National klinisk retningslinje for behandling af angst hos voksne - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 6, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.
​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode, som ikke er anbefalet, være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.
.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-173-4

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 10.1

Population
Voksne patienter med generaliseret angst
Intervention
Acceptance-commitment terapi
Comparator
Kognitiv adfærdsterapi
Outcomes

PICO 20.1

Population
Voksne patienter med generaliseret angst
Intervention
Metakognitiv terapi
Comparator
Kognitiv adfærdsterapi
Outcomes

PICO 30.1

Population
Voksne patienter med socialfobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi
Intervention
Antidepressiv medicin
Comparator
Kognitiv adfærdsterapi
Outcomes

PICO 30.1

Population
Voksne patienter med generaliseret angst
Intervention
Unified Protocol terapi
Comparator
Kognitiv adfærdsterapi
Outcomes

PICO 30.2

Population
Voksne patienter med socialfobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi
Intervention
Kombinationsbehandling med antidepressiv medicin og kognitiv adfærdsterapi
Comparator
Monoterapi med kognitiv adfærdsterapi
Outcomes

PICO 30.3

Population
Voksne patienter med socialfobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi
Intervention
Kombinationsbehandling med antidepressiv medicin og kognitiv adfærdsterapi
Comparator
Monoterapi med antidepressiv medicin
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne patienter med socialfobi, panik angst, generaliseret angst og agorafobi
Intervention
Internetbaseret kognitiv adfærdsterapi
Comparator
Standard kognitiv adfærdsterapi
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne patienter med generaliseret angst
Intervention
Compassion Focused Terapi
Comparator
Kognitiv adfrædsterapi
Outcomes

PICO 50.1

Population
Voksne patienter med behandlingsrefraktær angst, begrænset til socialfobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi
Intervention
Benzodiazepiner i tillæg til standardbehandling
Comparator
Standardbehandling
Outcomes

PICO 70.1

Population
Voksne patienter med generaliseret angst
Intervention
Pregabalin
Comparator
Antidepressiv medicin
Outcomes

PICO 80.1

Population
Voksne patienter med socialfobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi
Intervention
Kropsterapi i tillæg til standardbehandling
Comparator
Standardbehandling
Outcomes

PICO 80.2

Population
Voksne patienter med socialfobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi
Intervention
Kropsterapi
Comparator
Standardbehandling
Outcomes

PICO 90.1

Population
Voksne patienter med socialfobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi
Intervention
Mindfulness i tillæg til standardbehandling
Comparator
Standardbehandling
Outcomes

PICO 90.2

Population
Voksne patienter med socialfobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi
Intervention
Mindfulness
Comparator
Standardbehandling
Outcomes