National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati) - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 27, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-315-8
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2018. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-315-8

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Patientuddannelse i kombination med anden behandling.
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Vejledt individualiseret motion i kombination med anden behandling.
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 50.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase
Intervention
Behandling med tramadol efter foreskrevne doser
Comparator
NSAID (Ibuprofen og Naproxen) Grundet stor variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 60.1

Population
Voksne med cervical radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Stabilitets-træning i kombination med anden behandling
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 70.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
MDT i kombiantion med anden behandling
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 70.2

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
MDT i kombiantion med anden behandling
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 80.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Ledmobilisering + stabiliserende øvelser
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 90.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måender)
Intervention
Traktion af columna cervikalis i kombination med anden behandling (kan være manuel, maskinel eller autotraktion (ved hjælp af udstyr som patienten selv betjener)
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 100.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Massage i kombination med anden behandling.
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes

PICO 110.1

Population
Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
Intervention
Akupunktur i kombination med anden behandling.
Comparator
Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
Outcomes