National klinisk retningslinje for behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigt

Published by Louise Engelbrecht Buur, Inge Eidemak, Jeanette Finderup, Line Stærmose Jensen, Elizabeth Krarup, Thomas Guldager Lauridsen, Jens Kristian Madsen, Lena Helbo Taasti on Jul 3, 2020

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Voksne patienter med kronisk nyresvigt stadium 5 (eGFR < 15 ml/min)
Intervention
Behandlingsstrategi uden dialyse
Comparator
Dialyse
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne patienter med kronisk nyresvigt stadium 5 (eGFR < 15ml/min)
Intervention
Screeningsværktøj
Comparator
Fagligt skøn
Outcomes

PICO 50.1

Population
Voksne patienter med kronisk nyresvigt stadium 4-5
Intervention
Drøftelse af behandlingsvalg ved eGFR på 20ml/min eller derover
Comparator
Drøftelse af behandlingsvalg ved eGFR under 20ml/min
Outcomes

PICO 60.1

Population
Voksne patienter med kronisk nyresvigt stadium 4-5
Intervention
Fælles beslutningstagning med anvendelse af et beslutningsstøtteredskab
Comparator
Vanlig praksis
Outcomes

PICO 70.1

Population
Voksne patienter med kronisk nyresvigt stadium 5, som modtager en behandlingsstrategi uden dialyse
Intervention
Multikomponent tværdisciplinær pleje og behandling
Comparator
Vanlig praksis
Outcomes