Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse - 2020

Published by Per Olav Vandvik on May 27, 2020

Disclaimer

Sponsors

Contact

Abstract

Language

no

PICOS

PICO 10.1

Population
Oppstartsdose med warfarin Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, High dose 261829003, Low dose 262459003,
Intervention
10 mg Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, High dose 261829003, Low dose 262459003,
Comparator
5 mg Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, High dose 261829003, Low dose 262459003,
Outcomes
Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, High dose 261829003, Low dose 262459003,

PICO 10.1

Population
Ny 16.03.18: Pasienter med moderat risiko som gjennomgår større ortopedisk kirurgi og har mottatt initial tromboseprofylakse
Intervention
Forlenget tromboseprofylakse
Comparator
Ingen forlenget tromboseprofylakse (utover 10-14 dager)
Outcomes

PICO 10.1

Population
Ny 30.04.18: Hoftefraktur - Charlson Comorbidity Index < 3, ingen VTE-historie
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.1

Population
Ny 30.04.18: Kne- eller hofteprotese - Charlson Comorbidity Index < 3, ingen VTE-historie
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.1

Population
Oppdatert 01.02.18: Tromboseprofylakse ved akillesruptur (konservativt eller kirurgisk behandlet) - Charlson Comorbidity Index < 3, ingen VTE-historie LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Heparin LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.1

Population
Oppdatert 01.02.18: Tromboseprofylakse ved underekstremitetsskade under kneet (unntatt akillesruptur) - Charlson Comorbidity Index 3 eller mer LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Heparin LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.1

Population
Ny 03.07.18: Kneartroskopi - Charlson Comorbidity Index < 3, ingen VTE-historie
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.1

Population
Ny 30.04.18: Protesekirurgi i skulder - Charlson Comorbidity Index < 3, ingen VTE-historie
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.1

Population
Ny 30.04.18: Artroskopi i skulder - Charlson Comorbidity Index < 3, ingen VTE-historie
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.1

Population
Inneliggende indremedisinske pasienter med lav risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Profylakse (UFH, LMWH, Fondaparinuks) LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Placebo/ingen behandling LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.1

Population
Pasienter med kreftsykdom
Intervention
Edoksaban
Comparator
Lavmolekylært heparin
Outcomes

PICO 10.1

Population
Proksimal DVT i underekstremitet på antikoagulasjonsbehandling
Intervention
Vena cava filter
Comparator
Ingen filter
Outcomes

PICO 10.1

Population
Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 10.2

Population
Overlapping mellom warfarin og LMWH Warfarin 372756006, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, LMWH D006495, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
Tidlig oppstart warfarin Warfarin 372756006, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, LMWH D006495, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Sen oppstart warfarin Warfarin 372756006, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, LMWH D006495, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
Warfarin 372756006, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, LMWH D006495, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 10.2

Population
Ny 16.03.18: Pasienter med høy risiko som gjennomgår større ortopedisk kirurgi og har mottatt initial tromboseprofylakse
Intervention
Forlenget tromboseprofylakse
Comparator
Ingen forlenget tromboseprofylakse (utover 10-14 dager)
Outcomes

PICO 10.2

Population
Ny 30.04.18: Hoftefraktur - Charlson Comorbidity Index 3 eller høyere, ingen VTE-historie
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.2

Population
Ny 13.02.18: Tromboseprofylakse ved hofte- og kneprotese - Charlson Comorbidity Index < 3, ingen VTE-historie LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Acetylsalicylsyre LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.2

Population
Oppdatert 01.02.18: Tromboseprofylakse ved akillesruptur (konservativt eller kirurgisk behandlet) - Charlson Comorbidity Index 3 eller mer LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Heparin LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.2

Population
Oppdatert 01.02.18: Tromboseprofylakse ved underekstremitetsskade under kneet (unntatt akillesruptur) - lav risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Heparin LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.2

Population
Ny 03.07.18: Kneartroskopi - Charlson Comorbidity Index 3 eller mer, ingen VTE-historie
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.2

Population
Ny 30.04.18: Protesekirurgi i skulder - Charlson Comorbidity Index 3 eller mer
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.2

Population
Ny 30.04.18: Artroskopi i skulder - Charlson Comorbidity Index 3 eller mer
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.2

Population
Inneliggende indremedisinske pasienter med høy risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Profylakse (UFH, LMWH, Fondaparinuks) LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Placebo/ingen behandling LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.2

Population
Pasienter med VTE og samtidig kreftsykdom
Intervention
Rivaroksaban
Comparator
Lavmolekylært heparin
Outcomes

PICO 10.2

Population
Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 10.3

Population
Farmakogenetisk testing før oppstart warfarin
Intervention
Dosering basert på genetisk testing
Comparator
Standard dosering
Outcomes

PICO 10.3

Population
FORKASTET 2019 - Ny 12.02.18: Tromboseprofylakse ved hofte- og kneprotese - lavrisikopasienter LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Standard profylakse (7-14 dager) LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Utvidet profylakse (35 dager) LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.3

Population
Ny 30.04.18: Hoftefraktur - tidligere gjennomgått venøs tromboemboli
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.3

Population
Ny 13.02.18: Tromboseprofylakse ved hofte- og kneprotese - lav risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Acetylsalicylsyre LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.3

Population
Oppdatert 01.02.18: Tromboseprofylakse ved akillesruptur (konservativt eller kirurgisk behandlet) - tidligere VTE LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Heparin LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.3

Population
Ny 30.04.18: Humerusfraktur, intern fiksasjon - Charlson Comorbidity Index < 3, ingen VTE-historie
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.3

Population
Inneliggende indremedisinske pasienter med lav risiko
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 10.3

Population
Pasienter med VTE og samtidig kreftsykfom
Intervention
Direktevirkende orale antikoagulantia
Comparator
Lavmolekylært heparin
Outcomes

PICO 10.3

Population
Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 10.4

Population
Oppdatert 03.08.17: Farmakogenetisk testing før oppstart warfarin
Intervention
Dosering basert på genetisk testing
Comparator
Standard dosering
Outcomes

PICO 10.4

Population
UNDERLAGSINFORMASJON - ikke benyttet i anbefalingene - Ny 13.02.18: Tromboseprofylakse ved hoftefraktur LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Acetylsalicylsyre LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.4

Population
Ny 30.04.18: Humerusfraktur, intern fiksasjon - Charlson Comorbidity Index 3 eller mer
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 10.4

Population
Inneliggende indremedisinske pasienter med høy risiko
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 10.4

Population
Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
Warfarin Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
ASA Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 10.5

Population
Hyppighet av INR-kontroll
Intervention
INR-kontroll > 4 uker
Comparator
INR-kontroll hver 4. uke
Outcomes

PICO 10.5

Population
Oppdatert 20.03.18: Tromboseprofylakse ved fast-track kirurgi
Intervention
Heparin
Comparator
Ingen profylakse
Outcomes

