National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne – konservativ behandling og udredning af nyopstået fækalinkontinens efter fødsel - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2015 on Mar 22, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-309-7
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-309-7

Language

dk

PICOS

PICO 30.0

Population
Voksne med analinkontinens
Intervention
Psyllium-frøskaller
Comparator
Loperamid
Outcomes

PICO 40.0

Population
Kronisk forstoppede voksne med samtidig analinkontinens (Rome III)
Intervention
Psyllium-frøskaller
Comparator
Laksantia (peroral)
Outcomes

PICO 50.0

Population
Kronisk forstoppede voksne med samtidig analinkontinens (Rome III)
Intervention
Psyllium-frøskaller
Comparator
Laksantia (peroral)
Outcomes

PICO 60.0

Population
Plejehjemsbeboere med afføringsinkontinens, hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig effekt
Intervention
Regelmæssig anal tømning > 1 gang ugentligt
Comparator
Ingen analtømning
Outcomes

PICO 70.0

Population
Voksne med analinkontinens
Intervention
Individuelt superviseret bækkenbundstræning af mindst 8 ugers varighed (+/- Biofeedback)
Comparator
Ingen superviseret bækkenbundstræning
Outcomes

PICO 80.0

Population
Kronisk forstoppede voksne med samtidig analinkontinens (Rome III)
Intervention
Psyllium-frøskaller
Comparator
Laksantia (peroral)
Outcomes

PICO 90.0

Population
Kvinder med fækalinkontinens opstået efter fødsel uden kendt ruptur af anal lukkemuskel (m. sphincter ani)
Intervention
Ultralydsundersøgelse
Comparator
Klinisk undersøgelse
Outcomes