National klinisk retningslinje for perioperativ mundhygiejne til forebyggelse af postoperative infektioner

Published by Preben Ulrich Pedersen on Apr 16, 2021

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 40.1

Population
Voksne patienter der indlægges til et elektivt hjertekirurgisk indgreb.
Intervention
Protokolleret systematisk perioperativ mundhygiejniske tiltag, som patienten selv kan foretage og som minimum skal indeholde følgende tiltag: Enhver form for systematisk perioperativ oral dekontaminering (mundskyl, tandbørstning etc). Perioperativ: fra 7 dage før til 7 dage efter operation
Comparator
Vanlig mundhygiejne, ikke-protokolleret.
Outcomes

PICO 50.1

Population
Alle voksne patienter, der indlægges til et elektivt lungekirurgisk indgreb.
Intervention
Protokolleret systematisk perioperativ mundhygiejniske tiltag, som patienten selv kan foretage og som minimum skal indeholde følgende tiltag: Enhver form for systematisk perioperativ oral dekontaminering (mundskyl, tandbørstning etc). Perioperativ: fra 7 dage før til 7 dage efter operation
Comparator
Vanlig mundhygiejne, ikke-protokolleret.
Outcomes

PICO 60.1

Population
Alle voksne patienter, der indlægges til elektiv operation for kræft i spiserøret.
Intervention
Protokolleret systematisk perioperativ mundhygiejniske tiltag, som patienten selv kan foretage og som minimum skal indeholde følgende tiltag: Enhver form for systematisk perioperativ oral dekontaminering (mundskyl, tandbørstning etc). Perioperativ: fra 7 dage før til 7 dage efter operation
Comparator
Vanlig mundhygiejne, ikke-protokolleret.
Outcomes

PICO 70.1

Population
Alle voksne patienter, der indlægges til et elektiv kirurgisk indgreb for kræft i tyk- eller endetarm.
Intervention
Protokolleret systematisk perioperativ mundhygiejniske tiltag, som patienten selv kan foretage og som minimum skal indeholde følgende tiltag: Enhver form for systematisk perioperativ oral dekontaminering (mundskyl, tandbørstning etc). Perioperativ: fra 7 dage før til 7 dage efter operation
Comparator
Vanlig mundhygiejne, ikke-protokolleret.
Outcomes