PICO 10.5

Population
Inneliggende pasienter med redusert mobilitet
Intervention
Forlenget profylakse etter utskrivelse
Comparator
Standard profylakse
Outcomes

PICO 10.5

Population
Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
Warfarin Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
ASA Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 10.6

Population
Oppdatert 04.08.17: Hyppighet av INR-kontroll
Intervention
INR-kontroll > 4 uker
Comparator
INR-kontroll hver 4. uke
Outcomes

PICO 10.6

Population
Kritisk syke LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Placebo D015990,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Placebo D015990,
Comparator
Placebo LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Placebo D015990,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Placebo D015990,

PICO 10.6

Population
Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
Warfarin Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
ASA Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 10.7

Population
Vitamin K supplement til pasienter på warfarin
Intervention
Vitamin K supplement
Comparator
Ingen supplement
Outcomes

PICO 10.7

Population
Inneliggende indremedisinske pasienter Apixaban B01A F02, Apixaban C522181, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Apixaban Apixaban B01A F02, Apixaban C522181, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
LMWH Apixaban B01A F02, Apixaban C522181, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
Apixaban B01A F02, Apixaban C522181, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 10.7

Population
Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA + klopidogrel Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
ASA Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 10.8

Population
Oppdatert 03.07.17: Vitamin K-supplement til pasienter på warfarin
Intervention
Vitamin K-supplement
Comparator
Intet supplement
Outcomes

PICO 10.8

Population
Indremedisinske pasienter med indikasjon for profylakse
Intervention
Rivaroksaban
Comparator
LMWH
Outcomes

PICO 10.8

Population
Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA + klopidogrel Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
ASA Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 10.9

Population
Oppdatert august -17: Pasienter som bruker warfarin uansett indikasjon
Intervention
Hjemmemåling INR
Comparator
Standard testing INR på laboratorium
Outcomes

PICO 10.9

Population
Indremedisinske pasienter med indikasjon for profylakse
Intervention
Rivaroksaban
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 10.9

Population
Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere
Intervention
ASA + klopidogrel
Comparator
ASA
Outcomes

PICO 10.10

Population
Beslutningsstøtte til dosering av warfarin
Intervention
Beslutningsstøtte
Comparator
Manuell dosering
Outcomes

PICO 10.10

Population
NY 2018: Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 (menn), 0-1 (kvinner)
Intervention
Edoksaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.11

Population
Optimalt INR-nivå
Intervention
INR > 3
Comparator
INR 2-3
Outcomes

PICO 10.11

Population
NY 2018: Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 (menn), 2 (kvinner)
Intervention
Edoksaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.12

Population
Optimalt INR-nivå
Intervention
INR < 2
Comparator
INR 2-3
Outcomes

PICO 10.12

Population
NY 2018: Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere (menn), 3 eller høyere (kvinner)
Intervention
Edoksaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.13

Population
Pasienter med antifosfolipidsyndrom og lav risiko
Intervention
Høy INR
Comparator
Moderat INR
Outcomes

PICO 10.13

Population
NY 2018: Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 for menn, 0-1 for kvinner
Intervention
Lukking av venstre aurikkel (Watchman)
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.14

Population
Pasienter med antifosfolipidsyndrom og høy risiko
Intervention
Høy INR
Comparator
Moderat INR
Outcomes

PICO 10.14

Population
NY 2018: Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 for menn, 2 for kvinner
Intervention
Lukking av venstre aurikkel (Watchman)
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.15

Population
Oppdatert februar -18: Pasienter som bruker warfarin uansett indikasjon
Intervention
Hjemmemåling av INR med pasientstyrt warfarinbehandling
Comparator
Standard testing INR på laboratorium
Outcomes

PICO 10.15

Population
NY 2018: Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere for menn, 3 eller høyere for kvinner
Intervention
Lukking av venstre aurikkel (Watchman)
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.16

Population
NY 2018: Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere
Intervention
Lukking av venstre aurikkel (Watchman)
Comparator
Nye perorale antikoagulantia
Outcomes

PICO 10.17

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 for menn, 0-1 for kvinner Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
Warfarin Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Ingen behandling Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 10.18

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 (menn), 2 (kvinner) Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
Warfarin Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Ingen behandling Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 10.19

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere (menn), 3 eller høyere (kvinner) Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
Warfarin Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Ingen behandling Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 10.20

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 (menn), 0-1 (kvinner) Rivaroxiban B01A X06, Apixaban B01A F02, Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Rivaroxiban C503223, Apixaban C522181, Dabigatran C554682, Warfarin D014859, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, LMWH 87233003,
Intervention
Non-vitamin-K-avhengige orale antikoagulantia Rivaroxiban B01A X06, Apixaban B01A F02, Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Rivaroxiban C503223, Apixaban C522181, Dabigatran C554682, Warfarin D014859, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, LMWH 87233003,
Comparator
Warfarin Rivaroxiban B01A X06, Apixaban B01A F02, Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Rivaroxiban C503223, Apixaban C522181, Dabigatran C554682, Warfarin D014859, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, LMWH 87233003,
Outcomes
Rivaroxiban B01A X06, Apixaban B01A F02, Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Rivaroxiban C503223, Apixaban C522181, Dabigatran C554682, Warfarin D014859, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, LMWH 87233003,

PICO 10.21

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 (menn), 2 (kvinner) Dabigatran B01A E07, Apixaban B01A F02, Rivaroxiban B01A X06, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Dabigatran C554682, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, Dabigatran 1037042,
Intervention
Non-vitamin-K-avhengige orale antikoagulantia Dabigatran B01A E07, Apixaban B01A F02, Rivaroxiban B01A X06, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Dabigatran C554682, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, Dabigatran 1037042,
Comparator
Warfarin Dabigatran B01A E07, Apixaban B01A F02, Rivaroxiban B01A X06, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Dabigatran C554682, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, Dabigatran 1037042,
Outcomes
Dabigatran B01A E07, Apixaban B01A F02, Rivaroxiban B01A X06, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Dabigatran C554682, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, Dabigatran 1037042,

PICO 10.22

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere (menn), 3 eller høyere (kvinner) Dabigatran B01A E07, Rivaroxiban B01A X06, Apixaban B01A F02, Warfarin B01A A03, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, Dabigatran C554682, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Dabigatran 1037042,
Intervention
Non-vitamin-K-avhengige orale antikoagulantia Dabigatran B01A E07, Rivaroxiban B01A X06, Apixaban B01A F02, Warfarin B01A A03, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, Dabigatran C554682, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Dabigatran 1037042,
Comparator
Warfarin Dabigatran B01A E07, Rivaroxiban B01A X06, Apixaban B01A F02, Warfarin B01A A03, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, Dabigatran C554682, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Dabigatran 1037042,
Outcomes
Dabigatran B01A E07, Rivaroxiban B01A X06, Apixaban B01A F02, Warfarin B01A A03, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, Dabigatran C554682, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Warfarin 372756006, Dabigatran 1037042,

