National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distal radiusfraktur) - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2014 on Mar 27, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-312-7
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-312-7

Language

dk

PICOS

PICO 30.0

Population
Patienter over 18 år med fraktur af distale radius på røntgenundersøgelse af håndleddet med tilstedeværelse af en af følgende fund før reposition - Mere end 10 graders dorsal vinkling af radius ledflade i sideplan i forhold til vinkelret på radius længdeakse - Intraartikulært ledspring eller diastase over 2 mm - Ulnar varians over 3 mm - Inkongruens af det distale radioulnar led - Substanstab af dorsale cortex
Intervention
Behandling med K-tråd, ekstern fiksation, ORIF og volar vinkelstabil skinne eller stabil reposition (der holder stilling ved kontrol efter 12-14 dage)
Comparator
Konservativ behandling med gips eller andet immobiliserende materiale (ingen yderligere intervention)
Outcomes

PICO 40.0

Population
Patienter over 18 år med distal radiusfraktur (jævnfør fokuseret spørgsmål 1)
Intervention
CT-skanning foretaget efter konventionel røntgenundersøgelse af håndled.
Comparator
Konventionel røntgenundersøgelse af håndled.
Outcomes

PICO 50.0

Population
Patienter over 18 år med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
Intervention
operation indenfor de første 48 timer efter at der er stillet indikation for operation for distal radiusfraktur
Comparator
operation over 48 timer efter at der er stillet indikation for operation for distal radiusfraktur
Outcomes

PICO 60.0

Population
Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. PICO 1. Samt patienter 65+ år og patienter med lavt funktionsniveau (kan ikke selvstændigt komme på gaden og handle).
Intervention
Operation med ORIF og volar vinkelstabil skinne.
Comparator
Konservativ behandling (lukket reposition og gips eller tilsvarende immobiliserende materiale).
Outcomes

PICO 70.0

Population
Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
Intervention
operativ behandling med K-tråde (Kapandji /Wilnegger metode)
Comparator
konservativ behandling med reposition og gips/immobiliserende bandage
Outcomes

PICO 80.0

Population
Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
Intervention
bridging ekstern fiksation med eller uden supplerende K-tråde?
Comparator
Konservativ behandling
Outcomes

PICO 90.0

Population
Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
Intervention
Volar vinkelstabil skinne
Comparator
Reposition og gips (konservativ behandling)
Outcomes

PICO 100.0

Population
Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
Intervention
Bridging ekstern fiksation, eventuelt suppleret med K-tråde
Comparator
Operation med ORIF og volar vinkelstabil skinne.
Outcomes

PICO 110.0

Population
Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
Intervention
Volar vinkelstabil skinne
Comparator
K-tråde
Outcomes

PICO 120.0

Population
Patienter med distal radiusfraktur over 18 år jf. fokuseret sprøgsmål 1, der er opereret med volar vinkelstabil skinne
Intervention
Tidlig mobilisering (indenfor 14 dage)
Comparator
Sen mobilisering (5 uger)
Outcomes

PICO 130.0

Population
Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1, behandlet med enten konservativ behandling eller behandlet med volar vinkelstabil skinne.
Intervention
Superviseret genoptræning ved ergo- eller fysioterapeut mere end en gang
Comparator
Genoptræning på egen hånd ved hjælp af nedskrevet genoptræningsplan efter en enkelt instruktion ved sundhedspersonale efter afbandagering.
Outcomes