National Klinisk Retningslinje for rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD)

Published by Signe S. Risom on Sep 19, 2019

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
PICO 1a: Voksne patienter som er diagnosticeret med atrieflimren (paroxystisk, persisterende, permanent) og/eller atrieflagren.
Intervention
Interventionerne i forhold til systematisk henvisning til deltagelse i hjerterehabilitering kan rette sig mod at identificere, hvorfor de henvisende instanser såsom hospitaler eller egen læge ikke henviser til hjerterehabilitering. Årsager som de henvisende sundhedsprofessionelles holdning til om der er en gavnlig effekt af hjerterehabilitering, samt patientens ønske om deltagelse kan have betydning for dette. Derudover det praktiske ved henvisningssystemet f.eks. at henvisningen går tabt i systemet.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende guidelines.
Outcomes

PICO 30.2

Population
PICO 1b: Voksne patienter diagnosticeret med infektiøs endokarditis
Intervention
Interventionerne i forhold til systematisk henvisning til deltagelse i hjerterehabilitering kan rette sig mod at identificere hvorfor de henvisende instanser såsom hospitaler eller egen læge ikke henviser til hjerterehabilitering. Årsager som de henvisende sundhedsprofessionelles holdning til om der er en gavnlig effekt af hjerterehabilitering, samt patientens ønske om deltagelse kan have betydning for dette. Samt det praktiske ved henvisningssystemet f.eks. at henvisningen går tabt i systemet.
Comparator
Sædvanlig praksis der følger anbefalinger fra nuværende guidelines for patienter med infektiøs endokardit.
Outcomes

PICO 30.3

Population
PICO 1c: Voksne patienter som har en ICD, både primær og sekundær profylakse inkl. CRT
Intervention
Interventionerne i forhold til systematisk henvisning til deltagelse i hjerterehabilitering kan rette sig mod at identificere, hvorfor de henvisende instanser, såsom hospitaler eller egen læge, ikke henviser til hjerterehabilitering. Årsager, som de henvisende sundhedsprofessionelles holdning til om der er en gavnlig effekt af hjerterehabilitering, samt patientens ønske om deltagelse kan have betydning for dette. Samt det praktiske ved henvisningssystemet f.eks. at henvisningen går tabt i systemet.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende guidelines.
Outcomes

PICO 40.1

Population
PICO 2a: Patienter diagnosticeret med atrieflimren (paroxystisk, persisterende, permanent) og/eller atrieflagren
Intervention
Interventionerne i forhold til systematisk håndtering af kendte barrierer for deltagelse og fastholdelse i hjerterehabilitering kan rette sig mod at identificere patientens personlige barrierer, f.eks. ved at udsende motiverende breve, SMS- påmindelse, foretage telefonsamtaler og afholde hjemmebesøg. Interventionen kan medinddrage patienten omkring f.eks. handlingsplaner, træningsprogram, kostændringer osv. Patienten kan være med til fastsættelse af mål og gennemgang af målopnåelse via eksempelvis grafisk feedback og vejledning om problemløsning, mail feedback og telefonisk opfølgning.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende guidelines.
Outcomes

PICO 40.2

Population
PICO 2b: Voksne patienter behandlet for infektiøs endokarditis (både højre-og venstresidige, native- og proteseklapper, såvel som device)
Intervention
Interventionerne i forhold til systematisk håndtering af kendte barrierer for deltagelse og fastholdelse i hjerterehabilitering kan rette sig mod at identificere patientens personlige barrierer, f.eks. ved at udsende motiverende breve, SMS- påmindelse, foretage telefonsamtaler og afholde hjemmebesøg. Interventionen kan medinddrage patienten omkring f.eks. handlingsplaner, træningsprogram, kostændringer osv. Patienten kan være med til fastsættelse af mål og gennemgang af målopnåelse via eksempelvis grafisk feedback og vejledning om problemløsning, mail feedback og telefonisk opfølgning.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende guidelines.
Outcomes

