National klinisk retningslinje for behandling af forreste korsbåndsskade hos voksne

Published by Christian Asmus Peter Asmussen on Jun 30, 2021

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Patienter som er fyldt atten år, diagnosticeret med forreste korsbåndsruptur og med arbejde/sport der indebærer pivotering - Randomiserede studier.
Intervention
Kirurgisk behandling, rekonstruktion af forreste korsbånd
Comparator
Non-operativ behandling i form af superviseret genoptræning
Outcomes

PICO 30.2

Population
Patienter som er fyldt atten år, diagnosticeret med forreste korsbåndsruptur og med arbejde/sport der indebærer pivotering - Observationelle studier.
Intervention
Kirurgisk behandling, rekonstruktion af forreste korsbånd.
Comparator
Non-operativ behandling i form af superviseret genoptræning.
Outcomes

PICO 40.1

Population
Patienter som er fyldt atten år og diagnosticeret med forreste korsbåndsruptur - Randomiserede studier.
Intervention
Patellagraft
Comparator
Semitendinosus-/gracilis graft
Outcomes

PICO 40.2

Population
Patienter som er fyldt atten år og diagnosticeret med forreste korsbåndsruptur - Observationelle studier.
Intervention
Patellasenegraft
Comparator
Semitendinosus-/gracilissenegraft
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter som er fyldt atten år, diagnosticeret med forreste korsbåndsruptur og med indikation for operativ rekonstruktion - Randomiserede studier.
Intervention
Subakut rekonstruktion af forreste korsbånd inden for 3 uger efter skaden.
Comparator
Rekonstruktion af forreste korsbånd, tidligst 3 uger efter skaden.
Outcomes

PICO 50.2

Population
Patienter som er fyldt atten år, diagnosticeret med forreste korsbåndsruptur og med indikation for operativ rekonstruktion - Observationelle studier.
Intervention
Subakut rekonstruktion af forreste korsbånd inden for 3 uger efter skaden.
Comparator
Rekonstruktion af forreste korsbånd, tidligst 3 uger efter skaden.
Outcomes

PICO 60.1

Population
Patienter som er fyldt atten år, diagnosticeret med forreste korsbåndsruptur og opstartet i non-operativ behandling.
Intervention
Minimum 12 gange struktureret og superviseret styrketræning.
Comparator
Hjemmetræning, efter instruktion fra en fysioterapeut.
Outcomes

PICO 70.1

Population
Patienter som er fyldt atten år med forreste korsbåndsruptur.
Intervention
Tilbagevenden til sport baseret på PROMs, test for psykologisk parathed og objektive knæfunktionstest, herunder styrketest og hoppetest.
Comparator
Tilbagevenden til sport baseret på tid efter skade/operation.
Outcomes