National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 6, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-324-0
Version: 1.1

Sponsors

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-324-0

Language

dk

PICOS

PICO 30.0

Population
Børn, unge og voksne med mild OCD (CY-BOCS/Y-BOCS score mellem 10-18 eller CGI-S≥ 3)
Intervention
Interventionsformen er manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 6 sessioner
Comparator
Ingen behandling
Outcomes

PICO 40.0

Population
Børn og unge med OCD
Intervention
Manualiseret familiebaseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 6 sessioner
Comparator
Manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 6 sessioner
Outcomes

PICO 50.0

Population
Børn, unge og voksne med OCD
Intervention
Manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD i gruppe format. Varighed: Mindst 6 sessioner
Comparator
Manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD i individuelt format. Varighed: Mindst 6 sessioner
Outcomes

PICO 60.0

Population
Børn, unge og voksne med OCD, som har indikation for kognitiv adfærdsterapi (KAT)
Intervention
Interventionsformen er manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 6 sessioner
Comparator
Interventionsformen er manualiseret enten Acceptance commitment terapi (ACT), Mindfullnessbaseret terapi eller metakognitiv terapi Varighed: mindst 6 sessioner
Outcomes

PICO 70.0

Population
Børn og unge (<18 år) med moderat til svær OCD (CY-BOCS >18). Ingen behandling indenfor de sidste 6 mdr for OCD.
Intervention
Interventionsformen er manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 10 sessioner
Comparator
Interventionsformen er kombinationsbehandlingen af manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD og et SSRI-præparat. Varighed: mindst 10 sessioner terapi og mindst 12 ugers behandling med SSRI
Outcomes

PICO 80.0

Population
Voksne (>18) med moderat til svær OCD (Y-BOCS > 18). Ingen behandling for OCD indenfor de sidste 6 mdr.
Intervention
Interventionsformen er manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 10 sessioner
Comparator
Interventionsformen er kombinationsbehandlingen af manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD og et SSRI-præparat. Varighed: mindst 10 sessioner terapi og mindst 12 ugers behandling med SSRI
Outcomes

PICO 90.0

Population
Børn, unge og voksne med moderat til svær OCD (> 18 CY-BOCS/Y-BOCS), som ikke har haft min. 30 % symptomreduktion efter 10 sessioner kognitiv adfærdsterapi (KAT) med eller uden kombinationsbehandling med antidepressiva i 12 uger.
Intervention
Interventionsformen er udvidet manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 5 sessioner yderligere
Comparator
Interventionsformen er standard manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: maksimalt 14 sessioner.
Outcomes

PICO 100.0

Population
Voksne (>18 år) som fortsat har svær OCD (Y-BOCS > 24 eller CGI-S?4), efter kombination af kognitiv adfærdsterapi (KAT) og antidepressiva.
Intervention
Kombinationsbehandling bestående af manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD og et SSRI-præparat samt augmentationsbehandling med et atypisk antipsykotikum i lav dosering. Varighed: mindst 6 uger
Comparator
Fortsat kombinationsbehandling bestående af kognitiv adfærdsterapi og et SSRI-præparat Varighed: mindst 6 uger
Outcomes

PICO 110.0

Population
Børn, unge og voksne med OCD, der er i antidepressiv behandling for OCD. OCD skal være i remission (Y-BOCS/CY-BOCS score?9)
Intervention
Behandling med SSRI min. 12 måneder efter remission af symptomerne
Comparator
Behandling med SSRI i 6 mdr efter remission af symptomerne
Outcomes