National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Published by Sundhedsstyrelsen on Jun 3, 2021

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-151-2

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 10.0

Population
Børn og unge i alderen 6-18 år
Intervention
Diagnose specifikke rating scales
Comparator
Diagnosekriterierne i henhold til ICD-10
Outcomes

PICO 10.1

Population
Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD. Randomiserede studier
Intervention
Methylphenidat
Comparator
Ingen behandling med methylphenidat
Outcomes

PICO 10.1

Population
Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
Intervention
Tilskud med flerumættede fedtsyrer
Comparator
Ingen behandling med flerumættede fedtsyrer
Outcomes

PICO 10.2

Population
2014-udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
Intervention
Totalt PUFA tilskud
Comparator
Placebo / treatment as usual / venteliste
Outcomes

PICO 10.2

Population
Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD. Bivirkninger fra observationelle studier
Intervention
Methylphenidat
Comparator
Ingen behandling med methylphenidat
Outcomes

PICO 10.3

Population
2014-udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
Intervention
Omega-3 tilskud
Comparator
Placebo / treatment as usual / venteliste
Outcomes

PICO 10.4

Population
2014-udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
Intervention
Omega 3/6 tilskud
Comparator
Placebo / treatment as usual / venteliste
Outcomes

PICO 20.0

Population
Børn og unge i alderen 6-18 år
Intervention
Professionel observation af barnet i dets hverdagsmiljø
Comparator
Diagnosekriterierne i henhold til ICD-10
Outcomes

PICO 20.0

Population
Patienter med ADHD
Intervention
Tilsætning af farvestoffer til maden
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 20.1

Population
Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD
Intervention
Atomoxetin
Comparator
Ingen behandling med atomoxetin
Outcomes

PICO 30.0

Population
Raske børn og børn med ADHD
Intervention
Tilsætning af sukker i kosten
Comparator
Placebo i form af tilskud af aspartam
Outcomes

PICO 30.1

Population
Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
Intervention
Lisdexamfetamine/dexamfetamine
Comparator
Ingen behandling med lisdexamfetamine/dexamfetamine
Outcomes

PICO 30.2

Population
2014-udgave. Patienter med ADHD
Intervention
LDX
Comparator
MPH
Outcomes

PICO 40.1

Population
Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
Intervention
Computerbaseret opmærksomhedstræning
Comparator
Ingen behandling med kognitiv træning
Outcomes

PICO 40.1

Population
Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD
Intervention
Methylphenidat
Comparator
Atomoxetin
Outcomes

PICO 40.2

Population
2014 udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
Intervention
Computerbaseret kognitiv træning
Comparator
Placebo / treatment as usual / venteliste
Outcomes

PICO 40.2

Population
2014-udgave. 6-18-årige patienter med ADHD
Intervention
ATX
Comparator
MPH
Outcomes

PICO 50.1

Population
Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD
Intervention
Atomoxetin
Comparator
Lisdexamfetamine
Outcomes

PICO 50.1

Population
Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD
Intervention
Social færdighedstræning
Comparator
Ingen social færdighedstræning
Outcomes

PICO 50.2

Population
2014-udgave. 6-18-årige patienter med ADHD
Intervention
LDX
Comparator
ATX
Outcomes

PICO 50.2

Population
2014 udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
Intervention
Social færdighedstræning
Comparator
Placebo / treatment as usual / venteliste
Outcomes

PICO 60.1

Population
Børn og unge fra det fyldte 6.år op til det fyldte 18. år med ADHD med og uden komorbiditet, hvor centralstimulerende behandling ikke er egnet, ikke kan tolereres eller har vist sig at være ineffektivt
Intervention
Guanfacin
Comparator
Atomoxetin
Outcomes

PICO 60.1

Population
Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
Intervention
Forældretræning
Comparator
Ingen forældretræning
Outcomes

PICO 60.2

Population
2014 udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
Intervention
Forældertræningsprogrammer
Comparator
Placebo / treatment as usual / venteliste
Outcomes

PICO 60.3

Population
Forældre til børn i alderen 3-18 år med ADHD med og uden komorbiditet
Intervention
Forældretræning defineret som et manualiseret, struktureret program der har fokus på ADHD og ADHD lignende vanskeligheder og som er målrettet til forældre til børn med ADHD i aldersgruppen 3 til 18 år.
Comparator
Ingen forældretræning
Outcomes

PICO 70.0

Population
Patienter med ADHD
Intervention
Farmakologisk og psykosocial intervention i kombination
Comparator
Farmakologisk intervention alene
Outcomes

PICO 70.1

Population
Børn og unge fra det fyldte 6. år op til det fyldte 18. år med ADHD med og uden komorbiditet (Autisme undtaget), hvor søvnhygiejniske tiltag ikke har haft tilstrækkelig effekt.
Intervention
Melatonin som add-on til søvnhygiejne (rådgivning og vejledning i søvnhygiejne).
Comparator
Vanlig behandling (rådgivning og vejledning i søvnhygiejne)
Outcomes

PICO 70.1

Population
Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD med og uden komorbiditet og i et aktivt misbrug uanset type.
Intervention
Centralstimulerende behandling, alle typer
Comparator
Ikke-Centralstimulerende behandling
Outcomes

PICO 70.1

Population
Børn og unge mellem 6 og 18 år med ADHD med moderate til svære sanseintegrationsforstyrrelser
Intervention
Sanseintegration
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 80.0

Population
Patienter med ADHD
Intervention
Fortsat behandling med methylphenidat (MPH)
Comparator
Fortsat behandling med placebo
Outcomes

PICO 80.0

Population
Patienter med ADHD
Intervention
Fortsat behandling med atomoxetin (ATX), effekt målt efter 9 måneder
Comparator
Fortsat behandling med placebo
Outcomes

PICO 80.0

Population
Patienter med ADHD
Intervention
Fortsat behandling med atomoxetin (ATX) i 9-15 måneder
Comparator
Fortsat behandling med placebo
Outcomes

PICO 80.1

Population
Børn og unge mellem 6 og 18 år med ADHD med og uden komorbiditet, hvor søvnhygiejniske tiltag ikke har haft tilstrækkelig effekt.
Intervention
Kugle/kædedyne
Comparator
Ingen kugle/kædedyne
Outcomes

PICO 90.1

Population
Børn og unge fra det fyldte 6. år op til det fyldte 18. år med ADHD med og uden komorbiditet
Intervention
Kognitiv adfærdsterapi, særligt målrettet ADHD. Både gruppe-og -individuelt leveret.
Comparator
Ingen kognitiv adfærdsterapi
Outcomes