PICO 40.3

Population
PICO 2c: Voksne patienter som har en ICD, både primær og sekundær profylakse inkl. CRT
Intervention
Interventionerne i forhold til systematisk håndtering af kendte barrierer for deltagelse og fastholdelse i hjerterehabilitering kan rette sig mod at identificere patientens personlige barrierer, f.eks. ved at udsende motiverende breve, SMS- påmindelse, foretage telefonsamtaler og afholde hjemmebesøg. Interventionen kan medinddrage patienten omkring f.eks. handlingsplaner, træningsprogram, kostændringer osv. Patienten kan være med til fastsættelse af mål og gennemgang af målopnåelse via eksempelvis grafisk feedback og vejledning om problemløsning, mail feedback og telefonisk opfølgning.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende guidelines.
Outcomes

PICO 50.1

Population
PICO 3a: Patienter diagnosticeret med atrieflimren (paroxystisk, persisterende, permanent) og/eller atrieflagren.
Intervention
Interventionerne i forhold til fysisk træning har til formål at øge patientens fysiske kapacitet. Træningen kan bestå af aerob træning og styrketræning, enten i kombination eller som enkeltintervention. ”Dosis” (antal uger x antal sessioner pr. uge x varighed af sessioner) kan variere. Der er ingen grænser for længde af programmet eller intensiteten.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende retningslinjer.
Outcomes

PICO 50.2

Population
PICO 3b: Voksne patienter der diagnosticeres med infektiøs endokarditis
Intervention
Interventionerne i forhold til fysisk træning har til formål at øge patientens fysiske kapacitet. Træningen kan bestå af aerob træning og styrketræning, enten i kombination eller som enkeltintervention. ”Dosis” (antal uger x antal sessioner pr. uge x varighed af sessioner) kan variere. Der er ingen grænser for længe af programmet eller intensiteten af det.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende retningslinjer, og som ikke inkluderer deltagelse i rehabiliteringstilbud om fysisk træning.
Outcomes

PICO 50.3

Population
PICO 3c: Patienter som har en ICD, både primær og sekundær profylakse inkl. CRT
Intervention
Interventionerne i forhold til fysisk træning har til formål at øge patientens fysiske kapacitet. Træningen kan bestå af aerob træning og styrketræning, enten i kombination eller som enkeltintervention. ”Dosis” (antal uger x antal sessioner pr. uge x varighed af sessioner) kan variere. Der er ingen grænser for længde af programmet eller intensiteten.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende retningslinjer, og som ikke inkluderer deltagelse i rehabiliteringstilbud med fysisk træning.
Outcomes

PICO 60.1

Population
PICO 4a: Patienter diagnosticeret med atrieflimren (paroxystisk, persisterende, permanent) og/eller atrieflagren.
Intervention
Interventionerne i forhold til patientuddannelse skal have et eller flere af følgende formål: Forbedring af patientens viden om sygdom, symptomer og behandlinger, samt psykosocial støtte. Ofte benyttes begrebet ”psycho-educational support” på engelsk. Dette begreb rummer begge aspekter, men dette ord benyttes ikke så ofte i det danske sprog. Derfor bruges her patientuddannelse, men dette begreb skal forstås bredt og inkluderende det psyko-sociale aspekt. Patientuddannelsen kan f.eks. omfatte information om sygdommens opståen og udvikling, herunder forebyggelse af risikofaktorer og modificerbare livsstilsstilsændringer, behandling, handlingsplaner, symptomhåndtering, adhærens til både behandlingen og forebyggende behandling samt psykosociale reaktioner. Patientundervisning kan være individuel eller gruppebaseret i x antal sessioner over et forløb på x antal måneder.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende guidelines, og som ikke inkluderer deltagelse i rehabiliteringstilbud indeholdende patientuddannelse.
Outcomes

