National klinisk retningslinje for behandling med trommehindedræn. Diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen 0-5 år - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2015 on Mar 27, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-314-1
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-314-1

Language

dk

PICOS

PICO 30.0

Population
Børn i alderen 0-5 år med mistanke om AOM
Intervention
Klinisk undersøgelse med henholdsvis otoskopi, pneumatisk otoskopi, tympanometri
Comparator
Paracentese
Outcomes

PICO 40.0

Population
Børn i alderen 0-5 år med symptomer foreneligt med AOM, men uden tegn på mellemøre-effusion (væske) ved pneumatisk undersøgelse(”otitis simplex”) og normal øregang uden tegn på ekstern otit.
Intervention
Antibiotikabehandling + evt. smertebehandling
Comparator
Watchful waiting + evt. smertebehandling
Outcomes

PICO 50.0

Population
Børn i alderen 0-5 år med rAOM uden samtidig OME
Intervention
Tubulation
Comparator
Watchful waiting
Outcomes

PICO 60.0

Population
Børn i alderen 0-5 år med rAOM og OME
Intervention
tubulation
Comparator
watchful waiting
Outcomes

PICO 70.0

Population
Børn i alderen 0-5 år med persisterende dobbeltsidet OME og hørenedsættelse med eller uden samtidig sprogproblemer.
Intervention
Tubulation
Comparator
Watchful waiting
Outcomes

PICO 80.0

Population
Børn i alderen 0-5 år med persisterende dobbelsidet OME og normal hørelse med andre problemer/symptomer i form af nedsat trivsel, adfærdsvanskeligheder og/eller vestibulære symptomer.
Intervention
tubulation
Comparator
watchful waiting
Outcomes

PICO 90.0

Population
Børn i alderen 0-5 år med kronisk dobbeltsidet OME uden problemer eller symptomer, men hvor man tilfældigt har fundet væske i mellemøret.
Intervention
tubulation
Comparator
watchful waiting
Outcomes

PICO 100.0

Population
Børn med indikation for drænbehandling for OME og/eller rAOM.
Intervention
Tubulation og adenotomi (fjernelse af polypper)
Comparator
tubulation
Outcomes

PICO 110.0

Population
Børn i alderen 0-5 år, som har fået anlagt dræn, og som oplever en akut episode med øreflåd (upåvirket almentilstand)
Intervention
Lokal behandling med øredråber med antibiotika, herunder subgruppeanalyse plus/minus binyrebarkhormon
Comparator
watchful waiting
Outcomes

PICO 120.0

Population
Børn i alderen 0-5 år som har fået anlagt dræn, og som oplever en akut episode med purulent otorhea (upåvirket almentilstand)
Intervention
Systemisk antibiotikabehandling
Comparator
Lokal behandling med øredråber med antibiotika med eller uden binyrebarkhormon
Outcomes