National klinisk retningslinje for ikke-medicinsk behandling af hovedpinesygdomme

Published by Nationalt Videnscenter for Hovedpine on Mar 24, 2021

Disclaimer

Denne nationale kliniske retningslinje skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 50.1

Population
Personer med migræne
Intervention
Ledmobiliserende teknikker
Comparator
Ingen ledmobiliserende teknikker
Outcomes

PICO 60.1

Population
Personer med migræne
Intervention
Superviseret fysisk aktivitet
Comparator
Ingen superviseret fysisk aktivitet
Outcomes

PICO 70.1

Population
Personer med migræne
Intervention
Psykologisk behandling
Comparator
Ingen psykologisk behandling
Outcomes

PICO 80.1

Population
Personer med migræne
Intervention
Akupunktur
Comparator
Ingen akupunktur
Outcomes

PICO 90.1

Population
Personer med migræne
Intervention
Patientuddannelse
Comparator
Ingen patientuddannelse
Outcomes

PICO 110.1

Population
Personer med spændingshovedpine
Intervention
Ledmobiliserende teknikker
Comparator
Ingen ledmobiliserende teknikker
Outcomes

PICO 120.1

Population
Personer med af spændingshovedpine
Intervention
Superviseret fysisk aktivitet
Comparator
Ingen superviseret fysisk aktivitet
Outcomes

PICO 130.1

Population
Personer med spændingshovedpine
Intervention
Psykologisk behandling
Comparator
Ingen psykologisk behandling
Outcomes

PICO 140.1

Population
Personer med spændingshovedpine
Intervention
Akupunktur
Comparator
Ingen akupunktur
Outcomes

PICO 150.1

Population
Personer med spændingshovedpine
Intervention
Patientuddannelse
Comparator
Ingen patientuddannelse
Outcomes