National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 6, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten (samt pårørende til børn og unge patienter), når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-334-9
Version: 1.1

Sponsors

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-334-9

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Børn og unge i alderen 6 til 17 år med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst (DSM eller ICD) som den primære diagnose.
Intervention
Etablerede psykoterapiformer (herunder kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi, interpersonel terapi, narrativ terapi, oplevelsesorienteret terapi og systemisk terapi) rettet mod angstlidelser hos børn og unge.
Comparator
Ingen behandling (venteliste)
Outcomes

PICO 40.1

Population
Børn og unge i alderen 6 til 17 år med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst (DSM eller ICD) som den primære diagnose.
Intervention
Kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer (generiske eller diagnosespecifikke programmer rettet mod socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst).
Comparator
Etablerede psykoterapiformer (herunder psykodynamisk terapi, interpersonel terapi, narrativ terapi, oplevelsesorienteret terapi og systemisk terapi) rettet mod angstlidelser hos børn og unge.
Outcomes

PICO 50.1

Population
Børn og unge i alderen 6 til 17 år med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst (DSM eller ICD) som den primære diagnose.
Intervention
Etablerede psykoterapiformer (herunder kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi, interpersonel terapi, narrativ terapi, oplevelsesorienteret terapi og systemisk terapi) rettet mod angstlidelser hos børn og unge.
Comparator
SSRI præparater og SNRI præparater.
Outcomes

PICO 50.2

Population
Børn og unge med angst eller obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Intervention
SSRIer
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 60.1

Population
Børn og unge i alderen 6 til 17 år med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst (DSM eller ICD) som den primære diagnose.
Intervention
SSRI eller SNRI i kombination med etablerede psykoterapiformer (herunder kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi, interpersonel terapi, narrativ terapi, oplevelsesorienteret terapi og systemisk terapi) rettet mod angstlidelser hos børn og unge.
Comparator
Etablerede psykoterapiformer rettet mod angstlidelser hos børn og unge.
Outcomes

PICO 60.2

Population
Børn og unge med angst eller obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Intervention
SSRIer
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 70.1

Population
Børn og unge i alderen 6 til 17 år med socialfobi (DSM eller ICD) som den primære diagnose.
Intervention
Etablerede psykoterapiformer (herunder kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi, interpersonel terapi, narrativ terapi, oplevelsesorienteret terapi og systemisk terapi) specifikt rettet mod socialfobi hos børn og unge.
Comparator
Generiske etablerede psykoterapiformer rettet mod flere typer af angst.
Outcomes

PICO 80.1

Population
Børn og unge i alderen 6 til 17 år med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst (DSM eller ICD) som den primære diagnose.
Intervention
Individuel psykoterapi
Comparator
Gruppebaseret psykoterapi
Outcomes

PICO 90.1

Population
Børn og unge i alderen 6 til 17 år med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst (DSM eller ICD) som den primære diagnose.
Intervention
Betydelig forældreinddragelse
Comparator
Minimal forældreinddragelse
Outcomes

PICO 100.1

Population
Børn og unge i alderen 6 til 17 år med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst (DSM eller ICD) som den primære diagnose.
Intervention
Vanlig behandling suppleret med kropsøvelser
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes