National Klinisk Retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år

Published by Birgitte Skovgaard, projektleder Prince2, MLP, Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, HE Midt. on Oct 9, 2020

Disclaimer

National Klinisk Retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 4.1

Population
Alle patienter/borgere over 18 år, som er vurderet i risiko for tryksår.
Intervention
Systematisk samlet indsats for forebyggelse af tryksår
Comparator
Sammenlignet med ingen systematisk indsats.
Outcomes

PICO 5.1

Population
Alle patienter/borgere over 18 år, som er vurderet i risiko for tryksår.
Intervention
Systematisk inddragelse af patienten/borgeren i forebyggelse af tryksår
Comparator
Ingen systematisk inddragelse
Outcomes

PICO 6.1

Population
Alle patienter/borgere over 18 år, som er vurderet i risiko for udvikling af tryksår grundet nedsat mobilitetsevne og/eller nedsat sensibilitet, og som ikke rettidigt selv kan skifte stilling i liggende stilling.
Intervention
Individuel systematisk tilpasset lejringsplan for forebyggelse af tryksår
Comparator
Sammenlignet med ingen individuel tilpasset lejringsplan.
Outcomes

PICO 7.1

Population
Alle patienter og borgere over 18 år, som er vurderet i risiko for tryksår, grundet nedsat mobilitet og/eller nedsat sensibilitet, eller som kognitivt mangler evnen til at reagere på tryk- og/eller forskydningsrelateret ubehag.
Intervention
Individuel systematisk analyse for forebyggelse af tryksår
Comparator
Ingen systematisk analyse af patienter/borgere med nedsat mobilitet og/eller nedsat sensibilitet.
Outcomes

PICO 8.1

Population
Alle patienter/borgere over 18 år, som er vurderet i risiko for tryksår.
Intervention
Proteinindtag mellem 1-25-1.5 gram/kg legemsvægt/dag for forebyggelse af tryksår
Comparator
Proteinindtag ≤ 1,5 gram/kg legemsvægt
Outcomes