PICO 10.23

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 (menn), 0-1 (kvinner)
Intervention
Dabigatran 150 mg x 2
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.24

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 (menn), 2 (kvinner) Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
Dabigatran 150 mg x 2 Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Warfarin Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 10.25

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere (menn), 3 eller høyere (kvinner)
Intervention
Dabigatran 150 mg x 2
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.26

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 (menn), 0-1 (kvinner)
Intervention
Dabigatran 110 mg x 2
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.27

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 (menn), 2 (kvinner)
Intervention
Dabigatran 110 mg x 2
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.28

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere (menn), 3 eller høyere (kvinner)
Intervention
Dabigatran 110 mg x 2
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.29

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 (menn), 0-1 (kvinner)
Intervention
Apixaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.30

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 (menn), 2 (kvinner)
Intervention
Apixaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.31

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere (menn), 3 eller høyere (kvinner)
Intervention
Apixaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.32

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 (menn), 0-1 (kvinner)
Intervention
Rivaroksaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.33

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 (menn), 2 (kvinner)
Intervention
Rivaroksaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.34

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere (menn), 3 eller høyere (kvinner)
Intervention
Rivaroksaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 10.35

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og lav risiko for slag: CHA2DS2-VASc 0 (menn), 0-1 (kvinner) Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
Apixaban Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
ASA Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 10.36

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og moderat risiko for slag: CHA2DS2-VASc 1 (menn), 2 (kvinner) Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008,
Intervention
Apixaban Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008,
Comparator
ASA Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008,
Outcomes
Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008,

PICO 10.37

Population
OPPDATERT august 2018: Atrieflimmer og høy risiko for slag: CHA2DS2-VASc 2 eller høyere (menn), 3 eller høyere (kvinner) Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008,
Intervention
Apixaban Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008,
Comparator
ASA Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008,
Outcomes
Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008,

PICO 20.1

Population
Tromboseprofylakse ved hofte- eller kneprotese Dabigatran B01A E07, Apixaban B01A F02, Rivaroxiban B01A X06, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Nye perorale antikoagulantia Dabigatran B01A E07, Apixaban B01A F02, Rivaroxiban B01A X06, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
LMWH Dabigatran B01A E07, Apixaban B01A F02, Rivaroxiban B01A X06, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
Dabigatran B01A E07, Apixaban B01A F02, Rivaroxiban B01A X06, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Apixaban C522181, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 20.1

Population
Ny 30.04.18: Kne- eller hofteprotese - Charlson Comorbidity Index 3 eller mer
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 20.1

Population
Oppdatert 01.02.18: Tromboseprofylakse ved underekstremitetsskade under kneet (unntatt akillesruptur) - tidligere gjennomgått VTE LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Heparin LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 20.1

Population
Ny 03.07.18: Kneartroskopi - tidligere venøs tromboemboli
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 20.1

Population
Ny 30.04.18: Protesekirurgi i skulder - tidligere VTE
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 20.1

Population
Ny 30.04.18: Artroskopi i skulder - tidligere VTE
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 20.1

Population
UTGÅTT 2019 - Pasienter med malign sykdom og samtidig CVK
Intervention
Heparin
Comparator
Ingen antikoagulasjon
Outcomes

PICO 20.1

Population
Akutt VT LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Parenteral antikoagulasjon LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen behandling LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 20.1

Population
Antikoagulasjon før konvertering
Intervention
TØE + forkortet antikoagulasjon
Comparator
Antikoagulasjon > 3 uker
Outcomes

PICO 20.1

Population
Langtidsbehandling av DVT og lungeemboli hos gravide LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Vitamin K antagonist LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 20.2

Population
Ny 30.04.18: Kne- eller hofteprotese - tidligere gjennomgått VTE
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 20.2

Population
Ny 30.04.18: Humerusfraktur, intern fiksasjon - tidligere VTE
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 20.2

Population
Pasienter med malign kreftsykdom, men uten andre indikasjoner for antikoagulasjon
Intervention
Heparin
Comparator
Ingen antikoagulasjon
Outcomes

PICO 20.2

Population
Akutt VT LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
LMWH en gang daglig LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
LMWH to ganger daglig LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 20.2

Population
NY 2018: Elektiv konvertering
Intervention
Rivaroksaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 20.3

Population
Ny 19.03.18: Tromboseprofylakse ved hofte- og kneprotese - Charlson Comorbidity Index 3 eller høyere LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Acetylsalicylsyre LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 20.3

Population
UTGÅTT 2019 - Pasienter med malign kreftsykdom, men uten andre indikasjoner for antikoagulasjon
Intervention
Peroral antikoagulasjon
Comparator
Ingen antikoagulasjon
Outcomes

PICO 20.3

Population
Langtidsbehandling hos pasienter uten kreft LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Warfarin LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 20.3

Population
NY 2018: Elektiv elektrokonvertering
Intervention
Edoksaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 20.4

Population
Ny 13.02.18: Tromboseprofylakse ved hofte- og kneprotese - komorbiditet: Charlson Comorbidity Index > 2 LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Lavmolekylært heparin LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Acetylsalicylsyre LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 20.4

Population
UTGÅTT 2019 - Polikliniske kreftpasienter under pågående cytostatikabehandling
Intervention
LMWH
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 20.4

Population
Langtidsbehandling hos pasienter med ikke-metastasert kreft LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Warfarin LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 20.5

Population
Ny 13.02.18: Tromboseprofylakse ved hofte- og kneprotese - tidligere venøs tromboemboli LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Acetylsalicylsyre LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 20.5

Population
Oppdatert 22.06.17: Pasienter med malign kreftsykdom, men uten andre indikasjoner for antikoagulasjon
Intervention
Apiksaban
Comparator
Ingen antikoagulasjon
Outcomes

PICO 20.5

Population
Langtidsbehandling hos pasienter med metastasert kreft LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Warfarin LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 20.6

Population
Ny 19.03.18: Tromboseprofylakse ved hofte- og kneprotese - tidligere venøs trombosemboli LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Acetylsalicylsyre LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 20.6

Population
Oppdatert 22.06.17: Pasienter med malign kreftsykdom, men uten andre indikasjoner for antikoagulasjon
Intervention
Heparin
Comparator
Ingen antikoagulasjon
Outcomes

PICO 20.6

Population
Akutt og langtidsbehandling Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Intervention
Rivaroksaban Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Comparator
Warfarin+LMWH Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Outcomes
Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,

PICO 20.7

Population
Oppdatert 22.06.17: Pasienter med malign kreftsykdom, men uten andre indikasjoner for antikoagulasjon
Intervention
Warfarin
Comparator
Ingen antikoagulasjon
Outcomes

PICO 20.7

Population
Utvidet behandling Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, Placebo D015990,
Intervention
Rivaroksaban Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, Placebo D015990,
Comparator
Placebo Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, Placebo D015990,
Outcomes
Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, Placebo D015990,

PICO 20.8

Population
Kritisk syke
Intervention
Antitrombin III
Comparator
Standard behandling
Outcomes

PICO 20.8

Population
Langtidsbehandling Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
Dabigatran Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Warfarin Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Dabigatran C554682, Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 20.9

Population
Oppdatert 26.06.17: Pasienter med malign sykdom og samtidig CVK
Intervention
Heparin
Comparator
Ingen antikoagulasjon
Outcomes

PICO 20.9

Population
Langtidsbehandling Rivaroxiban B01A X06, Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Rivaroxiban C503223, Dabigatran C554682, Warfarin D014859, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006,
Intervention
Rivaroksaban eller dabigatran Rivaroxiban B01A X06, Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Rivaroxiban C503223, Dabigatran C554682, Warfarin D014859, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006,
Comparator
Warfarin Rivaroxiban B01A X06, Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Rivaroxiban C503223, Dabigatran C554682, Warfarin D014859, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006,
Outcomes
Rivaroxiban B01A X06, Dabigatran B01A E07, Dabigatran 1037042, Rivaroxiban C503223, Dabigatran C554682, Warfarin D014859, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006,

PICO 20.10

Population
Oppdatert 22.06.17: Polikliniske kreftpasienter under pågående cytostatikabehandling
Intervention
LMWH
Comparator
Ingen antikoagulasjon
Outcomes

PICO 20.10

Population
Forebygging av posttrombotisk syndrom
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen strømper
Outcomes

PICO 20.11

Population
Oppdatert 22.05.19: Polikliniske kreftpasienter under pågående cytostatikabehandling
Intervention
Rivaroksaban
Comparator
Ingen antikoagulasjon
Outcomes

PICO 20.11

Population
Akutt DVT i benet
Intervention
Tidlig mobilisering
Comparator
Sen mobilisering
Outcomes

PICO 20.12

Population
Oppdatert 22.05.19: Polikliniske kreftpasienter under pågående cytostatikabehandling
Intervention
Apiksaban
Comparator
Ingen antikoagulasjon
Outcomes

PICO 20.12

Population
Akutt DVT i benet
Intervention
Behandling hjemme
Comparator
Behandling på sykehus
Outcomes

PICO 20.13

Population
Oppdatert 22.05.19: Polikliniske kreftpasienter under pågående cytostatikabehandling
Intervention
Direktevirkende orale antikoagulantia
Comparator
Ingen antikoagulasjon
Outcomes

PICO 20.13

Population
Akutt lungeemboli
Intervention
Tidlig utskrivning
Comparator
Standard utskrivning
Outcomes

PICO 20.14

Population
DVT og lungeemboli Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Intervention
Apixaban Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Comparator
Warfarin+enoxaparin Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Outcomes
Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,

PICO 20.15

Population
Utvidet behandling av DVT og lungeemboli Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Intervention
Apixaban 2.5 mg x 2 Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Comparator
Placebo Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Outcomes
Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,

PICO 20.16

Population
Utvidet behandling av DVT og lungeemboli Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Intervention
Apixaban 5 mg x 2 Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Comparator
Placebo Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Outcomes
Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,

PICO 20.17

Population
Utvidet behandling av DVT og lungeemboli Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Intervention
Apixaban 2.5 mg x 2 Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Comparator
Apixaban 5 mg x 2 Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,
Outcomes
Rivaroxiban B01A X06, Rivaroxiban C503223, LMWH 87233003, LMWH B01A B, Warfarin 11289, Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, LMWH D006495, Warfarin D014859,

PICO 20.18

Population
NY 2017 Pasienter med DVT eller lungeemboli
Intervention
Edoksaban
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 20.19

Population
NY 2017: Forebygging av posttrombotisk syndrom
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen strømper
Outcomes

PICO 20.20

Population
NY 2017 Pasienter med DVT
Intervention
Direkte trombinhemmere (dabigatran)
Comparator
Warfarin og LMWH ved oppstart
Outcomes

PICO 20.21

Population
NY 2017 Pasienter med DVT
Intervention
Orale faktor Xa-hemmere (apixaban, edoxaban og rivaroxaban)
Comparator
Warfarin og LMWH ved oppstart
Outcomes

PICO 20.22

Population
NY 2017 Pasienter med lungeemboli
Intervention
Direkte trombinhemmere (dabigatran)
Comparator
Warfarin og LMWH ved oppstart
Outcomes

PICO 20.23

Population
NY 2017 Pasienter med lungeemboli
Intervention
Orale faktor Xa-hemmere (apixaban, edoxaban og rivaroxaban)
Comparator
Warfarin og LMWH ved oppstart
Outcomes

PICO 30.1

Population
Mild nyresvikt og indikasjon for antikoagulasjon
Intervention
Direkte virkende perorale antikoagulantia
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 30.1

Population
Mindre ortopediske inngrep i lokalanestesi - Charlson Comorbidity Index < 3, ingen VTE-historie
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 30.1

Population
Passasjerer på langdistansefly, lav risiko
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen strømper
Outcomes

PICO 30.1

Population
NY 2018: Perioperativ antikoagulasjon ved ablasjon
Intervention
Kontinuert warfarin
Comparator
Avbrutt warfarin
Outcomes

PICO 30.2

Population
Moderat nyresvikt og indikasjon for antikoagulasjon
Intervention
Direkte virkende perorale antikoagulantia
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 30.2

Population
Mindre ortopediske inngrep i lokalanestesi - Charlson Comorbidity Index 3 eller mer
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 30.2

Population
Asymptomatisk trombofili Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 30.2

Population
NY 2018: Perioperativ antikoagulasjon ved ablasjon
Intervention
Non-vitamin-K-avhengige orale antikoagulantia
Comparator
Warfarin
Outcomes

PICO 30.3

Population
Mindre ortopediske inngrep i lokalanestesi - tidligere VTE
Intervention
Tromboseprofylakse med heparin
Comparator
Ingen tromboseprofylakse
Outcomes

PICO 30.3

Population
Oppdatert (kun ny referanse, ingen endringer) 01.03.19: Passasjerer på langdistansefly, lav risiko
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen strømper
Outcomes

PICO 40.1

Population
Blødningsrisiko ved behandling med enoxaparin og nyresvikt
Intervention
Blødning ved clearance < 30
Comparator
Blødning ved clearance >30
Outcomes

PICO 40.1

Population
Oppdatert 02.05.18: Tromboseprofylakse ved ortopedisk kirurgi LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Heparin LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 40.1

Population
Screening av DVT
Intervention
Rutinemessig UL før utskrivelse
Comparator
Ingen screening
Outcomes

PICO 40.1

Population
Behandlingslengde
Intervention
6-12 mnd
Comparator
3 mnd
Outcomes

PICO 40.1

Population
NY 2018: Atrieflimmer, lav risiko for slag (CHA2DS2-VASc 0 hos menn, 1 hos kvinner) og koronarsykdom med PCI
Intervention
Trippel blodfortynnende behandling
Comparator
Dobbel blodfortynnende behandling
Outcomes

