National klinisk retningslinje for tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis

Published by Sara Heebøll, Julie Pildal og Lise Lotte Gluud er hovedforfattere. Øvrige arbejdsgruppemedlemmer fremgår af forsiden og under kapitlet: "Arbejdsgruppen og øvrige bidragsydere". on Jul 13, 2019

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Patienter med metabolisk syndrom og/eller T2DM
Intervention
Tidlig opsporing af NAFLD
Comparator
Vanlig praksis
Outcomes

PICO 60.1

Population
NAFLD
Intervention
Fib-4
Comparator
leverbiopsi
Outcomes

PICO 70.1

Population
NAFLD
Intervention
NAFLD fibrosis score
Comparator
leverbiopsi
Outcomes

PICO 80.1

Population
NAFLD patients
Intervention
transient elastografi
Comparator
leverbiopsi
Outcomes

PICO 90.1

Population
NAFLD
Intervention
ELF test
Comparator
leverbiopsi
Outcomes

PICO 100.1

Population
Patienter med non-alkoholisk steatohepatitis (NASH) og fibrose
Intervention
Medicinsk behandling
Comparator
Placebo/ingen behandling eller medicinsk behandling
Outcomes

PICO 100.2

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Aramchol (PICO 6a)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.3

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Cencicrivroc (PICO 6b)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.4

Population
Patienter med NASH og fibrose K75.8, K74.0, ,
Intervention
DPP4 hæmmere (PICO 6c) K75.8, K74.0, ,
Comparator
Placebo eller ingen behandling K75.8, K74.0, ,
Outcomes
K75.8, K74.0, ,

PICO 100.5

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Elafibranor (PICO 6d)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.6

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Ezetimibe (PICO 6e)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.7

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Glitazones (PICO 6f)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.8

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
GLP-1-receptoragonister (PICO 6g)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.9

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
LOLA (PICO 6h)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.10

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Metformin (PICO 6i)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.11

Population
Patienter med nonalcoholisk steatohepatitis (NASH) og fibrose
Intervention
Obeticholsyre (PICO 6j)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.12

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Orlistat (PICO 6k)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.13

Population
Patienter med NASH
Intervention
Pentoxifyllin (PICO 6l)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.14

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Pentoxifyllin (PICO 6m)
Comparator
Pioglitazone
Outcomes

PICO 100.15

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Pioglitazone (PICO 6n)
Comparator
Vitamin E
Outcomes

PICO 100.16

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Selonsertib (PICO 6o)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.17

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Silymarin (PICO 6p)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.18

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Simtuzumab (PICO 6q)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.19

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
UDCA (PICO 6r)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes

PICO 100.20

Population
Patienter med NASH og fibrose
Intervention
Vitamin E (PICO 6s)
Comparator
Placebo eller ingen behandling
Outcomes