National klinisk retningslinje for behandling af børn og unge 6-18 år med langvarige non-maligne smerter

Published by Pernille Opstrup on Nov 29, 2021

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Børn og unge med langvarige non-maligne smerter
Intervention
Smerteedukation
Comparator
Ingen smerteedukation
Outcomes

PICO 40.1

Population
PICO 2: Superviseret fysioterapeutisk træning til børn og unge 6-18 år med langvarige non-maligne, muskuloskeletale smerter
Intervention
specialiseret/superviseret fysioterapi
Comparator
Ingen fysioterapi eller fysioterapi uden støtte/supervisering
Outcomes

PICO 50.1

Population
Børn og unge med langvarige non-maligne smerte
Intervention
Behandling med svage analgetika
Comparator
Ingen medicinsk behandling
Outcomes

PICO 60.1

Population
Børn og unge med langvarige non-maligne smerte
Intervention
Behandling med sekundær analgetika
Comparator
Ingen medicinsk smertebehandling
Outcomes

PICO 70.1

Population
Børn og unge med langvarige non-maligne smerte
Intervention
Behandling med opioider
Comparator
Ingen behandling med opioider
Outcomes

PICO 80.1

Population
Børn og unge 6-18 år med langvarige non-maligne muskuloskeletale smerter
Intervention
Koordineret interdisciplinær smertebehandling
Comparator
ingen/monofaglig smertebehandling
Outcomes