National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2019 on Mar 20, 2023

Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2019. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Som udgangspunkt skal sundhedspersoner også begrunde beslutninger, der afviger væsentligt fra god klinisk praksis – herunder anbefalinger i relevante nationale kliniske retningslinjer.  

ISBN elektronisk 2. udg.:  978-87-7014-125-3

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 10.1

Population
Patienter med aldersbetinget grå stær
Intervention
Godt præop visus
Comparator
Lavt præop visus
Outcomes

PICO 10.1

Population
Patienter med aldersbetinget grå stær og præoperativ bygningsfejl over 2 dioptrier
Intervention
Grå stær operation med implantation af torisk kunstlinse
Comparator
Grå stær operation med implantation af ikke-torisk kunstlinse
Outcomes

PICO 10.2

Population
Patienter med aldersbetinget grå stær
Intervention
Grå stær operation hos patienter med synsstyrke (decimal) >0.5
Comparator
Grå stær operation hos patienter med synsstyrke (decimal) ≤0.5
Outcomes

PICO 10.2

Population
Patienter med aldersbetinget grå stær og præoperativ bygningsfejl over 2 dioptrier
Intervention
Grå stær operation med implantation af torisk kunstlinse
Comparator
Grå stær operation med implantation af ikke-torisk (monofokal) kunstlinse
Outcomes

PICO 20.1

Population
Patienter med aldersbetinget grå stær
Intervention
Grå stær operation hos patienter med præoperativ synsstyrke >0.5 men med mange subjektive klager
Comparator
Grå stær operation hos patienter med præoperativ synsstyrke <0.5 men med få subjektive klager
Outcomes

PICO 20.1

Population
Patienter med aldersbetinget grå stær og præoperativ corneal astigmatisme mellem 1-1.75 dioptrier
Intervention
Grå stær operation med implantation af torisk kunstlinse
Comparator
Grå stær operation med implantation af ikke-torisk kunstlinse
Outcomes

PICO 20.2

Population
Patienter med aldersbetinget grå stær og præoperativ bygningsfejl mellem 1-1.75 dioptrier
Intervention
Grå stær operation med implantation af torisk kunstlinse
Comparator
Grå stær operation med implantation af ikke-torisk (monofokal) kunstlinse
Outcomes

PICO 30.1

Population
Patienter med aldersbetinget grå stær og samtidig AMD
Intervention
Grå stær operation
Comparator
Uden grå stær operation
Outcomes

PICO 30.1

Population
Patienter med aldersbetinget grå stær
Intervention
Grå stær operation med implantation af multifokal IOL
Comparator
Grå stær operation med implantation af monfokal IOL
Outcomes

PICO 40.1

Population
Patienter, der opereres for aldersbetinget grå stær med phacoemulsifikationsteknik
Intervention
Intracameral cefuroxim (1 mg/0.1 ml) ved afslutningen af grå stær operation
Comparator
Ingen intrakameral antibiotika men blot sædvanlig antibiotisk regime, dvs. +/- topikal antibiotika, subkonjunktival eller anden form for ikke-intracameral antibiotika
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter, der opereres for aldersbetinget grå stær
Intervention
Topikal (øjendråbe) antibiotika postoperativt
Comparator
Ingen topikale antibiotikaholdige øjendråber
Outcomes

PICO 60.1

Population
Patienter med grå stær, der skal opereres med phacoemulsifikationsteknik
Intervention
Topikal (øjendråbe) behandling med steorid-præperat
Comparator
Topikal behandling med NSAID-præperat
Outcomes

PICO 60.2

Population
Patienter med grå stær, der opereres med phacoemulsifikationsteknik
Intervention
Topikal (øjendråbe) behandling med steroid-præparat
Comparator
Topikal behandling med NSAID-præparat
Outcomes

PICO 70.1

Population
Lavrisiko-patienter med grå stær på begge øjne, der opereres for grå stær, dvs. patienter uden aktiv infektion eller større refraktionsanomalier.
Intervention
Grå stær operation på begge øjne på samme dag, men adskilt som to seperate procedurer.
Comparator
Grå stær operation på begge øjne på samme dag, men adskilt i tid på seperate datoer med tilstrækkelig tidsrum imellem til alvorlige komplikationer efter den første operation er opdaget.
Outcomes

PICO 80.1

Population
Patienter, der opereres for aldersbetinget grå stær med phacoemulsifikation
Intervention
Udskydelse af tidspunkt for første postoperative kontrol til 2 uger efter operationen, men med mulighed for at kontakte klinikken og blive set i mellemtiden ved behov.
Comparator
Standard forløb med kontrol den første dag postoperativt.
Outcomes