National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet - ikke gældende

Published by Danish Health and Medicines Authority on Mar 22, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten (samt pårørende til børn og unge patienter), når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-329-5
Version: 1.1

Sponsors

Danish Health and Medicines Authority

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-329-5

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Patienter smerter i knæ og ledlinjeømhed
Intervention
Kliniske tests
Comparator
Artroskopisk påvist meniskskade
Outcomes

PICO 40.1

Population
Patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed.
Intervention
Ultralydsundersøgelse udført af erfaren specialist.
Comparator
Artroskopisk påvist menisklæsion
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed
Intervention
MR-scanning
Comparator
Artroskopisk undersøgelse
Outcomes

PICO 60.1

Population
Patienter med akut opstået aflåst knæ med vedvarende strække-defekt og ledlinjeømhed som resultat af et substantielt trauma (for eksempel opstået under idræt eller tungt arbejde)
Intervention
Artroskopisk behandling inden for 2 uger
Comparator
Superviseret træning
Outcomes

PICO 70.1

Population
Patienter med traumatisk smerter i knæ og ledlinjeømhed, der gør de søger egen læge pga. hæmmet aktivitet i deres dagligdag.
Intervention
Ikke-kirurgisk behandling (generel medicinsk behandling (NSAID, mm); intraartikulære injektioner; træning).
Comparator
Artroskopisk behandling
Outcomes

PICO 80.1

Population
Patienter med ikke- traumatisk opståede smerter i knæ og ledlinje uden strækkedefekt
Intervention
Ikke-kirurgisk behandling (medicinsk behandling, intraartikulære injektioner, træning)
Comparator
Artroskopisk behandling
Outcomes

PICO 90.1

Population
Patienter med MR-påvist udisloceret menisklæsion, smerter i knæ og ledlinjeømhed uden mekaniske symptomer eller strækkedefekt
Intervention
Ikke-kirurgisk behandling (medicinsk behandling, intraartikulære injektioner, træning)
Comparator
Artroskopisk behandling
Outcomes

PICO 100.1

Population
Patienter, der har fået foretaget artroskopisk meniskresektion
Intervention
Superviseret genoptræning (min 12 sessioner)
Comparator
Vejledning om genoptræning
Outcomes

PICO 110.1

Population
Patienter med artroskopisk verificerede ustabile kapselnære menisklæsioner
Intervention
Sutur
Comparator
Resektion
Outcomes

PICO 120.1

Population
Patienter med smerter i knæet, der kan tænkes at skyldes såvel menisklæsion som artrose.
Intervention
Stående røntgenundersøgelse
Comparator
Artroskopisk undersøgelse
Outcomes