National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse

Published by Dansk Center for Hjernerystelse on Feb 26, 2021

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.


 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2019 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020
 

Contact

Abstract

Hovedforfatter
Heidi J. Graff

Language

dk

PICOS

PICO 40.1

Population
Personer på 18 år eller derover diagnosticeret med hjernerystelse
Intervention
Tidlig systematisk uddannelse, vejledning og rådgivning
Comparator
Usystematiseret standard behandling
Outcomes

PICO 50.1

Population
Personer på 18 år eller derover diagnosticeret med hjernerystelse
Intervention
Gradueret fysisk træning
Comparator
Fysisk træning, der ikke er gradueret
Outcomes

PICO 60.1

Population
Personer på 18 år eller derover diagnosticeret med hjernerystelse
Intervention
Vestibulær træning
Comparator
Ingen vestibulær træning
Outcomes

PICO 70.1

Population
Personer på 18 år eller derover diagnosticeret med hjernerystelse
Intervention
Mobilisering - og manipulationsteknikker
Comparator
Ingen Mobilisering - og manipulationsteknikker
Outcomes

PICO 80.1

Population
Personer på 18 år eller derover diagnosticeret med hjernerystelse
Intervention
Samsynstræning
Comparator
Ingen samsynstræning
Outcomes

PICO 90.1

Population
Personer på 18 år eller derover diagnosticeret med hjernerystelse
Intervention
Psykologisk behandling
Comparator
Ingen psykologisk behandling
Outcomes

PICO 100.1

Population
Personer på 18 år eller derover diagnosticeret med hjernerystelse
Intervention
Tværfaglig intervention
Comparator
Ingen tværfaglig intervention
Outcomes