National klinisk retningslinje for fedmekirurgi - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 20, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten (samt pårørende til børn og unge patienter), når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-339-4
Version: 1.1

Sponsors

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2020. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-339-4

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Voksne patienter (over 18 år) med BMI mellem 40 og 50 kg/m2uden fedmerelaterede komplikationer(diabetes, artrose, PCOS, søvnapnø, svært regulerbar hypertension)
Intervention
Laparoskopisk fedmekirurgi
Comparator
Ingen kirurgi/medicinsk behandling/diætetisk behandling
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne patienter mellem 18 og 25 år med BMI over 40 kg/m2
Intervention
Laparoskopisk fedmekirurgi
Comparator
Ingen kirurgi/medicinsk behandling/diætetisk behandling
Outcomes

PICO 50.1

Population
Voksne patienter med BMI over 35 kg/m2 og forekomst af samtidig non-alkoholisk steato-hepatitis og leverfibrose
Intervention
Laparoskopisk Roux-en-Y gastrisk bypass eller laparosopisk gastrisk sleeve
Comparator
Usual care
Outcomes

PICO 60.1

Population
Kvinder med BMI over 40 kg/ m2 eller BMI over 35 kg/m2 og PCOS
Intervention
Roux-en-Y gastrisk bypass operation
Comparator
Ingen kirurgi
Outcomes

PICO 70.1

Population
Voksne patienter (over18 år), der er visiteret til fedmekirurgi
Intervention
Laparoskopisk Roux-en-Y gastrisk bypass
Comparator
Laparoskopisk sleeve gastrektomi
Outcomes

PICO 80.1

Population
Laparoskopisk antekolisk Roux-en-Y gastrisk bypass opererede patienter
Intervention
Lukning af slidser under laparoskopisk Roux-en-Y gastrisk bypass operation
Comparator
Laparoskopisk antekolisk Roux-en-Y gastrisk bypass opererede patienter uden lukning slidser ved primær operation
Outcomes

PICO 90.1

Population
Voksne patienter, som får foretaget fedmekirurgi
Intervention
Tilbud om psykologisk vurdering med henblik på eventuel opfølgning eksempelvis samtaler med psykolog, psykiater eller gruppesamtaler
Comparator
Usual care
Outcomes

PICO 100.1

Population
Roux-en-Y gastrisk bypass opererede patienter
Intervention
DXA scanning hvert andet år
Comparator
Usual care
Outcomes