National klinisk retningslinje for tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis

Main Editor Sara Heebøll, Julie Pildal og Lise Lotte Gluud er hovedforfattere. Øvrige arbejdsgruppemedlemmer fremgår af forsiden og under kapitlet: "Arbejdsgruppen og øvrige bidragsydere".
Language dk
Last Update Jul 16, 2019
Published Date Jul 13, 2019
Contact
Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Patienter med metabolisk syndrom og/eller T2DM
I: Tidlig opsporing af NAFLD
C: Vanlig praksis
O:

PICO 6.1
P: NAFLD
I: Fib-4
C: leverbiopsi
O:

PICO 7.1
P: NAFLD
I: NAFLD fibrosis score
C: leverbiopsi
O:

PICO 8.1
P: NAFLD patients
I: transient elastografi
C: leverbiopsi
O:

PICO 9.1
P: NAFLD
I: ELF test
C: leverbiopsi
O:

PICO 10.1
P: Patienter med non-alkoholisk steatohepatitis (NASH) og fibrose
I: Medicinsk behandling
C: Placebo/ingen behandling eller medicinsk behandling
O:

PICO 10.2
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Aramchol (PICO 6a)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.3
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Cencicrivroc (PICO 6b)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.4
P: Patienter med NASH og fibrose K75.8, K74.0, ,
I: DPP4 hæmmere (PICO 6c) K75.8, K74.0, ,
C: Placebo eller ingen behandling K75.8, K74.0, ,
O: K75.8, K74.0, ,

PICO 10.5
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Elafibranor (PICO 6d)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.6
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Ezetimibe (PICO 6e)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.7
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Glitazones (PICO 6f)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.8
P: Patienter med NASH og fibrose
I: GLP-1-receptoragonister (PICO 6g)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.9
P: Patienter med NASH og fibrose
I: LOLA (PICO 6h)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.10
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Metformin (PICO 6i)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.11
P: Patienter med nonalcoholisk steatohepatitis (NASH) og fibrose
I: Obeticholsyre (PICO 6j)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.12
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Orlistat (PICO 6k)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.13
P: Patienter med NASH
I: Pentoxifyllin (PICO 6l)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.14
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Pentoxifyllin (PICO 6m)
C: Pioglitazone
O:

PICO 10.15
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Pioglitazone (PICO 6n)
C: Vitamin E
O:

PICO 10.16
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Selonsertib (PICO 6o)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.17
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Silymarin (PICO 6p)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.18
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Simtuzumab (PICO 6q)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.19
P: Patienter med NASH og fibrose
I: UDCA (PICO 6r)
C: Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 10.20
P: Patienter med NASH og fibrose
I: Vitamin E (PICO 6s)
C: Placebo eller ingen behandling
O: