National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2015 on Mar 22, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-321-9
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2018. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-321-9

Language

dk

PICOS

PICO 3.1

Population
Patienter med persisterende allergisk rhinitis defineret som symptomer mindst 4 dage om ugen i mindst 4 uger
Intervention
Næsespray med glukokortikoider
Comparator
Peroral behandling med non-sederende H1-antihistamin
Outcomes

PICO 4.1

Population
Patienter med allergisk rhinokonjunktivitis med øjensymptomer
Intervention
Øjendråber med H1-antihistamin
Comparator
Peroral behandling med non-sederende H1-antihistamin
Outcomes

PICO 5.1

Population
Patienter med allergisk rhinokonjunktivitis
Intervention
Peroral behandling med non-sederende H1-antihistamin
Comparator
Peroral behandling med leukotrienreceptorantagonister
Outcomes

PICO 6.1

Population
Patienter med allergisk rhinokonjunktivitis udløst af pollen
Intervention
Glukokortikoider intramuskulært
Comparator
Peroral behandling med både nonsederende H1-antihistamin og næsespray med glukokortikoider
Outcomes

PICO 7.1

Population
Patienter der 1) har allergisk rhinokonjunktivitis udløst af pollen og 2) ikke er symptomfrie på antihistamin og nasalsteroid
Intervention
Glukokortikoider peroralt
Comparator
Glukokortikoider intramuskulært
Outcomes

PICO 8.1

Population
Patienter der 1) har allergisk rhinokonjunktivitis udløst af græspollen og 2) ikke er symptomfrie på antihistamin og nasalsteroid
Intervention
Allergen-specifik immunterapi med pollenekstrakt og behovsbehandling med peroral non-sederende H1- antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
Comparator
Ingen behandling/placebo og behovsbehandling med peroral non-sederende H1-antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
Outcomes

PICO 9.1

Population
Patienter der 1) har allergisk rhinokonjunktivitis udløst af husstøvmider og 2) ikke er symptomfrie på antihistamin og nasalsteroid
Intervention
Allergen-specifik immunterapi med husstøvmideekstrakt og behovsbehandling med peroral non-sederende H1- antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
Comparator
Ingen behandling/placebo og behovsbehandling med peroral non-sederende H1-antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
Outcomes

PICO 10.1

Population
Patienter under 18 år uden astma men med allergisk rhinokonjunktivitis udløst af pollen
Intervention
Allergen-specifik immunterapi med pollenekstrakt og behovsbehandling med peroral non-sederende H1- antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
Comparator
Ingen behandling/placebo og behovsbehandling med peroral non-sederende H1-antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
Outcomes

PICO 11.1

Population
Patienter med allergisk rhinokonjunktivitis udløst af husstøvmider
Intervention
Tiltag til reduktion af niveauet af husstøvmider i eget hjem.
Comparator
Ingen tiltag; vanlig rengøring
Outcomes