National klinisk retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer

Published by Ulla Riis Madsen on Dec 1, 2021

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Voksne borgere (> 18år)
Intervention
Intensiv multimodal rehabilitering
Comparator
Standard ambulant genoptræning
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne borgere (> 18år)
Intervention
Brug af objektive måleredskaber
Comparator
Interventioner som ikke bruger objektive måleredskaber
Outcomes

PICO 50.1

Population
Voksne borgere (> 18år)
Intervention
Proteser med MPK
Comparator
Proteser uden MPK
Outcomes

PICO 60.1

Population
Voksne borgere (> 18år)
Intervention
Løbende screening for psykosocialt behov
Comparator
Standard praksis
Outcomes

PICO 70.1

Population
Voksne borgere (> 18år)
Intervention
Non-farmakologisk behandling
Comparator
Standard farmakologisk behandling
Outcomes