National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2015 on Mar 6, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-325-7
Version: 1.1

Sponsors

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2019. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-325-7

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Voksne personer med en eller flere depressive episoder bag sig af let til svær grad.
Intervention
Tidlig opsporing for depressiv lidelse regelmæssigt i almen praksis i op til 5 år efter sidste episode.
Comparator
Vanlig behandling/ treatment as usual
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne diagnosticeret med let til moderat depression.
Intervention
Fysisk træning som add-on til vanlig behandling.
Comparator
Vanlig behandling/treatment as usual: monoterapi eller kombinationsbehandling; medicinsk og psykoterapi
Outcomes

PICO 50.1

Population
Voksne med moderat til svær depression.
Intervention
Psykoterapi med en varighed på typisk 12-20 sessioner. Flg. psykoterapeutiske metoder afsøges for effektstudier: KAT, interpersonel psykoterapi (IPT), korttidsorienteret psykodynamisk psykoterapi.
Comparator
Monobehandling ved farmakoterapi
Outcomes

PICO 60.1

Population
Voksne personer med moderat til svær depression.
Intervention
Psykodynamisk psykoterapi, korttids
Comparator
Kognitiv adfærdsterapi (CBT)
Outcomes

PICO 70.1

Population
Voksne med moderat til svær depression.
Intervention
IPT: dvs. fokus på patientens aktuelle livsomstændigheder og relationelle vanskeligheder frem for patientens intrapsykiske problemer. Terapeuten er aktiv og strukturerende, og psykoedukation om depressionens natur og behandling indgår som en integreret del af terapien. Varighed er typisk 12-20 sessioner.
Comparator
KAT: dvs. en kortvarig, struktureret og målrettet terapiform, der retter sig mod aktuelle tanke- og adfærdsmønstre i patientens tilværelse.
Outcomes

PICO 80.1

Population
Voksne med moderat til svær depression af minimum 2 års varighed. I definitionen af behandlingsrefraktær skal tilstanden tillige have vist sig behandlingsrefraktær ved manglende respons ved min. to klasser at antidepressiv farmakologisk behandling. (Obs på at definere behandlingsrefraktær ud fra studierne).
Intervention
Psykoterapi med en varighed på typisk 12-20 sessioner. Flg. psykoterapeutisk metoder afsøges for effektstudier: KAT, interpersonel psykoterapi (IPT) og korttidsorienteret psykodynamisk psykoterapi.
Comparator
Vanlig behandling: Farmakologisk monobehandling a.m. RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) for unipolar depression.
Outcomes

PICO 90.1

Population
Patienter remitteret fra unipolar depression af moderat til svær grad.
Intervention
Mindfulness; en metode, hvor man lærer at give fuld og accepterende opmærksomhed til indre oplevelser, som de optræder her og nu i bevidstheden. Metoden har primært været anvendt som led i forebyggelse af recidiv hos patienter med tilbagevendende depression og er undersøgt i et 8-sessioners manualiseret gruppeprogram, der er udviklet af engelske kognitive terapeuter.
Comparator
Vanlig behandling/ treatment as usual (farmakologisk behandling)
Outcomes

PICO 100.1

Population
Voksne personer med depression, der behandles i almen praksis.
Intervention
Samtaleterapi i almen praksis.
Comparator
Vanlig behandling/ingen samtaleterapi
Outcomes

PICO 110.1

Population
Voksne personer med moderat til svær depression
Intervention
Collaborative care er en variant af shared care, som bl.a. ofte omfatter kontakt mellem en care manager fra psykiatrien og den praktiserende læge, undervisning af praktiserende læger samt mulighed for, at praktiserende læger kan få supervision hos speciallæge i psykiatri.
Comparator
Vanlig behandling refererer til sædvanlig praksis, som det foregår de fleste steder i dag, dvs. uden collaborative care model.
Outcomes