National Klinisk Retningslinje for vanskeligt behandlelig depression

Published by Dansk Psykiatrisk Selskab og Region Hovedstadens Psykiatri on Aug 28, 2020

Disclaimer

De nationale kliniske retningslinjer (NKR) er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. De NKR kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De NKR er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. De NKR er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den vurderes af behandleren at den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

De nationale kliniske retningslinjer (NKR) er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af NKR i perioden 2017-2020.
 

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Voksne patienter med vanskeligt behandlelig depression og aktuel moderat til svær depressiv episode , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Intervention
Unilateral højfrekvent repetitiv transkraniel magnetisk stimulation , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Comparator
Sham (rTMS-stimulationsspole uden aktiv stimulation). , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Outcomes
, Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,

PICO 40.1

Population
Voksne patienter med vanskeligt behandlelig depression og aktuel moderat til svær depressiv episode
Intervention
Minimum én intravenøs administration af ketamin eller esketamin
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 50.1

Population
Voksne patienter med vanskeligt behandlelig depression og aktuel moderat til svær depressiv episode , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Intervention
Lysterapi , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Comparator
Sham (Lavdosis negativ iongenerator) , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Outcomes
, Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,

PICO 60.1

Population
Voksne patienter med vanskeligt behandlelig depression og aktuel moderat til svær depressiv episode
Intervention
Minimum 12 sessioner af manualiseret CBASP
Comparator
Vanlig behandling (TAU = Treatment as Usual)
Outcomes

PICO 70.1

Population
Voksne patienter med vanskeligt behandlelig depression og aktuel moderat til svær depressiv episode , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Intervention
Minimum 12 sessioner af manualiseret psykoterapi målrettet rumination , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Comparator
Vanlig behandling (TAU = Treatment as Usual) , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Outcomes
, Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,

PICO 80.1

Population
Voksne patienter med vanskeligt behandlelig depression og aktuel moderat til svær depressiv episode , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Intervention
Kognitiv remediering administreret minimum 2 timer ugentligt i 6 uger , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Comparator
Vanlig behandling (TAU) , Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,
Outcomes
, Severe depressive episode with psychotic symptoms F32.3, F32.2, ,