National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

Published by Sundhedsstyrelsen, 2016 on Mar 12, 2024

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-328-8
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-328-8

Language

dk

PICOS

PICO 3.1

Population
Personer over 18 år med alkoholafhængighed
Intervention
Systematisk opsporing af psykisk lidelse ved brug af spørgeskemaer i forbindelse med vanlig udredning/behandling af alkoholafhængighed på alkoholbehandlingsinstitutioner
Comparator
Vanlig behandling af alkoholafhængighed.
Outcomes

PICO 4.1

Population
Personer over 18 år med psykisk lidelse
Intervention
Systematisk opsporing af alkoholafhængighed ved hjælp af spørgeskemaer i behandlingspsykiatrien, almen praksis, speciallægepraksis (psykiater) og/eller akutmodtagelser i forbindelse med vanlig udredning/behandling af psykiske lidelser
Comparator
Vanlig udredning/behandling af psykisk lidelse.
Outcomes

PICO 5.1

Population
Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
Intervention
Integreret/koordineret parallel behandling, dvs. både alkoholafhængighed og den psykiske lidelse behandles samtidig, enten af ét behandlingsteam fra én behandlingsinstitution (integreret forløb) eller af flere behandlingsteam/institutioner, som koordinerer deres behandling ved hjælp af regelmæssig kontakt eller brug af tovholder som f.eks. case management (koordineret parallelt forløb).
Comparator
Sekventiel behandling, dvs. enten behandles personens alkoholafhængighed først ét sted, mens personens psykiske lidelse behandles et andet sted bagefter eller omvendt.
Outcomes

PICO 6.1

Population
Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
Intervention
Intensiv behandling i døgnregi (ikke afrusning)
Comparator
Ambulant behandling
Outcomes

PICO 7.1

Population
PICO 5 for ALKO DOB FINAL
Intervention
Intervention (DSFT or DBT)
Comparator
Control (alcohol treatment alone)
Outcomes

PICO 8.1

Population
Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
Intervention
Familie-/netværksorienteret behandling
Comparator
Individuel behandling
Outcomes

PICO 9.2

Population
Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
Intervention
Opsøgende indsatser (integreret) som tillæg til vanlig behandling
Comparator
vanlig behandling
Outcomes

PICO 10.1

Population
Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
Intervention
Efterbehandling
Comparator
vanlig behandling
Outcomes

PICO 11.1

Population
Personer over 18 år med alkoholafhængighed og psykisk lidelse
Intervention
Samtalebehandling med fokus på alkoholafhængighed kombineret med anticraving medicin (naltrexon eller acamprosat).
Comparator
Samtalebehandling med fokus på alkoholafhængighed alene.
Outcomes