National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 22, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-326-4
Version: 1.1

Sponsors

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2018. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-326-4

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Akut opståede kliniske tegn på lumbal rodpåvirkning med eller uden MR verifikation hos voksne personer over 18 år. Med akut forstås symptomer af op til 12 ugers varighed. De kliniske tegn omfatter mindst et tegn på rodpåvirkning (bensmerter i et radikulært mønster, kraftnedsættelse, refleksudfald, sensibilitetsændring, positiv nerve stræktest (strakt benløft test eller n. femoralis test), uanset om årsagen er diskusprolaps eller facetledsarthrose (recesstenose), da disse ikke kan skelnes klinisk uden billeddiagnostik. Rodpåvirkning eller radikulopati af andre årsager som f.eks. tumorer, central spinal stenose, degenerativ spondylolisthese eller diabetes mellitus er ikke omfattet af denne retningslinje.
Intervention
Vanlig behandling plus fysisk aktivitet. Ved fysisk aktivitet forstås her opfordring til at være så fysisk aktiv som muligt f.eks. gå rundt i hjemmet/haven, passe sit arbejde, foretage sædvanlige fritidsaktiviteter, udføre et træningsprogram eller dyrke motion og på den måde holde sig i gang. Vanlig behandling forventes at omfatte information i et eller andet omfang, individuelt tilpasset medicinering og anden behandling, som specificeret i de fundne studier.
Comparator
Vanlig behandling plus reduceret fysisk aktivitet. Ved reduceret aktivitet forstås i denne sammenhæng, opfordring til at patienten er så lidt fysisk aktiv som muligt, aflastning, holde sengen, hvile og at den liggende stilling opretholdes så meget som muligt.
Outcomes

PICO 40.1

Population
Akut opståede kliniske tegn på lumbal rodpåvirkning med eller uden MR verifikation hos voksne personer over 18 år. Med akut forstås symptomer af op til 12 ugers varighed. De kliniske tegn omfatter mindst et tegn på rodpåvirkning (bensmerter i et radikulært mønster, kraftnedsættelse, refleksudfald, sensibilitetsændring, positiv nerve stræktest (strakt benløft test eller n. femoralis test), uanset om årsagen er diskusprolaps eller facetledsarthrose (recesstenose), da disse ikke kan skelnes klinisk uden billeddiagnostik. Rodpåvirkning eller radikulopati af andre årsager som f.eks. tumorer, central spinal stenose, degenerativ spondylolisthese eller diabetes mellitus er ikke omfattet af denne retningslinje.
Intervention
Vanlig behandling plus superviseret øvelsesterapi. Ved superviseret øvelsesterapi forstås i denne sammenhæng øvelser eller træning, som gives ved individuel instruktion af en autoriseret sundhedsprofessionel, som et led i behandlingen og hvor der finder en justering af øvelserne sted over tid. Øvelserne omfatter retningsspecifikke øvelser ud fra konceptet Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT), også kaldet McKenzie behandling, øvelser til træning af neuromuskulær kontrol (stabilitetstræning), nervemobilisering (abnorm nervetension, neurodynamiske øvelser) eller styrketræning som retter sig mod lænd og ben. Vanlig behandling forventes at omfatte information i et eller andet omfang, individuelt tilpasset medicinering og anden behandling, som specificeret i de fundne studier.
Comparator
Vanlig behandling.
Outcomes

PICO 50.1

Population
Akut opståede kliniske tegn på lumbal rodpåvirkning med eller uden MR verifikation hos voksne personer over 18 år. Med akut forstås symptomer af op til 12 ugers varighed. De kliniske tegn omfatter mindst et tegn på rodpåvirkning (bensmerter i et radikulært mønster, kraftnedsættelse, refleksudfald, sensibilitetsændring, positiv nerve stræktest (strakt benløft test eller n. femoralis test), uanset om årsagen er diskusprolaps eller facetledsarthrose (recesstenose), da disse ikke kan skelnes klinisk uden billeddiagnostik. Rodpåvirkning eller radikulopati af andre årsager som f.eks. tumorer, central spinal stenose, degenerativ spondylolisthese eller diabetes mellitus er ikke omfattet af denne retningslinje.
Intervention
Vanlig behandling plus Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT, McKenzie, retningsspecifikke øvelser). Der er tale om superviseret øvelsesterapi, som gives ved individuel instruktion af en autoriseret sundhedsprofessionel, som et led i behandlingen og hvor der finder en justering af øvelserne sted over tid. Øvelserne omfatter retningsspecifikke øvelser ud fra konceptet Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT, McKenzie, retningsspecifikke øvelser). Vanlig behandling forventes at omfatte information i et eller andet omfang, individuelt tilpasset medicinering og anden behandling, som specificeret i de fundne studier.
Comparator
Vanlig behandling plus øvelser til træning af neuromuskulær kontrol (stabilitetstræning). Der er tale om superviseret øvelsesterapi, som gives ved individuel instruktion af en autoriseret sundhedsprofessionel, som et led i behandlingen og hvor der finder en justering af øvelserne sted over tid. Øvelserne omfatter øvelser til træning af neuromuskulær kontrol (stabilitetstræning).
Outcomes

