National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2019
Language dk
Last Update Jan 10, 2020
Published Date Jan 10, 2020
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2019. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Som udgangspunkt skal sundhedspersoner også begrunde beslutninger, der afviger væsentligt fra god klinisk praksis – herunder anbefalinger i relevante nationale kliniske retningslinjer.  

ISBN elektronisk 2. udg.:  978-87-7014-125-3

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 1.1
P: Patienter med aldersbetinget grå stær
I: Godt præop visus
C: Lavt præop visus
O:

PICO 2.1
P: Patienter med aldersbetinget grå stær
I: Grå stær operation hos patienter med præoperativ synsstyrke >0.5 men med mange subjektive klager
C: Grå stær operation hos patienter med præoperativ synsstyrke <0.5 men med få subjektive klager
O:

PICO 3.1
P: Patienter med aldersbetinget grå stær og samtidig AMD
I: Grå stær operation
C: Uden grå stær operation
O:

PICO 1.1
P: Patienter med aldersbetinget grå stær og præoperativ bygningsfejl over 2 dioptrier
I: Grå stær operation med implantation af torisk kunstlinse
C: Grå stær operation med implantation af ikke-torisk kunstlinse
O:

PICO 2.1
P: Patienter med aldersbetinget grå stær og præoperativ corneal astigmatisme mellem 1-1.75 dioptrier
I: Grå stær operation med implantation af torisk kunstlinse
C: Grå stær operation med implantation af ikke-torisk kunstlinse
O:

PICO 3.1
P: Patienter med aldersbetinget grå stær
I: Grå stær operation med implantation af multifokal IOL
C: Grå stær operation med implantation af monfokal IOL
O:

PICO 4.1
P: Patienter, der opereres for aldersbetinget grå stær med phacoemulsifikationsteknik
I: Intracameral cefuroxim (1 mg/0.1 ml) ved afslutningen af grå stær operation
C: Ingen intrakameral antibiotika men blot sædvanlig antibiotisk regime, dvs. +/- topikal antibiotika, subkonjunktival eller anden form for ikke-intracameral antibiotika
O:

PICO 5.1
P: Patienter, der opereres for aldersbetinget grå stær
I: Topikal (øjendråbe) antibiotika postoperativt
C: Ingen topikale antibiotikaholdige øjendråber
O:

PICO 6.1
P: Patienter med grå stær, der skal opereres med phacoemulsifikationsteknik
I: Topikal (øjendråbe) behandling med steorid-præperat
C: Topikal behandling med NSAID-præperat
O:

PICO 7.1
P: Lavrisiko-patienter med grå stær på begge øjne, der opereres for grå stær, dvs. patienter uden aktiv infektion eller større refraktionsanomalier.
I: Grå stær operation på begge øjne på samme dag, men adskilt som to seperate procedurer.
C: Grå stær operation på begge øjne på samme dag, men adskilt i tid på seperate datoer med tilstrækkelig tidsrum imellem til alvorlige komplikationer efter den første operation er opdaget.
O:

PICO 8.1
P: Patienter, der opereres for aldersbetinget grå stær med phacoemulsifikation
I: Udskydelse af tidspunkt for første postoperative kontrol til 2 uger efter operationen, men med mulighed for at kontakte klinikken og blive set i mellemtiden ved behov.
C: Standard forløb med kontrol den første dag postoperativt.
O:

PICO 1.2
P: Patienter med aldersbetinget grå stær
I: Grå stær operation hos patienter med synsstyrke (decimal) >0.5
C: Grå stær operation hos patienter med synsstyrke (decimal) ≤0.5
O:

PICO 1.2
P: Patienter med aldersbetinget grå stær og præoperativ bygningsfejl over 2 dioptrier
I: Grå stær operation med implantation af torisk kunstlinse
C: Grå stær operation med implantation af ikke-torisk (monofokal) kunstlinse
O:

PICO 2.2
P: Patienter med aldersbetinget grå stær og præoperativ bygningsfejl mellem 1-1.75 dioptrier
I: Grå stær operation med implantation af torisk kunstlinse
C: Grå stær operation med implantation af ikke-torisk (monofokal) kunstlinse
O:

PICO 6.2
P: Patienter med grå stær, der opereres med phacoemulsifikationsteknik
I: Topikal (øjendråbe) behandling med steroid-præparat
C: Topikal behandling med NSAID-præparat
O: