National klinisk retningslinje omhandlende seponering af og fortsat behandling med inhalationssteroid til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Published by Dansk Lungemedicinsk Selskab og Medicinfunktionen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Region Hovedstaden on Mar 15, 2021

Disclaimer

Denne nationale kliniske retningslinje skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 10.1

Population
Patienter på 40 år eller derover med KOL, som har EOS under 150 celler/µL, ikke er nuværende astmapatienter og som har været i behandling med ICS mindst 3 måneder inden og/eller under forsøget.
Intervention
Behandling med ICS dagligt i mindst 3 måneder (gælder både nyopstartet eller fortsat behandling med ICS) – enten som monoterapi eller i tilgift til behovsmedicin eller anden inhalationsbehandling (ikke ICS).
Comparator
Ingen ICS-behandling (men kan have fået ICS-behandlingen forud for forsøgsopstart). Patienter kan være i behandling med behovsmedicin eller få anden inhalationsbehandling (ikke ICS).
Outcomes

PICO 20.1

Population
Patienter på 40 år eller derover med KOL, som har EOS mellem 150 og 300 celler/µL, ikke er nuværende astmapatienter og som har været i behandling med ICS mindst 3 måneder inden og/eller under forsøget.
Intervention
Behandling med ICS dagligt i mindst 3 måneder (gælder både nyopstartet eller fortsat behandling med ICS) – enten som monoterapi eller i tilgift til behovsmedicin eller anden inhalationsbehandling (ikke ICS).
Comparator
Ingen ICS-behandling (men kan have fået ICS-behandlingen forud for forsøgsopstart). Patienter kan være i behandling med behovsmedicin eller få anden inhalationsbehandling (ikke ICS).
Outcomes

PICO 30.1

Population
Patienter på 40 år eller derover med KOL, som har EOS over 300 celler/µL, ikke er nuværende astmapatienter og som har været i behandling med ICS mindst 3 måneder inden og/eller under forsøget.
Intervention
Behandling med ICS dagligt i mindst 3 måneder (gælder både nyopstartet eller fortsat behandling med ICS) – enten som monoterapi eller i tilgift til behovsmedicin eller anden inhalationsbehandling (ikke ICS).
Comparator
Ingen ICS-behandling (men kan have fået ICS-behandlingen forud for forsøgsopstart). Patienter kan være i behandling med behovsmedicin eller få anden inhalationsbehandling (ikke ICS).
Outcomes

PICO 40.1

Population
Patienter på 40 år eller derover med KOL som ikke er nuværende astmapatienter, har været stabile (uden moderate eller alvorlige exacerbationer) i mindst et år og som har været i behandling med ICS mindst 3 måneder inden og/eller under forsøget.
Intervention
Behandling med ICS dagligt i mindst 3 måneder (gælder både nyopstartet eller fortsat behandling med ICS) – enten som monoterapi eller i tilgift til behovsmedicin eller anden inhalationsbehandling (ikke ICS).
Comparator
Ingen ICS-behandling (men kan have fået ICS-behandlingen forud for forsøgsopstart). Patienter kan være i behandling med behovsmedicin eller få anden inhalationsbehandling (ikke ICS).
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter på 40 år eller derover med KOL, som ikke er nuværende astmapatienter, har haft minimum 2 pneumonier indenfor det seneste år og som har været i behandling med ICS mindst 3 måneder inden og/eller under forsøget.
Intervention
Behandling med ICS dagligt i mindst 3 måneder (gælder både nyopstartet eller fortsat behandling med ICS) – enten som monoterapi eller i tilgift til behovsmedicin eller anden inhalationsbehandling (ikke ICS).
Comparator
Ingen ICS-behandling (men kan have fået ICS-behandlingen forud for forsøgsopstart). Patienter kan være i behandling med behovsmedicin eller få anden inhalationsbehandling (ikke ICS).
Outcomes