PICO 40.1

Population
Tromboseprofylakse ved assistert befruktning
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.2

Population
Behandling med UFH
Intervention
Vektjustert dosering
Comparator
Fast dosering
Outcomes

PICO 40.2

Population
Behandlingslengde
Intervention
4 eller 6 uker
Comparator
3 eller 6 mnd
Outcomes

PICO 40.2

Population
NY 2018: Atrieflimmer, moderat risiko for slag (CHA2DS2-VASc 1 menn og 2 kvinner) og koronarsykdom med PCI
Intervention
Trippel blodfortynnende behandling
Comparator
Dobbel blodfortynnende behandling
Outcomes

PICO 40.2

Population
Tromboseprofylakse ved OHSS
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.3

Population
Overvektige pasienter med indikasjon for tromboseprofylakse med lavmolekylært heparin
Intervention
Vektjustert dosering
Comparator
Fast dosering
Outcomes

PICO 40.3

Population
NY 2017: Distal DVT
Intervention
Mer enn 6 ukers behandlingslengde
Comparator
Mindre enn 6 ukers behandlingslengde
Outcomes

PICO 40.3

Population
NY 2018: Atrieflimmer, høy risiko for slag (CHA2DS2-VASc ≥ 2 hos menn, ≥ 3 hos kvinner) og koronarsykdom med PCI
Intervention
Trippel blodfortynnende behandling
Comparator
Dobbel blodfortynnende behandling
Outcomes

PICO 40.3

Population
Tromboseprofylakse ved tidligere tromboemboli: Lav risiko
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.4

Population
Overvektige pasienter med indikasjon for tromboseprofylakse med lavmolekylært heparin
Intervention
Dosering basert på måling av anti-faktor Xa-aktivitet
Comparator
Vektbasert dosering
Outcomes

PICO 40.4

Population
Ny april 2018: Isolert distal DVT
Intervention
Antikoagulasjon
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.4

Population
OPPDATERT 2018: Atrieflimmer, lav risiko for slag (CHA2DS2-VASc 0 menn, 1 hos kvinner) og koronarsykom etter PCI med stent
Intervention
Warfarin+klopidogrel+ASA
Comparator
Klopidogrel+ASA
Outcomes

PICO 40.4

Population
Tromboseprofylakse ved tidligere tromboemboli: Moderat-høy risiko
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.5

Population
Overvektige pasienter som bruker LMWH i terapeutiske doser
Intervention
"Dose capping" (avkorting av vektbasert LMWH-dose ved overvekt hvis denne overskrider en viss totaldose)
Comparator
Ingen "dose capping" (ingen avkorting av vektbasert LMWH-dose ved overvekt)
Outcomes

PICO 40.5

Population
Oppdatert april 2018: Uprovosert distal DVT
Intervention
3 måneder antikoagulasjon
Comparator
6 måneder antikoagulasjon eller lenger
Outcomes

PICO 40.5

Population
OPPDATERT 2018: Atrieflimmer, moderat risiko for slag (CHA2DS2-VASc 1 menn, 2 kvinner) og koronarsykom etter PCI med stent Warfarin 372756006, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Intervention
Warfarin+klopidogrel+ASA Warfarin 372756006, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Comparator
Klopidogrel+ASA Warfarin 372756006, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Outcomes
Warfarin 372756006, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,

PICO 40.5

Population
Tromboseprofylakse ved homozygot f. V Leiden og protrombin 20210A mutasjon
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.6

Population
Oppdatert april 2018: Uprovosert distal DVT
Intervention
6 uker antikoagulasjon eller kortere
Comparator
3 måneder antikoagulasjon eller lenger
Outcomes

PICO 40.6

Population
OPPDATERT 2018: Atrieflimmer, høy risiko for slag (CHA2DS2-VASc 2 eller høyere hos menn, 3 eller høyere hos kvinner) og koronarsykom etter PCI med stent Warfarin 372756006, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Warfarin B01A A03, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Warfarin 11289, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Warfarin D014859, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Intervention
Warfarin+klopidogrel+ASA Warfarin 372756006, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Warfarin B01A A03, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Warfarin 11289, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Warfarin D014859, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Comparator
Klopidogrel+ASA Warfarin 372756006, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Warfarin B01A A03, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Warfarin 11289, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Warfarin D014859, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Outcomes
Warfarin 372756006, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Warfarin B01A A03, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Warfarin 11289, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Warfarin D014859, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,

PICO 40.6

Population
Tromboprofylakse ved heterozygot faktor V Leiden og protrombin 20210A mutasjon og familieanamnese, kombinasjon Leiden og protrombin
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.7

Population
Tromboseprofylakse ved antitrombinmagnel med eller uten familieanamnese
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.8

Population
Tromboprofylakse ved protein C og S mangel og familieanamnese
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.9

Population
Tromboseprofylakse ved keisersnitt hos gravide med lav risiko
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.10

Population
Tromboseprofylakse ved keisersnitt hos gravide med høy risiko
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.11

Population
Tromboseprofylakse ved keisersnitt hos gravide med moderat risiko
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.12

Population
Tromboseprofylakse ved keisersnitt hos gravide med svært høy risiko
Intervention
LMVH
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 50.1

Population
Høy INR (4.5-10) og ingen blødning
Intervention
Vitamin K
Comparator
Stoppe warfarin
Outcomes

PICO 50.1

Population
Postoperativ proksimal DVT eller lungeemboli
Intervention
Forlenget antikoagulasjon
Comparator
Kortvarig antikoagulasjon
Outcomes

PICO 50.2

Population
Ny 28.01.18: Pasienter på dabigatran med intrakraniell blødning
Intervention
Idarucizumab
Comparator
Vanlig praksis
Outcomes

PICO 50.2

Population
Førstegangs-VT utløst av forbigående, ikke-kirurgisk risikofaktor med høy blødningsrisiko
Intervention
Forlenget antikoagulasjon
Comparator
Kortvarig antikoagulasjon
Outcomes

PICO 50.3

Population
Pågående stor blødning ved warfarinbehandling
Intervention
Protrombinkomplekskonsentrat
Comparator
Ferskfrosset plasma
Outcomes

PICO 50.3

Population
Førstegangs-VT utløst av forbigående, ikke-kirurgisk risikofaktor med lav-moderat blødningsrisiko
Intervention
Forlenget antikoagulasjon
Comparator
Kortvarig antikoagulasjon
Outcomes

PICO 50.4

Population
Førstegangs spontan trombose med lav-moderat blødningsrisiko
Intervention
Forlenget antikoagulasjon
Comparator
Kortvarig antikoagulasjon
Outcomes

PICO 50.5

Population
Førstegangs spontan trombose med høy blødningsrisiko
Intervention
Forlenget antikoagulasjon
Comparator
Kortvarig antikoagulasjon
Outcomes

PICO 50.6

Population
Annengangs spontan trombose med lav blødningsrisiko
Intervention
Forlenget antikoagulasjon
Comparator
Kortvarig antikoagulasjon
Outcomes

PICO 50.7

Population
Annengangs spontan trombose med moderat-høy blødningsrisiko
Intervention
Forlenget antikoagulasjon
Comparator
Kortvarig antikoagulasjon
Outcomes

PICO 50.8

Population
Førstegangs spontan trombose med lav-moderat blødningsrisiko
Intervention
ASA som langtidsprofylakse
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 50.9

Population
Spontan DVT og lungeemboli
Intervention
Utvidet behandling (coumadin, DOAK, ASA)
Comparator
Tidsbegrenset behandling
Outcomes

PICO 50.10

Population
Spontan DVT og lungeemboli
Intervention
Utvidet behandling med DOAK
Comparator
Tidsbegrenset behandling
Outcomes

PICO 50.11

Population
Spontan DVT og lungeemboli
Intervention
Rivaroxaban
Comparator
ASA
Outcomes

PICO 60.1

Population
Profylakse ved antifosfolipidsyndrom og habituelle aborter Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
UFH + ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 60.2

Population
DVT i underekstremitet
Intervention
Systemisk trombolyse
Comparator
Standard antikoagulasjon
Outcomes

PICO 60.2

Population
UTGÅTT 2019 - Profylakse ved habituell abort uten kjent trombofili Aspirin 387458008, LMWH 87233003, Aspirin B01 AC06, LMWH B01A B, Aspirin 1191, Aspirin D001241, LMWH D006495,
Intervention
LMVH + ASA Aspirin 387458008, LMWH 87233003, Aspirin B01 AC06, LMWH B01A B, Aspirin 1191, Aspirin D001241, LMWH D006495,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, LMWH 87233003, Aspirin B01 AC06, LMWH B01A B, Aspirin 1191, Aspirin D001241, LMWH D006495,
Outcomes
Aspirin 387458008, LMWH 87233003, Aspirin B01 AC06, LMWH B01A B, Aspirin 1191, Aspirin D001241, LMWH D006495,

PICO 60.3

Population
Akutt lungeemboli, lav risiko
Intervention
Systemisk trombolyse
Comparator
Standard antikoagulasjon
Outcomes

PICO 60.3

Population
UTGÅTT 2019 - Profylakse mot preeklampsi hos gravide uten kjent trombofili Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 60.4

Population
Akutt lungeemboli, høy risiko
Intervention
Systemisk trombolyse
Comparator
Standard antikoagulasjon
Outcomes

PICO 60.4

Population
Profylakse ved habituell abort uten kjent trombofili Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 60.5

Population
Ileofemoral DVT
Intervention
Kirurgisk trombektormi
Comparator
Standard antikoagulasjon
Outcomes

PICO 60.5

Population
Oppdatert 11.01.18: Profylakse ved habituell abort uten kjent trombofili Aspirin 387458008, LMWH 87233003, Aspirin B01 AC06, LMWH B01A B, Aspirin 1191, Aspirin D001241, LMWH D006495,
Intervention
LMVH + ASA Aspirin 387458008, LMWH 87233003, Aspirin B01 AC06, LMWH B01A B, Aspirin 1191, Aspirin D001241, LMWH D006495,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, LMWH 87233003, Aspirin B01 AC06, LMWH B01A B, Aspirin 1191, Aspirin D001241, LMWH D006495,
Outcomes
Aspirin 387458008, LMWH 87233003, Aspirin B01 AC06, LMWH B01A B, Aspirin 1191, Aspirin D001241, LMWH D006495,

PICO 60.6

Population
Ileofemoral DVT
Intervention
Kateterbasert trombolyse
Comparator
Standard antikoagulasjon
Outcomes

PICO 60.6

Population
Oppdatert 11.01.18: Profylakse ved habituell abort uten kjent trombofili Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 60.7

Population
Lungeemboli
Intervention
Trombolyse
Comparator
Standard behandling
Outcomes

PICO 60.7

Population
Oppdatert 11.01.18: Profylakse ved habituell abort uten kjent trombofili Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
LMVH Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 60.8

Population
Lungeemboli - intermediær risiko
Intervention
Tenecteplase + heparin
Comparator
Placebo + heparin
Outcomes

PICO 60.8

Population
Oppdatert 24.01.18: Profylakse ved antifosfolipidsyndrom og habituelle aborter Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
UFH + ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 60.9

Population
Gravide kvinner med høy risiko for preeklampsi
Intervention
ASA før uke 16
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 60.10

Population
Gravide kvinner med høy risiko for preeklampsi
Intervention
ASA etter uke 16
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 70.1

Population
Posttrombotisk syndrom
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen kompresjonsstrømper
Outcomes

PICO 80.1

Population
Overfladisk tromboflebitt Placebo D015990,
Intervention
Fondaparinuks Placebo D015990,
Comparator
Placebo Placebo D015990,
Outcomes
Placebo D015990,

PICO 90.1

Population
Warfarinbruk perioperativt Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
Stopp >5 dager preoperativt Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Stopp < 5 dager preoperativt Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
Warfarin B01A A03, Warfarin 372756006, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 90.2

Population
Pasienter med lav tromboserisiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
"Bridging" med UFH/LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen "bridging" LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.3

Population
Tannprosedyre Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
Warfarin + lokal hemostatisk medikament Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Stopp warfarin 2-3 dager preoperativt Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 90.4

Population
Elektiv, ikke-kardial kirurgi hos pasienter med lav kardiovaskulær risiko
Intervention
Kontinuere platehemmer
Comparator
Stoppe platehemmer 7-10 dager preoperativt
Outcomes

PICO 90.5

Population
Elektiv, ikke-kardial kirurgi hos pasienter med moderat-høy kardiovaskulær risiko
Intervention
Kontinuere platehemmer
Comparator
Stoppe platehemmer 7-10 dager preoperativt
Outcomes

PICO 90.6

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med lav risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen behandling LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.7

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med lav risiko
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 90.8

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med moderat risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen behandling LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.9

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med høy risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen behandling LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.10

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med moderat risiko
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 90.11

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med høy risiko
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 90.12

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med lav risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Mekanisk profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.13

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med moderat risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Mekanisk profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.14

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med høy risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Mekanisk profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.15

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med lav risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Heparin + kompresjonsstrømper LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
LMWH eller UFH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.16

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med moderat risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Heparin + kompresjonsstrømper LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
LMWH eller UFH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.17

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med høy risiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Heparin + kompresjonsstrømper LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
LMWH eller UFH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.18

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med moderat risiko for trombose og høy risiko for blødning LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Mekanisk profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.19

