National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium

Published by Sundhedsstyrelsen on Jun 3, 2021

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.
Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode, som ikke er anbefalet, være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk 2. udgave: 978-87-7014-219-9

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Akut indlagte patienter (på hospital eller plejeafsnit i primærsektor) over 65 år. Ekskluderede patienter: patienter indlagt på intensivafdeling og palliative patienter
Intervention
Screening med Confusement Assessment Method (CAM) eller Brief Confusement Assessment Method (b-CAM)
Comparator
Ingen screening med psykometrisk værktøj
Outcomes

PICO 40.1

Population
Akut indlagte (på hospital eller plejeafsnit i primær sektor) patienter over 65 år med somatisk sygdom samt mindst en af nedenstående risikofaktorer: Demens, Mb, Parkinson, Tidligere apopleksi, Tidligere delirium, Lav funktionsevne eller flere kroniske sygdomme.
Intervention
Multikomponent non-farmakologisk intervention som indeholder to eller flere af følgende: Skemalagt fysisk aktivitet flere gange dagligt, fx i forbindelse med måltider og pleje. Sanseoptimering, eksempelvis briller, høreapparat, lys på stuen. Reorientering, eksempelvis information om tid, sted og egne data. Ernæring med fokus på at sikre nødvendigt væske/føde indtag. Struktureret døgnrytme med fokus på, at patienten er vågen om dagen samt pleje, undersøgelser mm. i videst muligt omfang foregår i dagtid, og der er ro og mørke på stuen om natten.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter over 65 år med delirium, inkl. intensiv patienter, patienter i primær sektor.
Intervention
Multikomponent non-farmakologisk intervention som indeholder to eller flere af følgende interventioner: Skemalagt fysisk aktivitet flere gange dagligt fx i forbindelse med måltider og pleje. Sanseoptimering, eksempelvis briller, høreapparat og lys på stuen. Reorientering, eksempelvis information om tid, sted og egne data. Ernæring medfokus på at sikre nødvendigt væske/føde indtag. Struktureret døgnrytme med fokus på, at patienten er vågen om dagen samt at pleje, undersøgelser mm. i videst muligt omfang foregår i dagtid, og der er ro og mørke på stuen om natten.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 60.1

Population
Indlagte patienter over 65 år med delir.
Intervention
Afskærmning mod uvedkommende forstyrrende stimuli, fx enestue, sovemaske, ørepropper.
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 70.1

Population
Patienter over 65 år med delirium
Intervention
Aktiv inddragelse af pårørende (fx inddragelse i daglige aktiviteter og gøremål, overnatningsmulighed)
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 80.1

Population
Plejehjemsbeboere over 65 år med risiko for delirium
Intervention
Medicinstatus og gennemgang med sanering
Comparator
Ingen medicinsanering
Outcomes

PICO 90.1

Population
Patienter over 65 år med delirium uden aktuel antipsykotisk behandling.
Intervention
Behandling med antipsykotika (1. og 2. generation), fx haloperidol, olanzapin, risperidon og quetiapin under pågående delir.
Comparator
Ingen antipsykotika behandling
Outcomes

PICO 90.2

Population
Patienter over 65 år med delirium uden aktuel antipsykotisk behandling.
Intervention
Behandling med antipsykotika (1. og 2. generation), fx haloperidol, olanzapin, risperidon og quetiapin, under pågående delirøse tilstand.
Comparator
Ingen behandling med antipsykotika.
Outcomes

PICO 100.1

Population
Patienter over 65 år med delirium
Intervention
Behandling med benzodiazepin eller benzodiazepin-lignende midler (BZ1-receptorligander) under pågående delirium
Comparator
Ingen behandling med benzodiazepin eller benzodiazepin-lignende midler
Outcomes

PICO 110.1

Population
Patienter over 65 år med delirium på hospitaler og plejehjem
Intervention
Behandling med tablet melatonin om aftenen
Comparator
Ingen behandling med melatonin
Outcomes

PICO 120.1

Population
Indlagte patienter over 65 år med behandlingsrefraktært delirium i min. 3 døgn.
Intervention
Behandling med ECT
Comparator
Ingen ECT-behandling
Outcomes