National klinisk retningslinje for undersøgelse og behandling af ankyloglossi hos ammede spædbørn

Published by Marianne Busck-Rasmussen on Aug 17, 2020

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Ammede mature spædbørn op til 4 måneder med ammeproblemer
Intervention
Anvendelse af en systematisk vurderingsmetode.
Comparator
Ingen systematisk vurderingsmetode
Outcomes

PICO 40.1

Population
Mature spædbørn op til 4 måneder med ankyloglossi (type 1-4 Coryllos) og samtidig ammeproblemer
Intervention
Manuel behandling af de biomekaniske forhold, som er involveret i en optimal sutteteknik i kombination med ammevejledning
Comparator
Ammevejledning alene
Outcomes

PICO 50.1

Population
Mature spædbørn op til 4 måneder med stramt tungebånd og samtidig ammeproblemer
Intervention
Frenotomi ved ankyloglossi
Comparator
Ammevejledning
Outcomes

PICO 60.1

Population
Mature spædbørn op til 4 måneder, som skal have foretaget frenotomi
Intervention
Smertelindrende behandling i form af lokal anæstesi, sukkervand eller amning i forbindelse med frenotomi
Comparator
Ingen smertelindrende behandling i form af lokal anæstesi, sukkervand eller amning i forbindelse med frenotomi
Outcomes

PICO 70.1

Population
Mature spædbørn op til 4 måneder med ammeproblemer, som har fået foretaget frenotomi
Intervention
Mobiliserende behandling
Comparator
Ingen mobiliserende behandling
Outcomes