Population
Utvidet profylakse hos høyrisikopasienter, eks. med aktiv malign sykdom
Intervention
Utvidet medikamentell profylakse
Comparator
Kortvarig medikamentell profylakse
Outcomes

PICO 90.20

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med høy risiko for trombose og høy risiko for blødning LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Mekanisk profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.21

Population
Tromboseprofylakse ved allergi mot hepariner hos pasienter med høy risiko for VT Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 90.22

Population
Vena cava filter hos høyrisikopasienter, inkludert traumepasienter
Intervention
IVC filter
Comparator
Ingen filter
Outcomes

PICO 90.23

Population
Tromboseprofylakse hos pasienter med høy risiko for VT og lav blødningsrisiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Fondaparinuks LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen behandling LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.24

Population
Mekanisk profylakse (IPCD) hos kraniotomerte
Intervention
Intermittent Compression Device
Comparator
Ingen profylakse
Outcomes

PICO 90.25

Population
Mekanisk profylakse hos kraniotomerte
Intervention
Intermittent Compression Device
Comparator
Kompresjonsstrømper
Outcomes

PICO 90.26

Population
Tromboseprofylakse hos kraniotomerte LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen behandling LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.27

Population
Mekanisk (IPCD) + medikamentell profylakse hos kraniotomerte
Intervention
IPCD + heparin
Comparator
IPCD
Outcomes

PICO 90.28

Population
Tromboseprofylakse ved spinalkirurgi: Lav risiko
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen profylakse
Outcomes

PICO 90.29

Population
Tromboseprofylakse ved spinalkirurgi: Moderat risiko
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen profylakse
Outcomes

PICO 90.30

Population
Tromboseprofylakse ved spinalkirurgi: Høy risiko
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen profylakse
Outcomes

PICO 90.31

Population
Tromboseprofylakse ved spinalkirurgi: Moderat risiko
Intervention
LMWH
Comparator
Ingen profylakse
Outcomes

PICO 90.32

Population
Tromboseprofylakse ved spinalkirurgi: Høy risiko
Intervention
LMWH
Comparator
Ingen profylakse
Outcomes

PICO 90.33

Population
Tromboseprofylakse ved traumekirurgi hos pasienter med lav tromboserisiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.34

Population
Tromboseprofylakse ved traumekirurgi hos pasienter med høy tromboserisiko LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.35

Population
Tromboseprofylakse ved traumekirurgi
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen profylakse
Outcomes

PICO 90.36

Population
Tromboseprofylakse ved traumekirurgi LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
Mekanisk + medikamentell profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Medikamentell profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.37

Population
Akutt iskemisk slag
Intervention
Iv rt-PA < 3timer
Comparator
Ingen trombolyse
Outcomes

PICO 90.38

Population
Akutt iskemisk slag
Intervention
Iv rt-PA 3-4.5 timer
Comparator
Ingen trombolyse
Outcomes

PICO 90.39

Population
Akutt iskemisk slag
Intervention
Iv rt-PA >4.5 timer
Comparator
Ingen trombolyse
Outcomes

PICO 90.40

Population
Akutt iskemisk slag
Intervention
IA trombolyse
Comparator
Ingen trombolyse
Outcomes

PICO 90.41

Population
Akutt iskemisk slag
Intervention
IV + IA trombolyse
Comparator
IV trombolyse
Outcomes

PICO 90.42

Population
Akutt iskemisk slag
Intervention
Mekanisk trombektomi
Comparator
Standard medikamentell behandling
Outcomes

PICO 90.43

Population
Akutt iskemisk slag
Intervention
Mekanisk trombektomi
Comparator
Ingen trombektomi
Outcomes

PICO 90.44

Population
Akutt iskemisk slag Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA <48 timer Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 90.45

Population
Akutt iskemisk slag Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Intervention
Antikoagulantia Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Comparator
Platehemmer Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,
Outcomes
Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859,

PICO 90.46

Population
Tromboseprofylakse ved nedsatt bevegelighet LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
LMWH/UFH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
Ingen profylakse LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.47

Population
Tromboseprofylakse ved nedsatt bevegelighet LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Intervention
LMWH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Comparator
UFH LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,
Outcomes
LMWH 87233003, LMWH B01A B, LMWH D006495,

PICO 90.48

Population
Tromboseprofylakse ved nedsatt bevegelighet
Intervention
Kompresjonsstrømper
Comparator
Ingen strømper
Outcomes

PICO 90.49

Population
Tromboseprofylakse ved hjerneblødning og nedsatt bevegelighet
Intervention
LMWH/UFH
Comparator
Ingen profylakse
Outcomes

PICO 90.50

Population
Tromboseprofylakse ved hjerneblødning og nedsatt bevegelighet
Intervention
Tidlig profylakse (dag 2-4)
Comparator
Sen profylakse
Outcomes

PICO 90.51

Population
Sekundærprevensjon ved ikke-kardioembolisk iskemis hjerneslag eller TIA
Intervention
Antikoagulantia
Comparator
Platehemmer
Outcomes

PICO 90.52

Population
Sinusvenetrombose
Intervention
Antikoagulasjon
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 90.53

Population
Moderat kardiovaskulær risiko (i henhold til NORRISK) Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Placebo D015990,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Placebo D015990,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Placebo D015990,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Placebo D015990,

PICO 90.54

Population
Lav kardiovaskulær risiko (i henhold til NORRISK) Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Placebo D015990,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Placebo D015990,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Placebo D015990,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Placebo D015990,

PICO 90.55

Population
Høy kardiovaskulær risiko (i henhold til NORRISK) Aspirin B01 AC06, , Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin B01 AC06, , Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin B01 AC06, , Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin B01 AC06, , Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 90.56

Population
Diabetes mellitus
Intervention
ASA primærprofylakse
Comparator
Standard behandling
Outcomes

PICO 90.57

Population
Etablert koronarsykdom Chronic cardiovascular disease I25, cardiovascular disease I51.6, Angina Pectoris I20, STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Other acute cardiovascular disease I24, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, cardiovascular disease D002318, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin D001241,
Intervention
Klopidogrel og ASA Chronic cardiovascular disease I25, cardiovascular disease I51.6, Angina Pectoris I20, STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Other acute cardiovascular disease I24, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, cardiovascular disease D002318, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin D001241,
Comparator
ASA Chronic cardiovascular disease I25, cardiovascular disease I51.6, Angina Pectoris I20, STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Other acute cardiovascular disease I24, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, cardiovascular disease D002318, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin D001241,
Outcomes
Chronic cardiovascular disease I25, cardiovascular disease I51.6, Angina Pectoris I20, STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Other acute cardiovascular disease I24, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, cardiovascular disease D002318, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin D001241,

