National klinisk retningslinje for psoriasis - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Feb 13, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-331-8
Version: 1.1

Sponsors

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-331-8

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Patienter med psoriasis vulgaris, der har haft utilstrækkelig effekt efter 28 dages daglig evidensbaseret topikal behandling
Intervention
Seponering af igangværende topikal behandling evt. med henblik på behandlingsskift
Comparator
Fortsættelse af topikal behandling (vedligeholdelsesbehandling)
Outcomes

PICO 40.1

Population
Patienter med moderat til svær Psoriasis vulgaris
Intervention
nUBV (2-3 gange ugentligt i 6-12 uger)
Comparator
Methotrexate (10-25 mg 1 gang ugentligt)
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter med moderat til svær Psoriasis vulgaris, som ikke har responderet på topikal eller lysbehandling
Intervention
Acitrein behandling (25-75 mg dgl)
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 50.2

Population
Patienter med moderat til svær Psoriasis vulgaris, som ikke har responderet på topikal eller lysbehandling
Intervention
Methrotrexat (MTX) (10-25mg x 1 ugl)
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 60.1

Population
Psoriasis vulgaris
Intervention
Saltvandsbade + sollys (ophold på 4 uger)
Comparator
nUVB (2-3 gange ugentligt i 6-12 uger)
Outcomes

PICO 70.1

Population
Psoriasis vulgaris
Intervention
Saltvandsbade + sollys (ophold på 4 uger)
Comparator
nUVB (2-3 gange ugentligt i 6-12 uger)
Outcomes

PICO 80.1

Population
Psoriasis vulgaris
Intervention
Saltvandsbade + nUVB lysbehandling (4 ugers ophold)
Comparator
Methotrexate (10-25 mg 1 gang ugentligt)
Outcomes

PICO 90.1

Population
Psoriasis vulgaris
Intervention
Saltvandsbade + nUVB lysbehandling (4 ugers ophold)
Comparator
Methotrexate (10-25 mg 1 gang ugentligt)
Outcomes

PICO 100.1

Population
Patienter med psoriasis vulgaris uden kendt psoriasis artritis
Intervention
Systematisk opsporing af ledsygdom regelmæssigt (f.eks årligt) med et valideret screenings redskab F.eks. PEST, TOPAS, PAQ eller PASE
Comparator
Ingen systematisk opsporing
Outcomes

PICO 110.1

Population
Patienter med Psoriasis vulgaris uden kendt hjertekarsygdom.
Intervention
Systematisk opsporing (regelmæssig udredning) for diabetes og/eller øget risiko for hjerte-kar-sygdom
Comparator
Ingen systematisk opsporing
Outcomes