: Slagrammede som skal tilbakeføres til arbeidslivet
I: Tilrettelegging av arbeid
C: Ingen tilrettelegging av arbeid
O:

PICO 10.6
P: Personer som omgås slagrammede med afasi
I: Informasjon om afasi og opplæring i kommunikasjonsteknikker
C: Ingen informasjon om afasi og opplæring i kommunikasjonsteknikker
O:

PICO 1.7
P: Pasienter med kompleks nevrovaskulær sykdom
I: Overflytting til spesialisert slagsenter
C: Pasienter med kompleks nevrovaskulær sykdom, som ikke overflyttes
O:

PICO 4.7
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt med ukjent debut, herunder oppvåkningsslag, eller debut for mer enn 4.5 t siden
I: IV-trombolyse etter billedbasert seleksjon
C: Ikke IV-trombolyse
O:

PICO 6.7
P: Pasienter med akutt hjerneslag
I: Rutinemessig svelgkartlegging akutt
C: Annen observasjon
O:

PICO 7.7
P: ​ Pasienter med akutt hjerneblødning
I: Rutinemessig væsketilførsel
C: Ikke væsketilførsel
O:

PICO 8.7
P: Pasienter med hjerneinfarkt
I: ​ Behandling med lavdose heparin
C: Ingen behandling med lavdose heparin
O:

PICO 1.7
P: Pasienter med hjerneblødning
I: Platehemming
C: Ingen behandling
O:

PICO 1.7
P: Pasienter som har behov for spesialisert døgnbasert rehabilitering i forlengelse av akuttoppholdet
I: Rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten som innehar spesialkompetanse innen slag
C: Kommunal rehabilitering og rehabilitering uten spesialkompetanse innen hjerneslag
O:

PICO 4.7
P: Slagrammede med nedsatt balanse
I: Oppgaverelatert trening som kan bedre balanse
C: Ingen systematisk trening av balanse eller ingen trening
O:

PICO 5.7
P: ​ Slagrammede med kognitive vansker
I: Generell stimulering og oppgaverelatert trening
C: Ingen tiltak, eller rehabilitering med mindre stimulering og oppgaverelatert trening
O:

PICO 6.7
P: Slagrammede med afasi og/eller taleapraksi
I: Logopedisk behandling individuelt og/eller i gruppe
C: Ingen logopedisk behandling
O:

PICO 7.7
P: Pasienter med obstipasjon
I: Kost og medikamentelle tiltak mot obstipasjon
C: Ingen tiltak
O:

PICO 9.7
P: Pasienter som har hatt hjerneslag/TIA
I: Førerkortvurdering
C: Ingen førerkortvurdering
O:

PICO 1.8
P: Pasienter med TIA
I: Rask utredning og behandling i sykehus
C: Annen organisering av behandlingstilbudet
O:

PICO 4.8
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt som har flukturerende utfall eller er i bedring
I: Intravenøs trombolytisk behandling
C: Ingen trombolyse
O:

PICO 7.8
P: Pasienter med akutt hjerneslag
I: Kontinuerlig monitorering
C: Intermitterende observasjon i tradisjonell slagenhet
O:

PICO 8.8
P: Pasienter med hjerneslag og parese i arm
I: Kunnskap hos personale om håndtering av affisert arm
C: Ingen spesiell kunnskap hos personale om håndtering av affisert arm
O:

PICO 1.8
P: Pasienter med hjerneblødning
I: Per oral antikoagulasjon
C: Ingen behandling
O:

PICO 1.8
P: Pasienter med hjerneslag
I: Tidlig støttet utskrivning
C: Standard oppfølging/behandling
O:

PICO 4.8
P: Slagrammede med dropfot relatert til hjerneslaget
I: Bruk av fotortoser og funksjonell elektrisk stimulering
C: Ingen spesifikk behandling
O:

PICO 5.8
P: Pasienter med agnosi eller rom retningsvansker etter hjerneslag
I: Generell stimulering, oppgaverelatert trening
C: Ingen tiltak
O:

PICO 6.8
P: Slagrammede med store kommunikasjonsvansker
I: Opplæring i individuelt tilpassede kommunikasjonsstrategier og vurdering av kommunikasjonshjelpemidler
C: Ingen opplæring i individuelt tilpassede kommunikasjonsstrategier og ingen vurdering av kommunikasjonshjelpemidler
O:

PICO 9.8
P: Slagrammede med begrensninger i sosial aktivitet
I: Sosiale aktivitets- og fritidstilbud i grupper
C: Ingen gruppetilbud for slagrammede
O:

PICO 1.9
P: Pasienter med hjerneslag med oppfølgingsbehov
I: Sytematisk organisering i kommunehelsetjenesten
C: Ingen systematisk organisering i kommunehelsetjenesten
O:

PICO 4.9
P: Pasienter med akutt TIA/hjerneinfarkt
I: ASA + klopidogrel i akuttfasen
C: ASA eller ASA + Dipyridamol
O:

PICO 1.9
P: Pasienter med sjeldne og spesielt kompliserte funksjonsutfall, locked-in syndrom
I: Høyspesialisert rehabilitering ved regional rehabiliteringsavdeling eller nasjonal enhet med særskilt kompetanse
C: Kommunal rehabilitering eller rehabilitering i vanlig spesialisthelsetjeneste
O:

PICO 4.9
P: Slagrammede med redusert dorsalfleksjon i ankel
I: Bruk av ankelortoser
C: Ingen spesifikk behandling
O:

PICO 5.9
P: Slagrammede med neglekt
I: Visuell scanning
C: Annen neglektrehabilitering enn visuell scanning
O:

