National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb - vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld behandlingstilknytning - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2015 on Mar 6, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-319-6
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2018. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-319-6

Language

dk

PICOS

PICO 1.1

Population
Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) i behandling med clozapin
Intervention
Reduktion af clozapin-dosis grundet plasma-niveau over referenceintervallet hos ellers velbehandlede patienter
Comparator
Fortsætte uændret dosering trods forhøjet plasma-koncentration
Outcomes

PICO 1.1

Population
Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) og betydelig funktionsnedsættelse (defineret som funktionsnedsættelse, der markant påvirker ét eller flere vigtige aktivitetsområder (ADL)
Intervention
Familieintervention.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 1.1

Population
Patienter med skizofreni og komorbidt misbrug af cannabis og/eller centralstimulerende stoffer
Intervention
Kognitiv adfærdsterapi (CBT) sammen med Motivational Interviewing (MI)
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 2.1

Population
Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) med uregelmæssig medicinindtagelse og vedvarende psykotiske symptomer. Ved 3. arbejdsgruppemøde blev det besluttet at inkludere en bredere population (skizofreni generelt) og se på specifik population ved subgruppeanalyse, hvis muligt. Ligeledes blev det besluttet at inddrage observationelle studier.
Intervention
Depotinjektionsbehandling med antipsykotisk lægemiddel
Comparator
Peroral behandling med antipsykotisk lægemiddel
Outcomes

PICO 2.1

Population
Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) og betydelig funktionsnedsættelse (defineret som funktionsnedsættelse, der markant påvirker ét eller flere vigtige aktivitetsområder (ADL)
Intervention
Neurokognitiv træning
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 2.1

Population
Patienter med skizofreni og betydelig funktionsnedsættelse
Intervention
Assertive Community Treatment (ACT)
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 2.2

Population
Patienter med skizofreni, forud behandlet med perorale antipsykotiske lægemidler - mirror image studier
Intervention
Depotinjektion af antipsykotiske lægemidler
Comparator
Orale antipsykotiske lægemidler
Outcomes

PICO 2.3

Population
Patienter med skizofreni, forud behandlet med perorale antipsykotiske lægemidler - kohortestudier
Intervention
Depotinjektion af antipsykotiske lægemidler
Comparator
Orale antipsykotiske lægemidler
Outcomes

PICO 3.1

Population
Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) med vedvarende negative symptomer (og uden diagnosticeret depression) under igangværende antipsykotisk behandling
Intervention
Tillægsbehandling med SSRI
Comparator
placebo
Outcomes

PICO 3.1

Population
Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) og betydelig funktionsnedsættelse (defineret som funktionsnedsættelse, der markant påvirker ét eller flere vigtige aktivitetsområder (ADL)
Intervention
Socialkognitiv træning
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 3.2

Population
Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) med vedvarende negative symptomer (og uden diagnosticeret depression) under igangværende antipsykotisk behandling
Intervention
Tillægsbehandling med SNRI
Comparator
placebo
Outcomes

PICO 4.1

Population
Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) med utilfredsstillende respons på antipsykotisk behandling (tilstrækkelig dosering og varighed)
Intervention
Ophør af antipsykotisk behandling
Comparator
Fortsat antipsykotisk behandling
Outcomes

PICO 4.1

Population
Voksne patienter med skizofreni eller anden lidelse i skizofrenispektret (ICD-10: F2) og mangelfuldt respons på antipsykotisk behandling i relevant dosering og varighed
Intervention
Kognitiv adfærdsterapi (CBT) af minimum 4 måneders varighed/ min 10 sessioner planlagt, og hvor terapeuterne har formel uddannelse
Comparator
Vanlig behandling, dvs. fortsat antipsykotisk behandling uden tillæg af CBT
Outcomes