National klinisk retningslinje for urininkontinens hos kvinder - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 20, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

ISBN elektronisk 2. udgave:    978-87-7014-141-3

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Kvinder med urininkontinens. Planlagte subgrupper: kvinder med henholdsvis stress, urgency og blandingsurininkontinens
Intervention
Superviseret bækkenbundstræning (knibeøvelser)
Comparator
Usual care, herunder vurdering med palpation og udlevering af pjece
Outcomes

PICO 30.2

Population
Kvinder med urininkontinens
Intervention
Bækkenbundstræning
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 40.1

Population
Kvinder med urgency urininkontinens
Intervention
Blæretræning
Comparator
ingenting
Outcomes

PICO 50.1

Population
Kvinder med urininkontinens
Intervention
Vaginalt hjælpemiddel i form af ringpessar eller inkontinenstampon (både kontinuerlig og behovsbaseret brug)
Comparator
Ingenting
Outcomes

PICO 60.1

Population
Kvinder med urininkontinens og påvirkede mentale funktioner, der henvises til blebevilling. Ved påvirkede mentale funktioner forstås f.eks. demens, hjerneskader, eller at kvinden er udviklingshæmmet, og at dette i høj grad vanskeliggør kommunikation.
Intervention
Aktiv urininkontinens udredning og behandling.
Comparator
Ikke aktiv urininkontinens udredning og behandling.
Outcomes

PICO 70.1

Population
Kvinder med svær overvægt (BMI > 30) og stress urininkontinens
Intervention
Superviseret vægttabsprogram omhandlende kost og/eller motion i minimum 3 måneder
Comparator
Ingenting
Outcomes

PICO 80.1

Population
Kvinder med stress urininkontinens
Intervention
Superviseret bækkenbundstræning
Comparator
Operation med midturethral slynge i form af MUS-RT eller MUS-TO
Outcomes

PICO 90.1

Population
Kvinder med stress urininkontinens
Intervention
Operation med midt urethralslynge hos kvinder med BMI over 30
Comparator
Operation med midt urethralslynge hos kvinder med BMI under 30
Outcomes

PICO 100.1

Population
Kvinder med stress urininkontinens
Intervention
Operation med MUS-RT
Comparator
Operation med MUS-TO
Outcomes

PICO 100.2

Population
NKR 33 Urininkontinens, PICO 8: Bør kvinder med stress urininkontinens tilbydes MUS-RP frem for MUS-TO?
Intervention
Operation med MUS-RP
Comparator
Operation med MUS-TO
Outcomes

PICO 110.1

Population
Postmenopausale kvinder med urgency urininkontinens
Intervention
Lokal vaginal behandling med østrogen i minimum 3 måneder som add-on til antimuskarinergica/beta-3 agonist i minimum 3 måneder
Comparator
Peroral behandling med antimuskarinergika/beta-3 agonist i minimum 3 måneder
Outcomes

PICO 120.1

Population
Kvinder med urgency urininkontinens
Intervention
Behandling med peroral beta3-agonist i minimum 3 måneder
Comparator
Behandling med peroral antimuskarinergika i ækvieffektiv dosis i minimum 3 måneder
Outcomes