National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2015 on Mar 27, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-316-5
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-316-5

Language

dk

PICOS

PICO 30.0

Population
Kvinder med indikation for hysterektomi pga. benign sygdom
Intervention
Subtotal hysterektomi
Comparator
Total hysterektomi.
Outcomes

PICO 40.0

Population
Kvinder med indikation for hysterektomi pga. benign sygdom.
Intervention
Konventionel laparoskopisk hysterektomi (TLH, LH, LAVH).
Comparator
Vaginal hysterektomi.
Outcomes

PICO 50.0

Population
Kvinder med indikation for hysterektomi pga. benign sygdom.
Intervention
Robotassisteret laparoskopisk hysterektomi.
Comparator
Konventionel laparoskopisk hysterektomi (TLH, LH, LAVH).
Outcomes

PICO 60.0

Population
Kvinder med en stor livmoder og fibromer, hvor der er indikation for hysterektomi pga. benign sygdom.
Intervention
Morcellering/deling af livmoderen.
Comparator
Fjernelse af livmoderne in toto via bugvægsadgang.
Outcomes

PICO 70.0

Population
National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom
Intervention
Hysterektomi med salpingektomi.
Comparator
Hysterektomi uden salpingektomi.
Outcomes

PICO 80.0

Population
Kvinder med indikation for hysterektomi pga. benign sygdom, hvor indikationen ikke er prolaps.
Intervention
Suspension af vaginaltoppen
Comparator
Ingen suspension af vaginaltoppen
Outcomes

PICO 90.0

Population
Kvinder, der får foretaget total laparoskopisk hysterektomi pga. benign sygdom.
Intervention
Ultralydsbaseret skalpel til deling af livmoderen fra vaginaltoppen.
Comparator
Diatermi til deling af livmoderen fra vaginaltoppen.
Outcomes

PICO 100.0

Population
Kvinder, der får foretaget total laparoskopisk hysterektomi pga. benign sygdom.
Intervention
Transvaginal suturering af vaginaltoppen.
Comparator
Laparoskopisk suturering af vaginaltoppen.
Outcomes

PICO 110.0

Population
Kvinder, der får foretaget total laparoskopisk hysterektomi pga. benign sygdom.
Intervention
Sutur med modhager til lukning af vaginaltoppen.
Comparator
Sutur uden modhager til lukning af vaginaltoppen.
Outcomes