PICO 90.58

Population
Etablert koronarsykdom Chronic cardiovascular disease I25, cardiovascular disease I51.6, Angina Pectoris I20, STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Other acute cardiovascular disease I24, Aspirin 387458008, Warfarin 372756006, Aspirin 387458008, cardiovascular disease 49601007, Aspirin B01 AC06, Warfarin B01A A03, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Warfarin 11289, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Warfarin D014859, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Intervention
Warfarin og ASA Chronic cardiovascular disease I25, cardiovascular disease I51.6, Angina Pectoris I20, STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Other acute cardiovascular disease I24, Aspirin 387458008, Warfarin 372756006, Aspirin 387458008, cardiovascular disease 49601007, Aspirin B01 AC06, Warfarin B01A A03, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Warfarin 11289, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Warfarin D014859, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Comparator
ASA Chronic cardiovascular disease I25, cardiovascular disease I51.6, Angina Pectoris I20, STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Other acute cardiovascular disease I24, Aspirin 387458008, Warfarin 372756006, Aspirin 387458008, cardiovascular disease 49601007, Aspirin B01 AC06, Warfarin B01A A03, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Warfarin 11289, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Warfarin D014859, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Outcomes
Chronic cardiovascular disease I25, cardiovascular disease I51.6, Angina Pectoris I20, STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Other acute cardiovascular disease I24, Aspirin 387458008, Warfarin 372756006, Aspirin 387458008, cardiovascular disease 49601007, Aspirin B01 AC06, Warfarin B01A A03, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Warfarin 11289, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Warfarin D014859, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,

PICO 90.59

Population
Gjennomgått hjerteinfarkt > 1 år
Intervention
Dobbel platehemming
Comparator
Enkel platehemming
Outcomes

PICO 90.60

Population
Etablert koronarsykdom
Intervention
ASA monoterapi etter et år
Comparator
ASA + ticagrelor 90 mg x 2 etter ett år
Outcomes

PICO 90.61

Population
Etablert koronarsykdom
Intervention
ASA monoterapi etter et år
Comparator
ASA + ticagrelor 60 mg x 2 etter ett år
Outcomes

PICO 90.62

Population
Høy blødningsrisiko og etablert koronarsykdom
Intervention
ASA monoterapi etter et år
Comparator
ASA + ticagrelor 60 mg x 2 etter ett år
Outcomes

PICO 90.63

Population
Første året etter akutt koronarsyndrom STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Intervention
Klopidogrel STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Comparator
ASA STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Outcomes
STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,

PICO 90.64

Population
Første året etter akutt koronarsyndrom STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Intervention
Klopidogrel og ASA STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Comparator
ASA STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Outcomes
STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,

PICO 90.65

Population
Første året etter akutt koronarsyndrom STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Intervention
Ticagrelor og ASA STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Comparator
Klopidogrel og ASA STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Outcomes
STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,

PICO 90.66

Population
Første året etter akutt koronarsyndrom med PCI STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Intervention
Prasugrel og ASA STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Comparator
Klopidogrel og ASA STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Outcomes
STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,

PICO 90.67

Population
Første året etter akutt koronarsyndrom, medikamentelt behandlet STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Intervention
Prasugrel og ASA STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Comparator
Klopidogrel og ASA STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Outcomes
STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,

PICO 90.68

Population
Første året etter akutt koronarsyndrom STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Intervention
Rivaroksaban 2,5 mg x 2 STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Comparator
Placebo STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Outcomes
STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,

PICO 90.69

Population
Første året etter akutt koronarsyndrom STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Intervention
Rivaroksaban 5 mg x 2 STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Comparator
Placebo STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,
Outcomes
STEMI and NSTEMI 1. I21, STEMI and NSTEMI 2. I22, Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, cardiovascular disease D002318,

PICO 90.70

Population
Koronarsykdom behandlet med PCI med DES
Intervention
Lang behandlingstid med dobbel platehemming
Comparator
Kort behandlingstid med dobbel platehemming
Outcomes

PICO 90.71

Population
Elektiv PCI med DES Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Intervention
19mnd klopidogrel og ASA Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Comparator
12mnd klopidogrel og ASA Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Outcomes
Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,

PICO 90.72

Population
Elektiv PCI med BMS Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Intervention
6-12mnd klopidogrel og ASA Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Comparator
1mnd klopidogrel og ASA Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Outcomes
Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,

PICO 90.73

Population
Fremreveggsinfarkt med venstre ventrikkeltrombe
Intervention
Warfarin, ASA og klopidogrel
Comparator
Klopidogrel og ASA
Outcomes

PICO 90.74

Population
Elektiv PCI med DES Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Intervention
Kortvarig behandling med ASA+klopidogrel Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Comparator
Langvarig behandling med ASA + klopidogrel Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,
Outcomes
Clopidogrel 108979001, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Aspirin 1191, Clopidogrel 32968, Clopidogrel C055162, Aspirin D001241, Aspirin 387458008, Clopidogrel 108979001, Aspirin B01 AC06, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Aspirin 1191, Aspirin D001241, Clopidogrel C055162,

PICO 90.75

Population
Første mnd etter PCI Warfarin 372756006, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Warfarin B01A A03, Aspirin 1191, Warfarin 11289, Aspirin D001241, Warfarin D014859, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008,
Intervention
Thienopyridine og ASA Warfarin 372756006, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Warfarin B01A A03, Aspirin 1191, Warfarin 11289, Aspirin D001241, Warfarin D014859, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008,
Comparator
Warfarin og ASA Warfarin 372756006, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Warfarin B01A A03, Aspirin 1191, Warfarin 11289, Aspirin D001241, Warfarin D014859, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008,
Outcomes
Warfarin 372756006, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Warfarin B01A A03, Aspirin 1191, Warfarin 11289, Aspirin D001241, Warfarin D014859, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008,

PICO 90.76

Population
PCI med DES
Intervention
Kortvarig DAPT
Comparator
Standard DAPT
Outcomes

PICO 90.77

Population
PCI med DES
Intervention
Langvarig DAPT
Comparator
Standard DAPT
Outcomes

PICO 90.78

Population
Systolisk dysfunksjon av venstre ventrikkel Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008,
Intervention
Warfarin Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008,
Comparator
ASA Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008,
Outcomes
Warfarin 372756006, Warfarin B01A A03, Warfarin 11289, Warfarin D014859, Aspirin D001241, Aspirin 1191, Aspirin B01 AC06, Aspirin 387458008,

PICO 90.79

Population
Høy kardiovaskulær risiko (i henhold til NORRISK) Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 90.80

Population
Moderat kardiovaskulær risiko (i henhold til NORRISK) Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 90.81

Population
Symptomatisk PAD Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
ASA Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Comparator
Ingen behandling Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Outcomes
Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,

PICO 90.82

Population
Symptomatisk PAD Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Clopidogrel C055162, Aspirin 387458008, Aspirin B01 AC06, Aspirin 1191, Aspirin D001241,
Intervention
Klopidogrel Clopidogrel 108979001, Clopidogrel B01A C04, Clopidogrel 32968, Clopidogrel C055162,