PICO 60.2

Population
PICO 4b: Voksne patienter der diagnosticeres med infektiøs endokarditis
Intervention
Interventionerne i forhold til patientuddannelse skal have et eller flere af følgende formål: Forbedring af patientens viden om sygdom, symptomer og behandlinger, samt psyko-social støtte. Ofte benyttes begrebet ”psycho-educational support” på engelsk. Dette begreb rummer begge aspekter, men dette ord benyttes ikke så ofte i det danske sprog. Derfor bruges her patientuddannelse, men dette begreb skal forstås bredt og inkluderende det psyko-sociale aspekt. Patientuddannelsen kan f.eks. inddrage patienterne i sygdommens opståen og udvikling, herunder forebyggelse af risikofaktorer og modificerbare livsstilsstilsændringer, behandlingen, handlingsplaner, symptomhåndtering, adherence til både behandlingen og den forebyggende behandling samt psykosociale reaktioner. Patientundervisning kan være individuel eller gruppebaserede i x antal sessioner over et forløb på x antal måneder.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende guidelines, og som ikke inkluderer deltagelse i rehabiliteringstilbud indeholdende patientuddannelse.
Outcomes

PICO 60.3

Population
PICO 4c: Voksne patienter behandlet med en ICD: Voksne patienter som har en ICD uanset indikationen, dvs. både primær og sekundær profylakse inkl. cardiac resyncronization therapy.
Intervention
Interventionerne i forhold til patientuddannelse bør have et eller flere af følgende formål: Forbedring af patientens viden om sygdom, symptomer og behandlinger samt psykosocial støtte. Ofte benyttes begrebet ”psycho-educational support” på engelsk. Dette begreb rummer begge aspekter men benyttes ikke så ofte i det danske sprog. Derfor bruges her patientuddannelse. Begrebet skal forstås bredt, hvilket inkluderer det psykologiske aspekt. Patientuddannelse kan f.eks indføre patienterne i sygdommens opståen og udvikling, herunder forebyggelse af risikofaktorer og modificerbare livsstilsstilsændringer, behandlingen, handlingsplaner, symptomhåndtering, adhærence til både behandlingen og den forebyggende behandling samt psykologiske reaktioner. Patientundervisning kan være individuel eller gruppebaseret i x antal sessioner over et forløb på x antal måneder.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende guidelines, og som ikke inkluderer deltagelse i rehabiliteringstilbud indeholdende patientuddannelse.
Outcomes

PICO 70.1

Population
PICO 5a: Patienter som er diagnosticeret med atrieflimren (paroxystisk, persisterende, permanent) og/eller atrieflagren.
Intervention
Interventionerne i forhold til pårørendeinddragelse kan indeholde undervisning i sygdommen, hvilke underliggende faktorer, der bidrager til udvikling af sygdommen samt symptomer. Ægtefællers livskvalitet kan være påvirket i en tilsvarende grad som patientens. Interventionen kan derfor fokusere på medinddragelse af den pårørende i rehabiliteringen.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende guidelines, og som ikke inkluderer rehabiliteringstilbud, der inddrager pårørende.
Outcomes

PICO 70.2

Population
PICO 5b: Voksne patienter behandlet for infektiøs endokarditis
Intervention
Interventionerne i forhold til pårørendeinddragelse kan indeholde undervisning i sygdommen, hvilke underliggende faktorer, der bidrager til udvikling af sygdommen, samt symptomer. Ægtefællers livskvalitet kan være påvirket i en tilsvarende grad som patientens. Interventionen kan derfor fokusere på medinddragelse af den pårørende i rehabiliteringen.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende guidelines, og som ikke inkluderer rehabiliteringstilbud, der inddrager pårørende.
Outcomes

PICO 70.3

Population
PICO 5c: Voksne patienter som har en ICD, både primær og sekundær profylakse inkl. CRT.
Intervention
Interventionerne i forhold til pårørendeinddragelse kan indeholde undervisning i sygdommen, hvilke underliggende faktorer, der bidrager til udvikling af sygdommen samt symptomer. Ægtefællers livskvalitet kan være påvirket i en tilsvarende grad som patientens. Interventionen kan derfor fokusere på medinddragelse af den pårørende i rehabiliteringen.
Comparator
Sædvanlig praksis, der følger anbefalinger fra nuværende guidelines, og som ikke inkluderer rehabiliteringstilbud, der inddrager pårørende.
Outcomes