PICO 6.9
P: Slagrammede med dysartri
I: Muskeltrening, direkte artikulasjonstrening og bevisstgjøring i forhold til talekvalitet, selvkorrigering og/eller innlæring i kompensatoriske strategier, samt ved alvorlig dysartri vurdere kommunikasjonshjelpemidler
C: Ingen muskeltrening, direkte artikulasjonstrening og bevisstgjøring i forhold til talekvalitet, selvkorrigering og/eller innlæring i kompensatoriske strategier, eller ved alvorlig dysartri vurdere kommunikasjonshjelpemidler
O:

PICO 9.9
P: Slagrammede med sosiale begrensninger
I: Oppfølging i hjemmemiljøet
C: Ingen spesiell oppfølging
O:

PICO 1.10
P: Pasienter med hjerneslag som trenger rehabilitering i spesilalisthelsetjenesten
I: Døgnbasert behandling i spesialisthelsetjenesten organisert som rehabiliteringsslagenheter
C: Andre former for døgnbasert organisering av slagrehabiliteringen
O:

PICO 4.10
P: Pasienter med akutt TIA/hjerneinfarkt som har flukturerende utfall eller er i bedring
I: Dobbel platehemming med ASA + klopidogrel
C: Uendret platehemming
O:

PICO 1.10
P: Pasienter med funksjonssvikt etter hjerneslag som trenger rehabilitering
I: Rehabilitering i primærhelsetjenesten, i hjemmet, dagavdeling eller institusjon eller kombinasjoner av disse
C: Standard tiltak eller ingen spesielle tiltak
O:

PICO 4.10
P: Slagrammede med fallrisiko
I: Tverrfaglige intervensjoner / Fallforebyggende tiltak
C: Ingen spesifikke tiltak
O:

PICO 6.10
P: Slagrammede i kronisk fase (>3 mnd) med språkvansker (afasi)
I: Intensiv språktrening (>5 t./uke)
C: Ingen /lavintensiv språktrening (<5 t hver uke)
O:

PICO 9.10
P: Yngre slagrammede
I: Deltakelse i handikapidrett
C: «Standard» trening
O:

PICO 4.11
P: Pasienter med akutt hjerneinfarkt
I: Trombektomi
C: Ikke trombektomi
O:

PICO 1.11
P: Slagrammede i senfase
I: Funksjonsvurdering fra spesialisthelsetjenesten
C: Ingen ny funksjonsvurdering
O:

PICO 4.11
P: Slagrammede i tidlig og sen fase (> 3 mnd) med nedsatt armfunksjon
I: Constrained -Induces Movement Therapy
C: Annen spesifikk eller standard eller ingen (i sen fase) trening for parese i overekstremitet
O:

PICO 9.11
P: Slagrammede
I: Tilpasset rådgivning / informasjon om nære relasjoner og samliv
C: Rådgivning / informasjon om relasjoner og samliv
O:

PICO 4.12
P: Pasienter med hjerneslag og med spastisitet som begrenser funksjonsevne
I: Medikamentell behandling med botulinumtoksin A
C: Annen eller ingen behandling
O:

PICO 9.12
P: Slagrammede og deres livsledsager
I: Aktiv informasjon vedrørende påvirkning av seksualfunksjonen etter hjerneslagog ev. behandling
C: Ingen informasjon eller behandling vedr. seksualitet /samliv
O:

PICO 4.13
P: Slagrammede med spastisitet som begrenser funksjonsevne
I: Medikamentell behandling kombinert med øvelser/tøyninger
C: Annen eller ingen behandling
O:

PICO 9.13
P: Slagrammede med begrensninger i PADL
I: Intervensjon rettet mot PADL fra et tverrfaglig team (inkludert ergoterapeut) som sikrer tilstrekkelig intensitet og mengde av trening gjennom hele døgnets våkne timer
C: Ingen tiltak
O:

PICO 4.14
P: Slagrammede med spastisitet som begrenser funksjonsevne
I: Behandling med orale antispastiske medikamenter
C: Annen eller ingen behandling
O:

PICO 9.14
P: Slagrammede med begrensninger i å utføre IADL
I: Bredt sammensatt rehabiliteringstilbud inkludert ergoterapi
C: Ingen tiltak
O:

PICO 4.15
P: Slagrammede med risiko for kontrakturutvikling
I: Behandling med tøyning, ortoser, posisjonering
C: Annen eller ingen behandling
O:

PICO 9.15
P: Pasienter med hjerneslag
I: Fysisk aktivitet og trening
C: Ingen fysisk aktivitet og trening
O:

PICO 4.16
P: Slagrammede med sentral smerteproblematikk
I: Medikamentell behandling
C: Annen eller ingen behandling
O:

PICO 4.17
P: Slagrammede med smerteproblematikk
I: Transcutan nervestimulering (TNS)
C: Annen eller ingen behandling
O:

PICO 4.18
P: Slagrammede med paralyse eller alvorlig parese i overekstremitet
I: Speilterapi
C: Annen eller ingen behandling for paralyse eller alvorlig parese i overekstremitet
O:

PICO 4.19
P: Slagrammede med nedsatt arm-/gangfunksjon og/eller balanse
I: Slagrammede med nedsatt arm-/gangfunksjon og/eller balanse
C: Trening med lav intensitet
O:

PICO 4.20
P: Pasienter med redusert armfunksjon etter hjerneslag
I: Bilateral armtrening
C: Unilateralt eller ingen armtrening
O:

PICO 4.21
P: Alle med gjennomgått hjerneslag
I: Fysisk aktivitet
C: Ingen intervensjon, ulik grad av fysisk aktivitet
O: