National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 22, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-336-3
Version: 1.1

Sponsors

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2020. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-336-3

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Patienter med nyopstået smerter i nakken
Intervention
Tryghedsskabende rådgivning i tillæg til anden behandling
Comparator
Anden behandling (ingen tryghedsskabende rådgivning)
Outcomes

PICO 40.1

Population
Patienter med nyopstået smerter i nakken
Intervention
Superviseret øvelsesterapi i tillæg til anden behandling
Comparator
Ingen superviseret øvelsesterapi
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter med nyopstået smerter i nakken
Intervention
Ledmobiliserende teknikker i tillæg til anden behandling
Comparator
Ingen ledmobiliserende teknikker
Outcomes

PICO 60.1

Population
Patienter med nyopståede smerter i nakken
Intervention
Superviseret øvelsesterapi plus ledmobiliserende behandling
Comparator
Superviseret øvelsesterapi
Outcomes

PICO 70.1

Population
Patienter med nyopstået smerter i nakken
Intervention
Ledmobiliserende teknikker plus superviseret øvelsesterapi
Comparator
Ledmobiliserende teknikker
Outcomes

PICO 80.1

Population
Patienter med nyopstået smerter i nakken
Intervention
Akupunktur i tillæg til anden behandling
Comparator
Anden behandling (ingen akupunktur)
Outcomes

PICO 90.1

Population
Patienter med nyopstået smerter i nakken
Intervention
Massage i tillæg til anden behandling.
Comparator
Anden behandling (ingen massage)
Outcomes

PICO 100.1

Population
Patienter med nyopstået smerter i nakken
Intervention
Topikale NSAID i tillæg til anden behandling
Comparator
Ingen NSAID
Outcomes

PICO 110.1

Population
Patienter med nyopstået smerter i nakken
Intervention
Tramadol i tillæg til anden behandling
Comparator
Anden behandling
Outcomes

PICO 120.1

Population
Patienter med nyopståede smerter i nakken
Intervention
Superviseret øvelsesterapi og/eller ledmobiliserende teknikker
Comparator
Peroral smertestillende medicin
Outcomes