Nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Published by Sundhedsstyrelsen on Jun 3, 2021

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk 2. udgave: 978-87-7014-233-5

Sponsors

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Alle patienter diagnosticeret med prostatakræft
Intervention
Systematisk vurdering for depression
Comparator
Vanlig praksis
Outcomes

PICO 30.2

Population
Alle patienter med prostatakræft
Intervention
Systematisk vurdering for depression med et screeningsredskab
Comparator
Vanlig praksis
Outcomes

PICO 40.1

Population
Patienter med prostatakræft inden for den første måned efter påbegyndt kastrationsbaseret behandling
Intervention
Træning
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 40.2

Population
Patienter med prostatakræft der har været i kastrationsbaseret behandling i mindst 6 måneder
Intervention
Superviseret træning
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 40.3

Population
Patienter med prostatakræft der modtager kastrationsbaseret behandling
Intervention
Superviseret træning
Comparator
vanlig aktivitet
Outcomes

PICO 50.1

Population
Mænd som har gennemgået prostatektomi for prostatakræft og som er inkontinente
Intervention
Bækkenbundstraening
Comparator
vanlig behandling
Outcomes

PICO 60.1

Population
Patienter med prostatakræft
Intervention
Sexologisk raadgivning
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 60.2

Population
Patienter med prostatakræft
Intervention
Sexologisk rådgivning
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 70.1

Population
Patienter med prostatakræft i kastrationsbehandling
Intervention
Undersøgelse af kardio-vaskulære risikofaktor mindst en gang årligt
Comparator
Vanlig kontrol
Outcomes

PICO 80.1

Population
Patienter med prostatakræft, der påbegynder kastrationsbaseret behandling
Intervention
DXA scanning
Comparator
Ingen DXA scanning
Outcomes