National klinisk retningslinje for polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 27, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Som udgangspunkt skal sundhedspersoner også begrunde beslutninger, der afviger væsentligt fra god klinisk praksis – herunder anbefalinger i relevante nationale kliniske retningslinjer.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-307-3
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Versionsdato:
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-307-3

Language

dk

PICOS

PICO 3.1

Population
Kvinder under 18 år med oligo-/amenoré med eller uden klinisk/ bio-kemisk hyperandrogenisme
Intervention
Ultralyd af ovarierne obs PCO
Comparator
Sikker diagnostik af PCOS (Rotterdam-kriterier) ved follow-up
Outcomes

PICO 4.1

Population
Kvinder i p-pille behandling hvor mistanke om PCOS opstår på baggrund af symptomatologi
Intervention
Seponering af p-piller og tidlig diagnostik
Comparator
Fortsættelse af p-piller til diagnostik er relevant (sen diagnostik)
Outcomes

PICO 5.1

Population
Kvinder med kliniske symptomer og vedvarende forhøjet serum prolaktin
Intervention
Serum prolaktin
Comparator
Test som sikkert diagnosticerer prolaktinom, MR.
Outcomes

PICO 6.1

Population
Kvinder med forhøjet serum 17-OPH
Intervention
Serum 17-OPH
Comparator
Test som stiller diagnosen
Outcomes

PICO 7.1

Population
Kvinder under udredning for PCOS
Intervention
Total testosteron
Comparator
Sikker diagnostik af androgenproducerende tumor (dvs. test som sikkert stiller denne diagnose)
Outcomes

PICO 8.1

Population
Kvinder med PCOS
Intervention
Systematisk tidlig opsporing (måling af blodtryk)
Comparator
Ingen intervention
Outcomes

PICO 9.1

Population
Præmenopausale kvinder med PCOS
Intervention
Systematisk tidlig opsporing (totalt kolesterol, LDL, HDL, Triglycerider)
Comparator
Ingen intervention
Outcomes

PICO 10.1

Population
Præmenopausale kvinder med PCOS uden kendte risikofaktorer
Intervention
Systematisk tidlig opsporing (Faste glucose, HbA1c, OGTT)
Comparator
Ingen intervention
Outcomes

PICO 11.1

Population
Postmenopausale kvinder med tidligere diagnosticeret PCOS
Intervention
Systematisk tidlig opsporing
Comparator
Ingen intervention
Outcomes