Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Aug 13, 2019
Published Date Aug 13, 2019
Contact
Disclaimer


Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 4.0
P: Barn i alder 0-5 år
I: Individuelle eller gruppebaserte forebyggingstiltak rettet mot barn og/eller omsorgspersoner, og/eller førskolelærer
C: Andre tiltak, venteliste eller ingen tiltak
O:

PICO 4.0
P: Populasjoner med lav sosioøkonomisk status
I: Hjemmebesøk
C: Standard tjeneste
O:

PICO 4.0
P: Barn 0-3 år
I: Tann- og munnundersøkelse av helsesøster/lege på helsestasjon
C: Tann- og munnundersøkelse av tannhelsepersonell
O:

PICO 4.0
P: Mødre og barn i barseltiden
I: 4-6 hjemmebesøk
C: 1 hjemmebesøk
O:

PICO 1.0
P: Ungdom 12-20 år
I: Tiltak inkludert undervisning, opplysning og veiledning i primærhelsetjenesten, skolebaserte tiltak eller en kombinasjon
C: Ingen tiltak eller standard tilbud
O:

PICO 1.0
P: Barn og ungdom 5-13 år
I: Tiltak, inkludert undervisning om seksuelle overgrep
C: Ingen undervisning om seksuelle overgrep
O:

PICO 1.0
P: Barn og ungdom 10-20 år
I: Tiltak inkludert undervisning, veiledning eller lignende om dating-, fest- og rusrelatert seksuell trakassering, vold og overgrep
C: Ingen tiltak
O:

PICO 1.0
P: Ungdom 12-20 år
I: Tiltak inkludert undervisning, opplysning og veiledning: i primærhelsetjenesten, skolebaserte eller en kombinasjon
C: Ingen tiltak eller standard tilbud
O:

PICO 1.0
P: Barn og ungdom 5-13 år
I: Tiltak, inkludert undervisning om seksuelle overgrep
C: Ingen undervisning om seksuelle overgrep
O:

PICO 1.0
P: Barn og ungdom 10-20 år
I: Tiltak inkludert undervisning, veiledning eller annet om dating-, fest- og rusrelatert seksuell trakassering, vold og overgrep
C: Ingen tiltak
O:

PICO 1.0
P: Elever 5-20 år
I: Ulike tiltak for forebygging av frafall i skolen
C: Ingenting eller vanlig praksis
O:

PICO 1.0
P: Barn og ungdom 5-20 år som er berørt av foreldre/foresattes samlivsbrudd
I: Gruppetiltak der formålet er å fremme psykososial helse blant de som har opplevd samlivsbrudd
C: Ingen tiltak eller andre type programmer/tiltak med samme formål
O:

PICO 2.0
P: Barn og ungdom i alderen 5-18 år
I: Informasjon, rådgivining, programmer om for å forebygge og redusere søvnproblemer
C: Ingen tiltak
O: