Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Feb 7, 2020
Published Date Feb 7, 2020
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 1.1
P: Hele befolkningen
I: Screening mht diabetes
C: Ikke screening mht diabetes
O:

PICO 3.1
P: Pasienter med diabetes (alle typer)
I: Helsekommunikasjon ved første konsultasjon, diagnosetidspunkt og ved årskontroller
C: Vanlig praksis
O:

PICO 4.1
P: Personer med diabetes type 1
I: Fysisk aktivitet eller strukturert trening
C: Ingen intervensjon
O:

PICO 1.1
P: Pasienter med diabetes type 1
I: Intensiv blodsukkersenkende behandling
C: Mindre intensiv blodsukkersenkende behandling
O:

PICO 2.1
P: Pasienter med type 2 diabetes
I: Intensiv blodsukkersenkende behandling
C: Ikke intensiv blodsukkersenkende behandling (standard behandling)
O:

PICO 6.1
P: Pasienter med diabetes uten kjent kardiovaskulær sykdom.
I: Acetylsalisylsyre (ASA) behandling
C: Ingen platehemmende behandling
O:

PICO 7.1
P: Alle personer med diabetes
I: Screening av risikofaktorer for diabetisk fotsår
C: Tilfeldig/ikke screening
O:

PICO 1.1
P: Personer med type 1 og type 2 diabetes
I: kardiovaskulær risiko lav eGFR
C: kardiovaskulær risiko normal eGFR
O:

PICO 2.1
P: Diabetes type 1 med forhøyet albuminuri
I: ACEi/ARB
C: Andre antihypertensiva
O:

PICO 4.1
P: Personer med diabetes og nyresykdom
I: Lavprotein kosthold
C: Vanlig kosthold tilpasset diabetes
O:

PICO 9.1
P: Personer med diabetes type 1 eller type 2 uten kjent retinopati
I: Screening hvert 2. år
C: Screening årlig
O:

PICO 10.1
P: Alle personer med kjent diabetes type 1 og 2
I: Screening for angst og depresjon med validert instrument
C: Ingen screening
O:

PICO 1.2
P: Hele befolkningen
I: HbA1c 6,0-6,4 %
C: HbA1c <6,0 %
O:

PICO 3.2
P: Personer med diabetes type 2
I: Aktiviserende intervensjoner for å øke kunnskap, selvtillit og egenkontroll
C: Standard behandling/minimal intervensjon i gjennomsnittlig 12 år
O:

PICO 4.2
P: Pasienter med diabetes type 2 eller med høy risiko for å utvikle diabetes type 2
I: Råd om fysisk aktivitet (delvis med eller uten veiledet aktivitet)
C: Ingen intervensjon (noen mottok kostråd/livsstilsråd)
O:

PICO 1.2
P: Pasienter med diabetes type 1, alle aldre
I: Bruk av utstyr for kontinuerlig måling av vevsglukose i 12-52 uker
C: Egenmåling av blodglukose med punktmålinger etter fingerstikk, utført minst 3 ganger daglig i 12-52 uker
O:

PICO 2.2
P: Pasienter med type 2 diabetes
I: Sulfonylurea i monoterapi
C: Metformin i monoterapi
O:

PICO 6.2
P: Pasienter med diabetes med kjent kardiovaskulær sykdom
I: Acetylsalisylsyre (ASA) behandling
C: Ingen platehemmende behandling
O:

PICO 7.2
P: Pasienter med diabetes (type 1 og type 2) og kontrollpersoner uten diabetes
I: Undersøkelse med monofilament, vibrasjonsfølsomhet og overfladisk smerte med "Neurotip"
C: Nerveledningshastighet og - amplituder
O:

PICO 1.2
P: Personer med diabetes
I: Måling av albumin-kreatinin ratio i urin
C: 24-timers albumin-utskillelse i urin
O:

PICO 2.2
P: Diabetes type 2 med forhøyet albuminuri
I: ACEi/ARB/aldosteronhemmer
C: Andre antihypertensiva
O:

PICO 4.2
P: Personer med type 2 diabetes og mild-moderat nyresykdom
I: Høyprotein/lavkarbo-kosthold
C: Standard diabetes-kosthold
O:

PICO 9.2
P: Personer med diabetes type 1 eller type 2 uten kjent retinopati
I: Screening hvert 2. år
C: Screening hvert år
O:

PICO 10.2
P: Personer med diabetes
I: Psykologisk behandling av depresjon
C: Standard behandling (usual care)
O:

PICO 1.3
P: Hele befolkningen
I: FPG 6,1-6,9 mmol/L
C: FPG <6,1 mmol/L
O:

PICO 3.3
P: Personer med diabetes type 1 og type 2 med begrenset språkkompetanse på aktuelle språk ("limited English proficient")
I: Bruk av tolk
C: Ikke bruk av tolk
O:

PICO 4.3
P: Personer med type 2-diabetes
I: Strukturert trening
C: Ingen intervensjon (noen mottok kostråd/livsstilsråd)
O:

PICO 2.3
P: Pasienter med type 2 diabetes
I: Pasientpreferanser for medikament behandling (ikke-insulin)
C: NOTSET!
O:

PICO 6.3
P: Diabetespasienter med kjent hjerte-og karsykdom
I: Klopidogrel behandling
C: Acetylsalisylsyre
O:

PICO 7.3
P: Pasient med diabetes med nylig tilhelet fotsår
I: En time strukturert undervisning ved hjemmebesøk, informasjonsmateriell og oppfølging per telefon etter fire uker
C: Kun informasjonsmateriell
O:

PICO 1.3
P: Diabetespasienter i samlestudie fra generell populasjon og høyrisiko populasjon
I: CKD-EPI formel
C: MDRD formel
O:

PICO 4.3
P: Personer med type 2 diabetes med overvekt og fedme (hele PICO SLETTES)
I: Høy-protein/lav-karbokosthold
C: Standard diabetes-kosthold
O:

PICO 9.3
P: Personer med diabetes
I: Screening med fundusfoto foretatt av kvalifisert helsepersonell
C: Screening med fundusfoto foretatt av ikke kvalifisert personell
O:

PICO 10.3
P: Personer med diabetes
I: Farmakologisk behandling av depresjon
C: Standard behandling (usual care)
O:

PICO 1.4
P: Hele befolkningen
I: Påvist nedsatt glukosetoleranse
C: Påvist normal glukosetoleranse
O:

PICO 4.4
P: Personer med type 2 diabetes
I: Utholdenhetstrening, styrketrening eller kombinasjon av både utholdenhets- og styrketrening
C: 1. Utholdenhetstrening vs styrketrening 2.Kombinasjonstrening vs utholdenhetstrening 3.Kombinasjonstrening vs styrketrening
O:

PICO 6.4
P: Personer med diabetes
I: Standard blodtrykkssenkende behandling
C: Ingen eller historisk blodtrykkssenkende behandling
O:

PICO 7.4
P: Person med diabetes og risiko for fotsår
I: Trykkavlastende fotsenger
C: Ingen trykkavlasting
O:

PICO 9.4
P: Personer med diabetes
I: vurdering av fundusfoto av øyelege
C: vurdering av fundusfoto av "ikke sertifisert personell"-
O:

PICO 10.4
P: Personer med diabetes og behandlingskrevende depresjon
I: Collabrative care
C: Standard behandling (usual care)
O:

PICO 1.5
P: Personer med høy risiko for å utvikle diabetes
I: Endring av livsstil
C: Ingen intervensjon
O:

PICO 4.5
P: Personer med diabetes
I: Middelhavskost
C: lav-fett diett, vanlig/standard kost, lav-karbokost (uten energi-restriksjon), ADA 2003 kost og høy-karbokost
O:

PICO 6.5
P: Personer med diabetes
I: Intensiv blodtykkssenkende behandling med behandlingsmål < 130/80
C: Standard blodtrykkssenkende behandling med behandlingsmål 140 - 160/85-100
O:

PICO 7.5
P: Personer med diabetes og tidligere fotsår eller økt risiko for å utvikle fotsår med fasongforandringer i foten der terapeutiske fotsenger alene ikke er tilstrekkelig
I: Prefabrikerte ortopediske sko
C: Vanlig skotøy
O:

PICO 4.6
P: Personer med diabetes
I: Kosthold med høyt inntak av tisatt/fritt sukker (sukrose, glukose, fruktose eller blandinger av dette)
C: Kosthold med lavt inntak av tisatt/fritt sukker
O:

PICO 6.6
P: Pasienter med diabetes uten kjent kardiovaslulær sykdom
I: Statinbehandling
C: Ingen kolesterolsenkende behandling/placebo
O:

PICO 7.6
P: Diabetespasienter med sår under ankelleddet
I: Behandling i multidisiplinære fotteam
C: Vanlig behandling
O:

PICO 4.7
P: Person med diabetes type 2
I: Karbohydratredusert kost (<40 E%)
C: Kosthold med >40 E% karbohydrat
O:

PICO 6.7
P: Pasienter med diabetes og kjent kardiovaskulær sykdom
I: Statinbehandling
C: Ingen lipidsenkende behandling
O:

PICO 7.7
P: Diabetisk nevropati og smerter i føtter
I: Gabapentin
C: Placebo
O:

PICO 4.8
P: Personer med diabetes
I: Kost med lav glykemisk index (GI)
C: Annen kostintervensjon med høy GI
O:

PICO 6.8
P: Personer med diabetes type 1 eller 2 med etablert hjerte- og karsykdom som ikke oppnår behandlingsmål på ett medikament
I: Statin og Ezetrol kombinasjonsterapi
C: Statin monoterapi
O:

PICO 7.8
P: Diabetisk nevropati og smerter i føtter
I: Pregabalin
C: Placebo
O:

PICO 4.9
P: Personer med diabetes
I: Bruk av ulike sukkererstatninger
C: Tilsvarende mengder glukose eller sukrose
O:

PICO 6.9
P: Pasienter med diabetes med og uten kjent kardiovaskulær sykdom, ev med høye triglycerider
I: Omega-3 tilskudd
C: Placebo / evt. tillegg til statinbehandling
O:

PICO 7.9
P: Diabetisk nevropati og smerter i føtter
I: SNRI
C: Placebo
O:

PICO 4.10
P: Personer med diabetes
I: Høy-fiber (>25 g/d)
C: Lav-fiber (<25 g/d)
O:

PICO 6.10
P: Pasienter med diabetes uten kjent kardiovaskulær sykdom
I: Sreening for kardiovaskulær sykdom
C: Ingen screening
O:

PICO 7.10
P: Diabetisk nevropati og smerter i føtter
I: TCA
C: Placebo
O:

PICO 4.11
P: Personer med diabetes
I: Høyt inntak av nøtter i kosten
C: Lavt eller ikke noe inntak av nøtter i kosten
O:

PICO 4.12
P: Personer med diabetes
I: Kost med mye belgvekster
C: Kost med lite/ingen belgvekster
O:

PICO 4.13
P: Personer med diabetes
I: Tilskudd av marine omega-3 fettsyrer (EPA og DHA)
C: Ingen tilskudd av marine omega-3 fettsyrer
O:

PICO 4.14
P: Personer med diabetes
I: Høyt inntak av egg (>7 egg per uke)
C: Lavere inntak av egg (<7 egg per uke)
O:

PICO 4.15
P: Personer med type1 diabetes
I: Opplæring og bruk av karbohydrattelling for dosering av måltidsinsulin
C: Kostveiledning uten bruk av karbohydrattelling
O:

PICO 4.16
P: Personer med diabetes type 2 og overvekt
I: Intensiv livsstilsbehandling av minst 6 måneders varighet med fokus på kalorirestriksjon, fysisk aktivitet og varig adferdsendring
C: Standard god behandling
O:

PICO 4.17
P: Personer med diabetes type 2 og BMI <35 kg/m²
I: Fedmekirurgi
C: Annen standard god behandling
O: