National klinisk retningslinjer for behandling af håndeksem - ikke gældende

Published by Sundsstyrelsen on Mar 20, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-335-6
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2020. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-335-6

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Patienter med ny-opdaget håndeksem (1. gang patienten diagnosticeres med håndeksem).
Intervention
Indhentning af informationer om risikofaktorer (f.eks. private eksponeringer, arbejdseksponeringer ect.) tidligt i forløbet.
Comparator
Ingen afdækning af risikofaktorer/sen afdækning af risikofaktorer.
Outcomes

PICO 40.1

Population
Personer med ny-opdaget håndeksem af mere end en måneds varighed.
Intervention
Epikutantest med Baseline series
Comparator
Ingen testning/udvalgte tests
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter med håndeksem.
Intervention
Struktureret patientuddannelse om behandling og forebyggelse af håndeksem
Comparator
Ingen patientundervisning, almindelig procedure (herunder også mundtlig og skriftlig information som ikke er struktureret undervisning).
Outcomes

PICO 60.1

Population
Patienter med arbejdsbetinget håndeksem
Intervention
Rådgivning om eksemforebyggende foranstaltninger på arbejdspladsen (substitution, afskærmning og brug af værnemidler)
Comparator
Ingen rådgivning om eksemforebyggende forhold på arbejdspladsen.
Outcomes

PICO 70.1

Population
Personer med moderat til svær kronisk håndeksem.
Intervention
Fast vedligeholdelsesbehandling (2-3 gange ugentligt) efter 4-8 ugers daglig behandling med steroidcreme gruppe?
Comparator
Behandling med steroidcreme ved behov.
Outcomes

PICO 80.1

Population
Personer med moderat til svær kronisk håndeksem.
Intervention
Fast vedligeholdelsesbehandling (2-3 gange ugentligt) efter 4-8 ugers daglig behandling med steroidcreme gruppe?
Comparator
Behandling med steroidcreme ved behov.
Outcomes

PICO 90.1

Population
Håndeksem
Intervention
Lysterapi (HD-UVA1)
Comparator
Lokalsteroid
Outcomes

PICO 100.1

Population
NKR 44: Tacrolimus vs. local steroid
Intervention
Tacrolimus
Comparator
control
Outcomes

PICO 100.2

Population
NKR 44: Pimecrolimus vs. local steroid
Intervention
Pimecrolimus
Comparator
control
Outcomes

PICO 110.1

Population
NKR 44: Altitretinoin for hand eczema
Intervention
Systemisk behandling med alitretinoin
Comparator
Placebo
Outcomes