National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2015 on Mar 1, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten (samt pårørende til børn og unge patienter), når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-318-9
Version: 1.1

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2018. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Versionsdato:
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-318-9

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Voksne patienter med bulimia nervosa
Intervention
CBT-BN
Comparator
Psykoterapi uden fokus på spiseforstyrrelseadfærd
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne patienter med bulimia nervosa
Intervention
Individuel terapi
Comparator
Gruppeterapi
Outcomes

PICO 50.1

Population
Børn og unge med bulimia Nervosa
Intervention
Familiebaseret spiseforstyrrelsesbehandling
Comparator
Behandling uden familiedeltagelse
Outcomes

PICO 60.1

Population
Patienter med bulimia nervosa under 18 år.
Intervention
CBT-BN
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 70.1

Population
Voksne patienter med bulimia Nervosa
Intervention
Motivational intervention + vanlig behandling
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 80.1

Population
Voksne patienter med bulimia nervosa
Intervention
Psykoterapi + SSRI
Comparator
Psykoterapi +/- placebo
Outcomes

PICO 90.1

Population
Børn, unge og voksne med moderat og svær bulimi
Intervention
Vanlig behandling i kombination med en individuelt tilpasset kostintervention
Comparator
Vanlig behandling i kombination med en standardiseret tilpasset kostintervention
Outcomes

PICO 100.1

Population
Børn, unge og voksne med moderat og svær bulimi
Intervention
Vanlig behandling i kombination med systematisk monitorering af effekten af psykoterapi ved brug af validerede rating scales og/eller spiseforstyrrelsesinterview
Comparator
Vanlig behandling uden systematisk monitorering af effekten af psykoterapi
Outcomes

PICO 110.1

Population
Unge og voksne med moderat og svær bulimi, hvor ambulant behandling i form af psykoterapi ikke har haft effekt
Intervention
Dagbehandling. Dette inkluderer tværfaglig behandling, bl.a. psykoterapi, og derudover struktureret måltidsstøtte og støtte efter måltider minimum tre gange ugentligt.
Comparator
Intensiveret ambulant behandling. Dette inkluderer tværfaglig behandling, bl.a. psykoterapi, og finder sted minimum tre gange ugentligt.
Outcomes

PICO 120.1

Population
Børn, unge og voksne med moderat og svær bulimi, som er ophørt med al spiseforstyrrelsesadfærd
Intervention
Regelmæssig psykoterapi i minimum seks måneder efter spiseforstyrrelsesadfærden er ophørt
Comparator
Afslutning af behandlingsforløbet efter spiseforstyrrelsesadfærden er ophørt med en opfølgende behandlerkontakt efter 6-12 måneder
Outcomes