PICO 60.1

Population
Akut opståede kliniske tegn på lumbal rodpåvirkning med eller uden MR verifikation hos voksne personer over 18 år. Med akut forstås symptomer af op til 12 ugers varighed. De kliniske tegn omfatter mindst et tegn på rodpåvirkning (bensmerter i et radikulært mønster, kraftnedsættelse, refleksudfald, sensibilitetsændring, positiv nerve stræktest (strakt benløft test eller n. femoralis test), uanset om årsagen er diskusprolaps eller facetledsarthrose (recesstenose), da disse ikke kan skelnes klinisk uden billeddiagnostik. Rodpåvirkning eller radikulopati af andre årsager som f.eks. tumorer, central spinal stenose, degenerativ spondylolisthese eller diabetes mellitus er ikke omfattet af denne retningslinje.
Intervention
Vanlig behandling og Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT, McKenzie, retningsspecifikke øvelser) i kombination med øvelser til træning af neuromuskulær kontrol (stabilitetstræning). Der er tale om superviseret øvelsesterapi, som gives ved individuel instruktion af en autoriseret sundhedsprofessionel, som et led i behandlingen og hvor der finder en justering af øvelserne sted over tid.. Øvelserne omfatter Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT, McKenzie, retningsspecifikke øvelser) kombineret med øvelser til træning af neuromuskulær kontrol (stabilitetstræning). Vanlig behandling forventes at omfatte information i et eller andet omfang, individuelt tilpasset medicinering og anden behandling, som specificeret i de fundne studier.
Comparator
Vanlig behandling og Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT, McKenzie, retningsspecifikke øvelser).
Outcomes

PICO 70.1

Population
Akut opståede kliniske tegn på lumbal rodpåvirkning med eller uden MR verifikation hos voksne personer over 18 år. Med akut forstås symptomer af op til 12 ugers varighed. De kliniske tegn omfatter mindst et tegn på rodpåvirkning (bensmerter i et radikulært mønster, kraftnedsættelse, refleksudfald, sensibilitetsændring, positiv nerve stræktest (strakt benløft test eller n. femoralis test), uanset om årsagen er diskusprolaps eller facetledsarthrose (recesstenose), da disse ikke kan skelnes klinisk uden billeddiagnostik. Rodpåvirkning eller radikulopati af andre årsager som f.eks. tumorer, central spinal stenose, degenerativ spondylolisthese eller diabetes mellitus er ikke omfattet af denne retningslinje.
Intervention
Vanlig behandling plus ledmobiliserende teknikker. Ledmobiliserende teknikker omfatter her alle manuelle teknikker, der sigter mod at påvirke led mellem ryghvirvlerne i nakken og øvre thorakale region. Det vil sige såvel mobilisering inden for leddets normale bevægeområde, herunder oscillerende bevægelser fra lav til høj kraftpåvirkning, som hurtige ’high-velocity’ teknikker (manipulation), hvor der forekommer kavitation i leddet (typisk med en lyd: knæk, pop). Vanlig behandling forventes at omfatte information i et eller andet omfang, individuelt tilpasset medicinering og anden behandling, som specificeret i de fundne studier.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 80.1

Population
Akut opståede kliniske tegn på lumbal rodpåvirkning med eller uden MR verifikation hos voksne personer over 18 år. Med akut forstås symptomer af op til 12 ugers varighed. De kliniske tegn omfatter mindst et tegn på rodpåvirkning (bensmerter i et radikulært mønster, kraftnedsættelse, refleksudfald, sensibilitetsændring, positiv nerve stræktest (strakt benløft test eller n. femoralis test), uanset om årsagen er diskusprolaps eller facetledsarthrose (recesstenose), da disse ikke kan skelnes klinisk uden billeddiagnostik. Rodpåvirkning eller radikulopati af andre årsager som f.eks. tumorer, central spinal stenose, degenerativ spondylolisthese eller diabetes mellitus er ikke omfattet af denne retningslinje.
Intervention
Vanlig behandling plus superviseret øvelsesterapi. Ved superviseret øvelsesterapi forstås i denne sammenhæng øvelser eller træning, som gives ved individuel instruktion af sundhedsprofessionel, som et led i behandlingen og hvor der finder en justering af øvelserne sted over tid. Øvelserne kan omfatte retningsspecifikke øvelser ud fra konceptet Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT, McKenzie, retningsspecifikke øvelser), øvelser til træning af neuromuskulær kontrol (stabilitetstræning), nervemobilisering (abnorm nervetension, neurodynamiske øvelser) eller styrketræning som retter sig mod lænd og ben. Vanlig behandling forventes at omfatte information i et eller andet omfang, individuelt tilpasset medicinering og anden behandling, som specificeret i de fundne studier.
Comparator
Vanlig behandling plus ledmobiliserende teknikker. Ledmobiliserende teknikker, som kan omfatte alle manuelle teknikker, der sigter mod at påvirke led mellem ryghvirvlerne i lænd og leddene i bækkenregionen. Det vil sige såvel mobilisering inden for leddets normale bevægeområde, herunder oscillerende bevægelser fra lav til høj kraftpåvirkning, som hurtige ’high-velocity’ teknikker (manipulation), hvor der forekommer kavitation i leddet (typisk med en lyd: knæk, pop)
Outcomes

PICO 90.1

Population
Akut opståede kliniske tegn på lumbal rodpåvirkning med eller uden MR verifikation hos voksne personer over 18 år. Med akut forstås symptomer af op til 12 ugers varighed. De kliniske tegn omfatter mindst et tegn på rodpåvirkning (bensmerter i et radikulært mønster, kraftnedsættelse, refleksudfald, sensibilitetsændring, positiv nerve stræktest (strakt benløft test eller n. femoralis test), uanset om årsagen er diskusprolaps eller facetledsarthrose (recesstenose), da disse ikke kan skelnes klinisk uden billeddiagnostik. Rodpåvirkning eller radikulopati af andre årsager som f.eks. tumorer, central spinal stenose, degenerativ spondylolisthese eller diabetes mellitus er ikke omfattet af denne retningslinje.
Intervention
Vanlig behandling plus akupunktur Akupunktur defineres her som alle former for behandling, hvor huden penetreres af tynde nåle, hvad enten udgangspunktet er klassiske akupunkturpunkter eller behandling af triggerpunkter i muskulatur. Vanlig behandling forventes at omfatte information i et eller andet omfang, individuelt tilpasset medicinering og anden behandling, som specificeret i de fundne studier.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 100.1

Population
Akut opståede kliniske tegn på lumbal rodpåvirkning hos voksne personer over 18 år. Med akut forstås symptomer af op til 12 ugers varighed. De kliniske tegn omfatter mindst et tegn på rodpåvirkning (bensmerter i et radikulært mønster, kraftnedsættelse, refleksudfald, sensibilitetsændring, positiv nerve stræktest (strakt benløft test eller n. femoralis test), uanset om årsagen er diskusprolaps eller facetledsarthrose (recesstenose), da disse ikke kan skelnes klinisk uden billeddiagnostik. Rodpåvirkning eller radikulopati af andre årsager som f.eks. tumorer, central spinal stenose, degenerativ spondylolisthese eller diabetes mellitus er ikke omfattet af denne retningslinje.
Intervention
Vanlig behandling plus MR skanning Lumbal MR-skanning indenfor 1 til 12 uger efter debut, hvor resultaterne er formidlet til patienten. Vanlig behandling forventes at omfatte information i et eller andet omfang, individuelt tilpasset medicinering og anden behandling, som specificeret i de fundne studier.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 110.1

Population
Akut opståede kliniske tegn på lumbal rodpåvirkning med eller uden MR verifikation hos voksne personer over 18 år. Med akut forstås symptomer af op til 12 ugers varighed. De kliniske tegn omfatter mindst et tegn på rodpåvirkning (bensmerter i et radikulært mønster, kraftnedsættelse, refleksudfald, sensibilitetsændring, positiv nerve stræktest (strakt benløft test eller n. femoralis test), uanset om årsagen er diskusprolaps eller facetledsarthrose (recesstenose), da disse ikke kan skelnes klinisk uden billeddiagnostik. Rodpåvirkning eller radikulopati af andre årsager som f.eks. tumorer, central spinal stenose, degenerativ spondylolisthese eller diabetes mellitus er ikke omfattet af denne retningslinje.
Intervention
Vanlig behandling plus glukokortikoid injektion omkring nerveroden. injiceret lige ved den afficerede nerverod ekstraforaminalt. Det injicerede glukokortikoid kan være tilsat lokalanæstetikum. Forud for injektion skal der foreligge billeddiagnostik. Her medtages ikke diagnostiske studier eller epidural injektion. Interventionen gives kun en gang. Vanlig behandling forventes at omfatte information i et eller andet omfang, individuelt tilpasset medicinering og anden behandling, som specificeret i de fundne studier.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 120.1

Population
Akut opståede kliniske tegn på lumbal rodpåvirkning hos voksne personer over 18 år, hvor der ikke er bedring i symptomer efter konventionel behandling. Med akut forstås symptomer af op til 12 ugers varighed. De kliniske tegn omfatter mindst et tegn på rodpåvirkning (bensmerter i et radikulært mønster, kraftnedsættelse, refleksudfald, sensibilitetsændring, positiv nerve stræktest (strakt benløft test eller n. femoralis test), uanset om årsagen er diskusprolaps eller facetledsarthrose (recesstenose), da disse ikke kan skelnes klinisk uden billeddiagnostik. Rodpåvirkning eller radikulopati af andre årsager som f.eks. tumorer, central spinal stenose, degenerativ spondylolisthese eller diabetes mellitus er ikke omfattet af denne retningslinje.
Intervention
Vanlig behandling plus kirurgisk tilsyn. Ved kirurgisk tilsyn forstås her at patienten indenfor 12 uger fra debut vurderes af en kirurg. Vanlig behandling forventes at omfatte information i et eller andet omfang, individuelt tilpasset medicinering og anden behandling, som specificeret i de fundne studier.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes