Nationale kliniske retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 22, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-332-5
Version: 1.1

Sponsors

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-332-5

Language

dk

PICOS

PICO 3.1

Population
Personer med parodontal(e) eller periapikal(e) absces(ser) eller pericoronitis. Personerne har ikke feber, sygdommen er lokaliseret, og der er ikke risiko for spredning.
Intervention
Systemisk administration af antibiotika som supplement til lokalbehandling (drænage)
Comparator
Lokalbehandling (drænage) uden supplerende antibiotikabehandling.
Outcomes

PICO 4.1

Population
Personer med parodontal(e) eller periapikal(e) absces(ser) eller pericoronitis. Personerne har feber som følge af infektionen, og/eller sygdommen er udbredt, og/eller der er risiko for spredning.
Intervention
Systemisk indgift i flere dage af penicillin V i kombination med metronidazol som supplement til lokalbehandling (drænage)
Comparator
Systemisk indgift i flere dage af penicillin V alene som supplement til lokalbehandling (drænage)
Outcomes

PICO 5.1

Population
Personer med behov for indsættelse af tandimplantater uden indikation for knogleopbygning.
Intervention
Systemisk indgift af amoxicillin med eller uden clavulansyre som engangsdosis inden implantatindsættelsen
Comparator
Implantatindsættelse uden indgift af antibiotika
Outcomes

PICO 6.1

Population
Personer med behov for knogleopbygning i forbindelse med indsættelse af tandimplantater.
Intervention
Systemisk indgift af amoxicillin med eller uden clavulansyre som engangsdosis inden implantatindsættelsen
Comparator
Implantatindsættelse med knogleopbygning uden indgift af antibiotika
Outcomes

PICO 7.1

Population
Personer med behov for kirurgisk fjernelse af tænder, tandrødder, tandkroner, rodspidser, cyster m.v.
Intervention
Systemisk indgift af amoxicillin med eller uden clavulansyre som engangsdosis inden operationen.
Comparator
Kirurgisk fjernelse af tænder, tandrødder, tandkroner, rodspidser eller cyster uden indgift af antibiotika
Outcomes

PICO 8.1

Population
Personer som er i behandling med antiresorptive medikamenter og har behov for tandekstraktion eller dentoalveolær kirurgi.
Intervention
Systemisk indgift af antibiotika i forbindelse med tandekstraktion eller dentoalveolær kirurgi.
Comparator
Tandekstraktion eller dentoalveolær kirurgi uden samtidig systemisk indgift af antibiotika.
Outcomes

PICO 9.1

Population
Personer over 20 år med marginal parodontitis. Personerne har sufficient mundhygiejne. Sygdomsudbredelsen ændres ikke væsentligt trods mekanisk infektionsbehandling og indiceret kirurgisk behandling.
Intervention
Systemisk administration af antibiotika som supplement til mekanisk infektionsbehandling
Comparator
Fortsat mekanisk infektionsbehandling inklusive kirurgi uden brug af antibiotika
Outcomes

PICO 10.1

Population
Personer med periimplantitis. Personerne har sufficient mundhygiejne. Sygdomsudbredelsen ændres ikke væsentligt trods mekanisk infektionsbehandling.
Intervention
Systemisk indgift af amoxicillin, metronidazol eller kombination af disse som supplement til mekanisk infektionsbehandling og/eller kirurgisk behandling
Comparator
Mekanisk infektionsbehandling og/eller kirurgisk behandling uden indgift af antibiotika.
Outcomes

PICO 11.1

Population
Personer over 20 år med marginal parodontitis. Personerne har sufficient mundhygiejne. Sygdomsudbredelsen ændres ikke væsentligt trods mekanisk infektionsbehandling og indiceret kirurgisk behandling.
Intervention
Metonidazol samt tandrodsrensning
Comparator
Tandrodsrensning eller tandrensning + placebo
Outcomes

PICO 11.2

Population
Patienter med marginal paradontitis
Intervention
Metronidazol + amoxicillin samt tandrodsrensning
Comparator
Tandridsrensning eller tandrodsrensning + placebo
Outcomes

PICO 12.1

Population
Personer med marginal parodontitis. Personerne har sufficient mundhygiejne. Sygdomsudbredelsen ændres ikke væsentligt trods mekanisk infektionsbehandling og indiceret kirurgisk behandling.
Intervention
Systemisk indgift af amoxicillin i kombination med metronidazol som supplement til mekanisk infektionsbehandling.
Comparator
Systemisk indgift af amoxicillin alene som supplement til mekanisk infektionsbehandling.
Outcomes